Bänner

Ülikooli ja haridusasutuste meeskonnad on koostöös loonud ning rakendanud haridusuuendust toetavaid teenuspakette projekti "Haridusuuenduse kompetentsikeskuse arendamine Tallinna Ülikoolis" arendusvaldkondade raames. 

teenuspaketid46

maht akadeemilistes tundides3510

       osalenute arv   1167

 

Õppeprotsessi tõenduspõhine arendus: didaktikaalased uuendused

Teenuspaketid Maht Hind Meeskond
Õpetajakoolituse võimalused õpetaja kvalifikatsiooni omandamiseks 12 akadeemilist tundi Vastavalt hinnapakkumisele Katrin Poom-Valickis, Kadi Georg, Kriste Talving
1+1 on rohkem kui kaks: koostöö võlud lõimitud aine- ja võõrkeeleõppes 3 EAP  1000 eurot                  kahele õpetajale Aleksandra Ljalikova, 
Merle Jung,
Merilyn Meristo, 
Ene Alas
Ajarännak kui õppemeetod ajaloo teemade lõimimiseks 1 EAP  250 eurot osaleja Pille Rohtla, 
Heivi Truu
Õppijale tähenduslikumad muuseumikülastused kunstitundide osana 1 EAP  250 eurot osaleja

Ilona Kroon, Tiia Pällo

Võimekus- ehk arenguuskumused. Kuidas toetada õpilaste, õpetajate ja lastevanemate juurdekasvuuskumuse kujunemist? 6 akadeemilist tundi kontaktõpet

Vastavalt hinnapakkumisele

Heilika Ressar
Ainealase kirjaoskuse arendamine koostöiselt 2 EAP

700 eurot                      kahele õpetajale

Merilin Aruvee, Katarin Leppik, Alex Feldman, Marika Eller, Maili Nurm
Loovainete lõimitud õpetamine

2 EAP 

450 eurot osaleja

Jane Remm, Katrin Aava, Krista Aren, Sille Kapper, Marit Mõistlik-Tamm, Toomas Sääs, Lemme Randma, Gerhard Lock, Vaike Kiik-Salupere, Grete Arro, Tiina Selke, Mikk Granström
Õppimist toetav klassiruum 1.5 EAP Vastavalt hinnapakkumisele Kriste Talving

 

Õppeprotsessi tõenduspõhine arendus: kõrgkoolididaktika

Teenuspaketid Maht Hind Meeskond
Õpetamise toetamine kõrgkoolis: õpetamise arendamise analüüsimine ning selle demonstreerimine 4 akadeemilist tundi Vastavalt hinnapakkumisele Veronika Tuul
Õpetamise toetamine kõrgkoolis: meetodid suurtele ja väikestele gruppidele 4 akadeemilist tundi Vastavalt hinnapakkumisele Merilin Aruvee
Õpetamise toetamine kõrgkoolis: õppekava arendus ja sidusus 4 akadeemilist tundi Vastavalt hinnapakkumisele Kätlin Vanari
Õpetamise toetamine kõrgkoolis: hindamine ja tagasisidestamine 4 akadeemilist tundi Vastavalt hinnapakkumisele Katrin Karu
Õpetamise toetamine kõrgkoolis: üliõpilastööde juhendamine 4 akadeemilist tundi Vastavalt hinnapakkumisele Katrin Karu
Õppetegevuse vaatluslehtede analüüs 3 akadeemilist tundi Vastavalt hinnapakkumisele Katrin Karu

 

Haridustehnoloogia 

Teenuspaketid Maht  Hind  Meeskond
Nutikas lasteaed   Vastavalt hinnapakkumisele Kaire Kollom
Innovatsioonilabor: loodus- ja reaalainete õpetamine digivahenditega I ja II kooliastmes 68 akadeemilist tundi Vastavalt hinnapakkumisele Janika Leoste, Mihkel Kangur, Elyna Heinmäe, Tiiu Tammemäe
Innovatsioonilabor: loodus- ja reaalainete õpetamine digivahenditega III ja IV kooliastmes. 3.5 EAP Vastavalt hinnapakkumisele Janika Leoste, Mihkel Kangur, Kadri Mettis, Tiiu Tammemäe

 

Üldpädevused ja kaasav haridus

Teenuspaketid Maht Hind Meeskond

Me loemeLoetu mõistmise ja ennastjuhtiva õppimise arendamise programm „Me loeme“

156 akadeemilist tundi 

Vastavalt hinnapakkumisele

Piret Soodla,
Kristi Jakobson,
Kaja Mädamürk,
Maris Juhkam, 
Eliis Härma

Meie MaailmSotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamise programm "Meie Maailm"

78 akadeemilist tundi 640 eurot

Elina Malleus,
Kristiina Treial,
Evelin Õunap

Õpime mõttegaÕpi- ja meeldejätmis-strateegiate arendamise programm "Õpime mõttega"

    Eve Kikas, Hardi Sigus, Teri Talpsep, Liis Hennok, Valentina Kivi, Olga Luptova
I ja II kooliastme õpilaste õpi-, suhtlus- ja enesemääraltuspädevuse hindamine elektrooniliste testidega  8 akadeemilist tundi   Piret Soodla, Eve Kikas

 

Õppeasutuse organisatsioonikultuuri arendus

Teenuspaketid Maht Hind Meeskond

Tulevikukool – tõenduspõhine muudatuste juhtimine

Tulevikukool

8 EAP 12 000 eurot/ kool

Eve Eisenschmidt,
Kätlin Vanari,
Piret Oppi,
Berit Silvia Kondratjev,
Daniel Reinaru,
Maarja Urb,
Kaisa Tamkivi;
Joosep Norma,
Riina Stahl

Kooliuuringu tulemuste kasutamine kooli arengukavandamisel ja muutuste läbiviimisel 2 akad tundi 480 eurot/kool Mati Heidmets, Piret Oppi
Kooli tellimusel täiendav andmeanalüüs ja konsulatsioon kooliuuringu andmete kasutamisest 2-4 akad tundi 720 eurot/kool Mati Heidmets, Piret Oppi
Lasteaiauurimuse tulemuste kasutamine lasteaia arengu kavandamisel 2 akad tundi 440 eurot/lastead Mati Heidmets, Maire Tuul, Tiia Õun, Piia Varik

logo