Hiina kultuuri lahutamatuks osaks on Hiina meditsiin, mille juured asuvad sügaval Hiina filosoofilises traditsioonis. Kursusel tutvustatakse hiina meditsiini ajalugu ja põhiteooriaid, õpitakse lihtsamaid diagnostika meetodeid ja antakse ülevaade erinevatest hiina meditsiini ravimeetoditest. Teemadest käsitletakse põhjalikumalt näiteks järgmisi: 5-elemendi teooria, meridiaanid ja akupunktid, nõelravi ja moksa, qigong, toitumine ja taimeravi.

Kursuse eesmärk

Kursus annab ülevaate hiina meditsiini teooriatest, diagnostikast ja ravimeetoditest. 

Õppeaine nimetus inglise k

Chinese Medicine

Õppeaine maht EAP

4.0

Orienteeruv kontakttundide maht

28

Kontrollivorm

arvestus

Kursuse edukalt läbinud üliõpilane 

  • tunneb ja oskab lühidalt kirjeldada hiina meditsiini põhiteooriaid 
  • suudab teha vaatluse ja küsitluse teel kindlaks lihtsamate terviseprobleemide algpõhjuse 
  • oskab ära hoida lihtsamate terviseprobleemide süvenemise ning profülaktiliselt tervist tugevdada
 
  • mõistab erinevate hiina meditsiini teraapiate toimet ja kasutusvõimalusi ning oskab neid kirjeldada 
  • oskab teha lihtsamaid hiina tervisevõimlemise qigongi harjutusi.

Iseseisev töö:

Üliõpilane kirjutab iseseisva tööna essee (pikkusega kuni 10 lk) ühel järgnevatest teemadest: 
Loodusega kooskõlas elamine hiina meditsiinist lähtuvalt 
Haigus kui õppetund 
Emotsioonid ja tervis 
Haigusloo kirjeldus hiina meditsiini seisukohast

Kursuse sisu

Nädal 1: HM ajalugu, hiina meditsiini põhiteooriad - yin ja yang 

Nädal 2: 5 elementi 

Nädal 3: 3 kalliskivi - Jing, Qi ja Shen 

Nädal 4: Siseorganid, maks ja süda 

Nädal 5: Kopsud ja neerud 

Nädal 6: Põrn ja magu 

Nädal 7: Haiguspõhjused 

Nädal 8: Meridiaanid ja akupunktid 

Nädal 9: Diagnostika meetodid 

Nädal 10: Ravimeetodid - nõelravi, tuina, moksa, gua sha ja kuputeraapia 

Nädal 11: Ravimeetodid - qigong, toitumine ja taimeravi 

Nädal 12: Enamlevinud terviseprobleemide käsitlus hiina meditsiinis 

Nädal 13: Seminar: haiguslugude arutelu 

Nädal 14: Seminar: terviseprobleemide ja ravimeetodite arutelu