Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavuse hindamist reguleerib "Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni nõuded, õpetajakoolituse ja õpetaja täienduskoolituse korralduse nõuded ning mootorsõidukijuhi õpetamise õigust tõendava tunnistuse taotlemise, väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord".

Kvalifikatsiooninõuete vastavuse hindamise eksam toimub kaks korda aastas: jaanuaris ja oktoobris. 

Eksamile registreerumine on kohustuslik ja eksamile saab registreerida e-posti teel kolledz@hk.tlu.ee

Eksam koosneb alljärgnevatest osadest:   

  • valikvastustega test;
  • probleemülesande lahendamine;
  • sõidueksam;
  • vabalt valitud teemal sõidutunni salvestus, transkriptsioon ja eneseanalüüs;
  • vabalt valitud teemal teooriatunni salvestus, transkriptsioon ja eneseanalüüs;
  • intervjuu.

Eksam on tasuline. Eksamihind on 145 eurot.

Valikvastustega testi sooritamine 15 eur
Probleemülesande lahendamine 30 eur
Sõidueksam 30 eur
Sõidutunni salvestus (enda poolt valitud teemal) ja salvestuse transkriptsioon 30 eur
Teooriatunni salvestus (enda poolt valitud teemal) ja salvestuse transkriptsioon 30 eur
Intervjuu 10 eur