Esileht - ÜLIKOOL - Pressikeskus - Avalikud sündmused

Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni peadirektori avalik loeng

Toimub: 26.05.2017, kell 10:30-11:30
Koht: A242, Narva mnt 29

Reedel, 26. mail külastab Eestit kui peatset Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariiki Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) peadirektor William L. Swing, kes peab visiidi raames ka avaliku loengu Tallinna Ülikoolis. Arutletakse maailma rändeolukorra ja riikide ees seisvate väljakutsete üle. 

__thumb_-2-Fullscreen capture 17.05.2017 155514.jpg

Maailm on olukorras, kus miljonid inimesed lahkuvad sõja või ressursside nappuse tõttu kodudest. Kuidas peaks sellises olukorras käituma Euroopa, kes soovib ühelt poolt olla inimlik, kuid samas säilitada harjumuspärast ühiskonnakorraldust?

Avalikul loengul arutletakse, kuidas saavad lähte- ja sihtriigid üheskoos leida lahendusi, mis tuleksid kasuks kõigile osapooltele: mis võimaldaks sisserändajatele elamisväärset elu ja annaks vastuvõtjariikidele võimaluse kasutada parimal viisil nende potentsiaali. Käsitletakse ka ÜRO globaalse ränderaamistiku algatust, mida William L. Swing on kirjeldanud kui ajaloolist võimalust luua maailm, kus rändajad lahkuvad oma kodumaalt mitte vältimatu vajaduse, vaid valiku tõttu. Initsiatiiv avardab turvalisi ja seaduslikke rändeteid ning näitab maailmale, et ränne on positiivne nii lähte- ja sihtriikidele.

Avalikku loengut korraldab Euroopa Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt ning üritusele on oodatud rände- ja rahvusvahelise kaitse valdkonna poliitikakujundajad ning -rakendajad, valdkonnas töötavad eksperdid ja kõik teised huvilised.

Loeng on tasuta, seda salvestatakse. Palume külastajatel mitte pildistada ja filmida. 

Üritus toimub Tallinna Ülikoolis kell 10.30, ruumis A-242 (Narva mnt 29) ja on inglise keeles.

Registreeri

Lisainfo:

Silver Stõun, tel. +372 6199 591, e-post: silver.stoun....at....tlu.ee