Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavuse hindamist reguleerib "Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni nõuded, õpetajakoolituse ja õpetaja täienduskoolituse korralduse nõuded ning mootorsõidukijuhi õpetamise õigust tõendava tunnistuse taotlemise, väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord".

Eksamile registreerumine on kohustuslik ja eksamile saab registreerida e-posti teel kolledz@hk.tlu.ee

Eksam koosneb alljärgnevatest osadest:   

  • valikvastustega test;
  • probleemülesande lahendamine;
  • sõidueksam;
  • vabalt valitud teemal sõidutunni salvestus
  • vabalt valitud teemal teooriatunni salvestus
  • intervjuu.

Eksam on tasuline. Eksamihind on 165 eurot.

Valikvastustega testi sooritamine 15 eur
Probleemülesande lahendamine 30 eur
Sõidueksam 40 eur
Sõidutunni salvestus (enda poolt valitud teemal) 30 eur
Teooriatunni salvestus (enda poolt valitud teemal) 30 eur
Intervjuu 20 eur