Esileht - Ühiskonnateaduste instituut

Avalik loeng hariduspoliitikast

Toimub: 28.09.2017, kell 16:00-17:30
Koht: Tallinna Ülikool, M-218

Septembris-oktoobris külastab Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituuti poliitikateaduste professor Marius R. Busemeyer Saksamaalt, University of Konstanz´ist ning peab avaliu loengu teemal "Hariduspoliitika arvamusuuringud Euroopas: uued suunad."

Avaliku arvamuse uuringud on näidanud Lääne-Euroopas on haridusse investeerimine üldiselt populaarne. Samas võib säärane tõlgendus olla eksitav, sest need arvamusküsitlused ei sunni inimesi seadma kulutusi prioriteetsusjärjekorda ehk ei küsi, milliste teiste sotsiaalkulutuste arvelt nad oleks valmis hariduskulutusi tolereerima. Samuti ei küsita inimeste valmisolekut maksta täiendavate hariduskulutuste eest.

Neid puudusi arvesse võttes ja nende kõrvaldamiseks, viis prof. Busemeyer oma uurimisrühmaga läbi kaheksa riigi võrdleva uuringu uurimaks inimeste arvamusi hariduse ja teiste sotsiaalkulutuste kandmise valmisoleku osas. See originaalne ja esinduslik uuring kinnitas inimeste valmisolekut haridusse investeerida, isegi kui see tähendab kompromisse teiste sotsiaalkulutuste arvelt. Samas selgus, et kogu haridus ei ole võrdselt populaarne – kulutused põhikoolile ja kutseharidusele on populaarsemad kui kulutused ülikoolile ja alusharidusele.

Lisaks selgus, et ollakse tõesti valmis ka rohkem makse maksma kui haridusinvesteeringud seda nõuavad, vähemalt teatud haridusvaldkondade ja riikide korral. Viimaks, kui tuleb teha hariduskulutuste otsustustes keerukaid fiskaalseid ja poliitilisi kompromisse, siis egoistlik heaoluriigi tulusaamise ja kulukandja jaotus on parem seletusjõuga kui eelistused ideoloogiate ja sotsiaalmajanduslike gruppide võtmes.

Kõik on oodatud loengut kuulama!