Esileht - Ühiskonnateaduste instituut

EDA aastalõpuseminar

Toimub: 21.12.2017, kell 16:00-18:00
Koht: Tallinna Ülikool, M-552

21.12 algusega kell 16 toimub EDA liikmetele ja kõigile huvilistele aastalõpu ettekandekoosolek. Ettekandele järgneb mõtevahetus kohvi ja piparkookidega.

EDK vanemteadur Lauri Leppik teeb ettekande teemal "Sotsialismi reaalsus ja vaba Lääs: elulemusanalüüs soomepoiste näitel"

Ajaloosündmused on loonud mitmeid nn naturaalseid eksperimente, mille tagajärgede analüüsimine aitab selgitada mitte ainult tõde mineviku kohta, vaid pakub võimalusi ka asjassepuutuvate fenomenide mõnevõrra laiemaks mõtestamiseks. Ettekanne tugineb 3352 soomepoisi ehk Teise Maailmasõja aastatel Soome armees teeninud Eesti vabatahtliku elulooandmestikule. Soomepoiste sõjajärgsed elukäigud kujunesid väga erinevateks – osa põgenes Läände, teine osa jäi Eestisse, viimastest omakorda osa represseeriti ja teine osa pääses repressioonidest. Sellise loomuliku eksperimendi käigus moodustunud võrdlusrühmade põhjal analüüsime, kui palju mõjutas sõjajärgne elukäik ja repressioonide kogemine eluea pikkust – millised on erinevused eluea pikkuses Läänes paguluses elanute, nõukogude võimu poolt represseeritute ja nõukogude oludes Eestis elanute vahel ning kui palju eluaastaid repressioonide ja režiimi tõttu keskmiselt kaotati.

Osavõtust palume teatada hiljemalt 14.12.2017 e-posti aadressil kerstie....at....tlu.ee.
 
Kohtumiseni!