1. novembril 2017 allkirjastasid Eesti ülikoolid ja uurimisinstituudid ning Eesti Teadusagentuur hea teadustava kokkuleppe, mille eesmärk on toetada heade tavade tundmaõppimist, omaksvõtmist ja juurdumist Eesti teaduskogukonnas.

Selles on kirjeldatud, millist käitumist teadlastelt oodatakse ning missugune on teadusasutuse vastutus hea teaduse tagamisel, aidates nõnda suurendada teaduse usaldusväärsust üksikisiku ja üldsuse silmis.

Vaata hea teadustava dokumenti

Hea teadustava dokument koosneb hea teaduse põhiväärtuste loetelust ja tegevuspõhimõtetest. Tegevuspõhimõtete peatükk on liigendatud teadustöö osade järgi: teadustöö kavandamine, teadustöö tegemine, teadustöö tulemuste avaldamine ja rakendamine ning osalemine teaduskogukonnas.

Tegevuspõhimõtted keskenduvad sellele, mida peaksid teadlased või teadusasutused tegema, et järgida hea teaduse väärtusi. Samas tuleb silmas pidada, et üksikteadlaste ja teadusasutuste tegevust mõjutavad paljud teised institutsioonid (nt rahastajad ja hindajad) ning keskkond, kus nad tegutsevad.

Loe lähemalt heast teadustavast

Tutvu Tallinna Ülikooli eetikakomiteega

Hea akadeemilise tava rakendamise tugisüsteem TLÜ-s

Õppimise hea tava

Õpetamise ja juhendamise hea tava