Esileht - Ühiskonnateaduste instituut - Teadus

Teadus

Ühiskonnateaduste instituudi teadusarendustegevuses mõtestame uuenevaid ühiskondlikke protsesse ja toetame 21. sajandi heaoluühiskonna arengut institutsioonide, valitsemise ja õigussüsteemide uuenemisel ning kogukondade ja indiviidide heaolu edendamisel.

Teadusarendusprojektides, uuringutes, kõrgetasemelistes teaduspublikatsioonides ja läbiviidavatel teadusüritustel ühendame valdkondadena riigiteadused, rahvusvahelised suhted, õigusteaduse, sotsioloogia, demograafia, strateegilise kavandamise ja tuleviku-uuringud ning sotsiaaltöö ja sotsiaalpedagoogika teadmised.

Toetame avatud valitsemise praktikate juurdumist kohaliku omavalituse ja riigi tasandil ning pakume teaduspõhiseid ja innovaatilisi lahendusi avalikule teenistusele, poliitikutele, õiguspraktikutele ja vabaühendustele. Töötame välja uusi sekkumise viise indiviidide toimetuleku ja heaolu tagamiseks. Panustame sotsiaal-, õigus- ja riigiteaduste eestikeelese terminoloogia uuendamisse.

Kontakt

Koidu Saia, teaduskoordinaator
Telefon: 56 975 142
E-post: Koidu.Saia....at....tlu.ee