Esileht - Ühiskonnateaduste instituut

Ilmus ajakirja Studies of Transition States and Societies uus number

07.01.2018

Ilmus ajakirja Studies of Transition States and Societies (STSS) uus number. Käesolevas numbris käsitletakse tööalase soolise ebavõrdsuse tagamaid (Institutional Change and Gender Inequalities at Labour Market Entry: A Comparison of Estonia, Russia, and East and West GermanyTo Whom Is Contact Use Beneficial? The Impacts of Self-Selected Contact Use on Gender Income Differentials in the Transitional Economy of Urban China) ning arutletakse põlvkondliku väärtuste ülekandumise üle (Independence and Interdependence Values in Changing Societies: A Three-Generation Comparative Study in Estonia, Germany, and Russia).

Ajakirja STSS annavad alates aastast 2009 välja Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Keskus ja Ühiskonnateaduste Instituut. STSS on kiirelt arenev avatud ligipääsuga interdistsiplinaarne siirdeühiskondade uurimisele keskenduv ajakiri. Ajakirja fookuseks on post-sotsialistliku piirkonna sotsiaalsed ja poliitilised muutused, aga temaatika rikastamiseks oodatud artiklid ka teistest regioonidest. Ajakiri ilmub kaks korda aastas – kevadine number keskendub politoloogia ning sügisene sotsioloogiale.