Tallinna Ülikool lähtub riigihangete korraldamisel riigihangete seadusest ja Tallinna Ülikooli hankekorrast.

Tallinna Ülikooli korraldatud riigihangete nimekirja leiate E-riigihangete keskkonnast. Hangete vaatamiseks kasutage otsingufiltri tingimusi.

E-riigihangete keskkond koosneb infoportaalist, kuhu koondatakse riigihangete valdkonda puudutav ajakohane informatsioon ja riigihangete registrist, mille vahendusel saavad hankijad hankeid avaldada ja pakkujad nendel osaleda.

Tallinna Ülikooli 2019. aasta hankeplaan

Hankeplaani märgitud hanked ei kohusta hankijat hanget korraldama.
Hankeplaanis märgitud hangete maht võib suureneda, väheneda või vajaduse puudumise tõttu ära jääda


Riigihangete piirmäärad

Riigihanke piirmäärad on sätestatud riigihangete seaduse paragrahviga 14.

Kokkuvõte piirmääradest on toodud alljärgnevalt

Liik Lihthanke piirmäär
(RHS § 14 lg 1)
Riigihanke piirmäär
(RHS § 14 lg 2)
Asjad ja teenused 30 000 EUR 60 000 EUR
Ehitustööd 60 000 EUR 150 000 EUR

Riigihanke rahvusvahelised piirmäärad (RHS § 14 lg 3):

Alates 2018. aastast on riigihanke rahvusvahelised piirmäärad järgmised:

  • ehitustööde hankelepingu ning kontsessioonilepingu korral 5 548 000 eurot,
  • asjade ja teenuste hankelepingu ning ideekonkursi korral riigiasutuse jaoks 144 000 eurot,
  • teiste hankijate jaoks 221 000 eurot.

Sotsiaal- ja eriteenuste rahvusvaheline piirmäär jääb samaks - 750 000 eurot.

Euroopa Komisjoni korrigeerib rahvusvahelisi piirmäärasid üldjuhul iga kahe aasta järel. Vastavad Euroopa Komisjoni määrused

Rahandusministeeriumi riigihangete valdkonna kontaktid

 
Kontakt

Eda Viisma
talituse juhataja
Rahandusosakond
ruum T-103
6409 262; 53463801

eda.viisma@tlu.ee