Strateegilise partnerlusena näeb Tallinna Ülikool teadusvaldkondade üleseid ja/või koostöövormilt mitmekesiseid kahe- või mitmepoolseid suhteid. Need on suunatud partnerite koosloomele ja pikaajaliste eesmärkide saavutamisele.

Strateegiline partnerlus ülikooli ja ettevõtte vahel hõlmab kombinatsiooni erinevatest tegevusvormidest:

  • kaasamine organisatsiooni arengus ja koosloome,
  • töötajate mobiilsus,
  • infovahetus,
  • arendusprojektid,
  • õppepraktikad,
  • ettevõtlusdoktorantuur,
  • laborite kasutamine. 

Näiteid edukatest koostööprojektidest leiate EXU kodulehelt.

Meie kontaktid:

Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Katrin Männik juhataja  A-230  katrin.mannik@tlu.ee +372 640 9379 
Külliki Tafel-Viia EXU valdkonna juht  A-229  kylliki.tafel-viia@tlu.ee +372 640 9361 
Ingrid Hindrikson ettevõtluskoostöö ekspert  A-109  ingrid.hindrikson_01@tlu.ee +372 619 9516