Esileht - Ühiskonnateaduste instituut

RASI panustab üle-euroopalise laste ja noorte heaolu-uuringu metoodika loomisse

24.11.2017

Uuest aastast algab Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Keskuses (RASI) projekt "European Cohort Development Project" (ECDP), mida rahastatakse Euroopa Komisjoni programmi Horizon 2020 raames.

Projekti eesmärk on arendada välja üle-euroopaline laste ja noorte heaolu longituuduuringu metoodika. Võrdlev laste ja noorte heaolu käsitlev longituuduuring kaardistaks üleminekuid laste ja noorte elus (nt haridusest tööturule liikumine), katkestusi ja traumasid (nt vanemate lahkuminek), aga ka pöördepunkte, mis võiksid aidata heaolu paremini mõista. ECDP projekt toetub MYWEB projektile, mille raames jõuti järeldusele, et sellise uuringu järgi on poliitikakujundajate, akadeemikute ning igapäevaselt noorte ja lastega tegelevate inimeste hulgas suur nõudlus. Samuti leiti, et uuring on tehniliselt ja majanduslikult teostatav.

ECDP toetub teadlastest ja poliitikakujundajatest koosneva konsortsiumi ekspertiisile, millele lisaks kasutatakse ka lapse-keskset lähenemist, kus lapsed ja noored on otseselt kaasatud uuringu arendamisse, kasutamisse ja tulemuste levitamisse.

Projekti juhib Gary Pollock (Mancester Metropolitan University), kaasatud on juhtivad uurijad ja poliitikakujundajad üle Euroopa.

Eestipoolse uurimisrühma tuumiku moodustavad Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi teadlased Marge Unt, Ellu Saar, Jelena Helemäe, Epp Reiska ja Marti Taru.