Hiina kultuuri lahutamatuks osaks on Hiina meditsiin, mille juured asuvad sügaval Hiina filosoofilises traditsioonis. Hiina meditsiin koos erinevate tervisepraktikatega moodustab ühtse süsteemi, mida iseloomustab unikaalne teoreetiline baas ja  mitmetuhande aastane praktiline kogemus. Meditsiini filosoofilise südamiku moodustavad: teooria eluväest ehk Qi’st, teooria yin’i ja yang’i tasakaalust ning viie elemendi teooria. Inimese haigestumise puhul on tegu yin ja yang printsiibi tasakaalutusega kehas. Diagnostika eesmärgiks on leida haiguse põhjustanud disharmooni seaduspärasus. Selle alusel on võimalik iga konkreetse haigusjuhtumi puhul leida täpne ning sobiv ravi. Erinevate Hiina ravimeetodite kõrval leidub terve rida praktikaid, mille eesmärgiks on tervise säilitamine, taastamine ja tugevdamine. 

Kursus käsitleb paralleelselt nii Hiina meditsiini teooriaid kui erinevaid teraapiaid. Igas loengus tutvustatakse mõnd Hiina meditsiini alusteooriat ning sellest lähtuvaid tervisepraktikaid.

Kursuse eesmärk

Omandada üldised teadmised Hiina meditsiini teooriast ja praktikatest, et rakendada neid oma igapäevaellu. 

Õppeaine nimetus inglise k

Chinese Medicine

Õppeaine maht EAP

4.0

Orienteeruv kontakttundide maht

28

Kontrollivorm

arvestus

Kursuse edukalt läbinud üliõpilane 

  • on tuttav Hiina tervisefilosoofia ja selle ajalooga;
  • tunneb Hiina meditsiini alusteooriad ja diagnostilisi meetodeid;
  • mõistab kehalisi ja vaimseid sümptomeid Hiina meditsiini vaatepunktist;
  • on tuttav erinevate ravivõtete ja tervisepraktikatega;
  • oskab kasutada lihtsamaid teraapilisi võtteid oma tervise parandamiseks

Kursuse sisu

1. loeng: Hiina tervisefilosoofia: sissejuhatus ja ajalugu

2. loeng: Hiina kosmogoonia ja yin’i ja yang’i (yīnyáng) teooria; haiguste põhjused

3. loeng: Meditsiini alusmõisted: Kolm Aaret ehk Jīng (Essents); Xuè (Veri) ja Qì (Hingus); Qi erinevad vormid inimkehas

4. loeng: Viie elemndi teooria ehk wŭxíng teooria

5. loeng: Viis kehatüüpi ja nende seos erinevate haigustega. Praktiline osa: oma kehatüübi määramine

6. loeng: Tervis ja zàng fŭ teooria ehk siseorganite teooria. Praktiline osa: organite seos emotsioonide ning toitumisega

7. loeng: Haiguste sümptomid ja diagnostika

8. loeng: Keele- ja pulsidiagnostika. Praktiline osa: kuidas lugeda oma keha ja mõista erinevaid sümptomeid

9. loeng: Akupunktuur ja jīng luò ehk kanalite teooria. Praktiline osa, omandame olulisemad punktid, mida on võimalik ise akupressuuriga mõjutada

10. loeng: Klassikaline taimeravi (zhōngcăoyào). Praktiline osa: tutvume tuntumate ravimtaimede ning nende kasutamisvõimalustega

11. loeng: Erinevad teraapiad: mokša (jiŭ), Gua Sha (guā shā), Tuina massaaž (tuīná), kuputeraapia (bá guàn zǐ). Praktiline osa: mokša ja lihtsamate massaaživõtete tutvustamine

12. loeng: Meditsiiniline qigong (qìgōng)– lühidalt ajaloost, põhimõtetest ning filosoofiast

13. loeng: Praktikum: meditsiinilise qigongi harjutused (“Seitse staatilist harjutust”)

14. loeng: Arutelu, kordamine, küsimused