Hiina kultuuri lahutamatuks osaks on Hiina meditsiin, mille juured asuvad sügaval Hiina filosoofilises traditsioonis. Kursusel tutvustatakse hiina meditsiini ajalugu ja põhiteooriaid, õpitakse lihtsamaid diagnostika meetodeid ja antakse ülevaade erinevatest hiina meditsiini ravimeetoditest. Teemadest käsitletakse põhjalikumalt näiteks järgmisi: 5-elemendi teooria, meridiaanid ja akupunktid, nõelravi ja moksa, qigong, toitumine ja taimeravi.

Kursuse eesmärk

Kursus annab ülevaate hiina meditsiini teooriatest, diagnostikast ja ravimeetoditest. 

Õppeaine nimetus inglise k

Chinese Medicine

Õppeaine maht EAP

4.0

Orienteeruv kontakttundide maht

28

Kontrollivorm

arvestus

Kursuse edukalt läbinud üliõpilane 

  • tunneb ja oskab lühidalt kirjeldada hiina meditsiini põhiteooriaid 
  • suudab teha vaatluse ja küsitluse teel kindlaks lihtsamate terviseprobleemide algpõhjuse 
  • oskab ära hoida lihtsamate terviseprobleemide süvenemise ning profülaktiliselt tervist tugevdada
 
  • mõistab erinevate hiina meditsiini teraapiate toimet ja kasutusvõimalusi ning oskab neid kirjeldada 
  • oskab teha lihtsamaid hiina tervisevõimlemise qigongi harjutusi.

Iseseisev töö:

Üliõpilane kirjutab iseseisva tööna essee (pikkusega kuni 10 lk) ühel järgnevatest teemadest: 
Loodusega kooskõlas elamine hiina meditsiinist lähtuvalt 
Haigus kui õppetund 
Emotsioonid ja tervis 
Haigusloo kirjeldus hiina meditsiini seisukohast

Kursuse sisu

Hiina tervisefilosoofia - sissejuhatus ja ajaugu

Hiina kosmogoonia ning yin'i ja yang'i teooria, haiguste põhjused

Meditsiini alusmõisted: Kolm Aaret

Viie elemendi teooria

Viis kehatüüpi ja nende seos erinevate haigustega

Zang Fu teooria ehk siseorganite teooria

Haiguste sümptomid ja diagnostika

Keele- ja pulsidiagnostika

Akupunktuur ja kanalite teooria

Klassikaline taimeravi

Erinevad teraapiad: Mokša, Gua Sha, Tuina massaaž, kuputeraapia

Meditsiiniline qigong - lühidalt ajaloost, põhimõtetest ja filosoofiast

Praktikum: meditsiinilise qigongi harjutused ("Seitse staatilist harjutust")

Arutelu, kordamne, küsimused