Aasia uuringud

Aasia ühiskonnad

Sind huvitavad Aasia riikide ühiskonnad ja poliitika? Soovid intensiivselt õppida ühte Aasia keelt (araabia, hiina, korea, jaapani, türgi)? Tahad töötada Eesti-Aasia suhteid korraldava spetsialistina era- või riigisektoris? Astudes Tallinna Ülikooli Aasia uuringute magistrikavale, saad valida Aasia ühiskondade peaeriala.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 2 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 10

Õppevorm Sessioonõpe

Ootame sind õppima Aasia ühiskondade peaeriale, kui huvitud Aasia riikide hetkeolukorra sügavamast mõistmisest.

Oled sobiv kandidaat, kui sul on bakalaureusekraad sotsiaalteadustes (nt antropoloogia, sotsioloogia, geograafia, riigiteadused, rahvusvahelised suhted) või Aasia uuringutes (Jaapani, Hiina, Kagu-Aasia ja Lähis-Ida uuringud). Kuid võrdselt on teretulnud kõik need, kes tunnevad, et Aasia ühiskondade parem tundmine annab neile eelise ettevõtluses, riigitöös või mõnes teises tegevusvaldkonnas.

 

Miks tulla meile õppima?

 • Üha enam luuakse mõne Aasia keele oskust või Aasia-alaseid süvateadmisi nõudvaid ametikohtasid. Aasia keelte valdajaid või eksperte oodatakse kaasa äridelegatsioonidele või riigiametnike kohtumistele. Konkreetsetes valdkondades spetsialiseerunud lõpetajaid palgatakse konsultantideks nii riigiasutustesse kui ka ettevõtetesse.
 • Magistriõppekaval omandatakse süvateadmisi Aasia kultuuridest, ühiskondadest ja poliitikast ning nende uurimisest tänapäeval. Õppekava täitnud magistrant oskab neid teadmisi kasutada iseseisvas teaduslikus ja erialases töös.
 • Aasia uuringute magistrandina saad osaleda teadusprojektides, õppida meie partnerülikoolides Aasias või olla Erasmus+ üleilmse õpirände vahetusüliõpilane Hiina, Tai või Myanmari ülikoolides.
 • Magistriõppekaval omandatakse süvateadmisi Aasia kultuuridest, ühiskondadest või poliitikast ja nende uurimisest tänapäeval. Magistrant oskab kasutada neid teadmisi iseseisvas teaduslikus ja erialases töös.

 • Aasia uuringute magistrandina saab osaleda teadusprojektides, õppida meie partnerülikoolides Aasias või olla Erasmus+ üleilmse õpirände vahetusüliõpilane Hiina, Tai või Myanmari ülikoolides.

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 2 aastat
 • Õppevorm: sessioonõpe (loengud ja seminarid toimuvad neljapäevast laupäevani)
 • Aasia uuringute magistrikavale astudes saad valida kahe peaeriala vahel: Aasia ühiskonnad ja Jaapani uuringud. Aasia ühiskondade peaeriala fookuses on Aasia eri piirkondade (Jaapan, Hiina ja Kagu-Aasia) kaasaegsed ühiskonnad ja poliitika. 
 • Oluline osa on erialasel praktikal, mille raames omandad oskused ja kogemuse tänapäevaste Aasia ühiskondadega seotud teemade edendamisel Eesti ühiskonnas.
 • Õpingute jooksul kirjutad ja kaitsed magistritöö. 

Olulised eriala- ja üldained

Instituudi kohustuslikud üldained (Mitmekultuurilisus globaalsest perspektiivist ja Kultuurianalüüsi võtmemõisted) pakuvad ühiskondade uurimiseks olulisi raamistikke ja võtmemõisteid. Mõlemasse ainekursusesse on lõimitud ka Aasia perspektiiv. 

Eriala kohustuslikud ained on pühendatud Aasia erinevate piirkondade, protsesside ja sotsiaalkultuuriliste arengute sügavamale mõistmisele. Piirkondi süvitsi tutvustavad kursused nagu Jaapani ühiskond ja poliitika, Hiina ühiskond ja poliitika ning Kagu-Aasia ühiskonnad ja poliitika. Kursus Aasia linnaruumid ja poliitikad tutvustab protsesse, mis kujundavad Aasia linnade ilmet, avalikku ruumi ja arenguvõimalusi üle kogu Aasia, kus tänapäeval elab üle poole kogu maailma linnarahvastikust. Kursus toimub koos TLÜ linnakorralduse magistrantidega, mis omakorda võimaldab koos uurida nii üleilmseid kui ka Aasiale iseäralikke arenguid linnaühiskondades ning seda, milliseid poliitilisi seisukohti ja kogemusi võiksid linnad maailma eri piirkondades omavahel jagada. Aasia ühiskondi ja poliitikat saab kogeda filmide kaudu kursusel Aasia film ja ühiskond ning vaadelda läbi religiooniga seotud nüüdisaegsete teemade kursusel Religion and Society in Contemporary Asia.

Magistriseminaril arutame koos, kas ja milleks on vajalikud regionaaluuringud ja Aasia erinevad regioonid ning kuidas viimaseid erinevate teaduslike meetodite abil uurida. Ühtlasi arendavad tudengid magistritööks parimaid lähenemisviise ning omandavad teadmisi magistritöö kirjutamiseks ja kaitsmiseks vajalikke oskusi. Kõige aktuaalsematel Aasiaga seotud teemadel saab kaasa rääkida Aasia ühiskondade ja poliitika seminaril.

Vabaainetena soovitame võtta kultuuriantropoloogia ja sotsioloogia magistriõppe aineid ning õppida üht Aasia keelt, mille saad valida vastavalt sind huvitavale regioonile. Magistriõppes on ideaalne võimalus õppida hiina, jaapani, korea, türgi või araabia keelt, või lihvida oma inglise keelt nii tulevase teadustöö tarbeks kui ka töötamiseks era- või riigisektoris. 

Kõigi kursuste raames on võimalus süvitsi edasi arendada just sind huvitavat (soovitatavalt magistritöö) teemat, seda läbi ainekursustel pakutavate erinevate aspektide. Näiteks kui magistritöö teemaks on Hiina kodanikuühiskond, siis piirkondliku suunitlusega kursustel saab uurida kodanikuühiskondade toimemehhanisme mujal (st Kagu-Aasias, Jaapanis), teistel kursustel saab uurida kodanikuaktivismi valitud piirkonna linnaruumis, või läbi religioosse prisma ja filmi. Tavaliselt on igal kursusel iseseisvaks tööks lühike uurimus, essee või ettekanne.

Tulevikuvõimalustele on võimalik end häälestada kursusel Aasia ühiskondade ja poliitika praktika ning praktika raames on võimalik tutvuda potentsiaalsete tööandjatega või omandada vastavalt huvile praktilisi kogemusi uutes ja originaalsetes vormides—kursuse sisu sõltub sind huvitava praktika iseloomust (nt välitöö, stažeerimine asutuses või ettevõttes, akadeemilise kursuse õpetamine või assisteerimine, osalemine uuringus vms).

Üleülikooliline aine ELU projekt toetab meeskonnatööoskust ja erialavaheliste probleemide lahendamist.

Lisaks on võimalus kandideerida erinevatele lühi- ja pikaajalistele stipendiumitele õppimiseks, välitöödeks või praktikaks Aasias. Perioodil 2019–22 on Aasia uuringute akadeemilisel suunal lepingud Erasmus Plus International Credit Mobility programmi raames järgmiste ülikoolidega: Chiang Mai University (Tai), Mandalay University (Myanmar) ja Beijing Normal University / Hong Kong Baptist University asutatud United International College (Zhuhai, Guangdong, Hiina RV). Meil õpivad tudengid ja õpetavad õppejõud partnerülikoolidest, Aasia suuna tudengid saavad kandideerida 3–5 kuu pikkuseks vahetuseks Zhuhais. Igal aastal sõlmitakse lepinguid uute partnerülikoolidega.

Tutvu õppekavaga

Õpikeskkond

 • Aasia uuringute suund koordineerib vahetusprogramme Aasia ülikoolidega ning julgustab tudengeid tegema Aasias oma uurimis- või välitööd. 
 • Tudengitel on võimalus korraldada Aasiaga seotud üritusi ja olla kaasatud rahvusvahelisse teadustöösse.
 • Tallinna Ülikooli Aasia uuringute suuna teadlased on maailmas tunnustatud ning nende artiklite ja väitekirjadega saab tutvuda Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS.
 • Aasia uuringute õppejõud ja doktorandid kirjutavad ja esinevad meedias, nõustavad riiki ja ettevõtjaid Aasiaga seotud teemadel.
 • Aasia uuringute suuna tudengid korraldavad Aasia-teemalisi vestlusõhtuid.

 • Meie instituudis (humanitaarteaduste instituut ehk TÜHI) on suur roll õppetöövälisel tegevusel. Meie aktiivsed üliõpilased osalevad üliõpilasnõukogu tegevustes.

 • Eriala omandamist toetab hästi välja arenenud ülikoolilinnak, kus sinu kasutuses on õppetööks vajaliku tehnikaga varustatud auditooriumid, mitmekülgne tänapäevaste võimalustega õpperaamatukogu, arvutiklassid ja õpikeskus, aga ka kohvikud ja lastehoid. Lisaks õpperaamatukogule saavad üliõpilased kasutada ka ülikooli akadeemilist raamatukogu.
 • Tallinna ülikool asub kesklinnas ja on hõlpsasti ligipääsetav. 

Õppejõud

Lisa Indraccolo on hiina uuringute professor. Ta on kaitsnud doktoritöö Ca’ Foscari ülikoolis 2010. aastal ning seejärel asunud järeldoktorantuuri Zürichi ülikooli. 

Lisa Indraccoli uurimistöö keskendub filosoofia ja filoloogia vahelisele sillale ning Hiina klassikalisele mõtteviisile, kirjandusele ja kultuurile impeeriumieelses ja varases keiserlikus Hiinas.


Rein Raud on Eesti tuntumaid humanitaarõpetlasi, kultuuriteooria ja Aasia kultuuri spetsialist, kirjanik ja tõlkija. Ta õppis jaapani filoloogiat Leningradi ülikoolis ja kaitses oma väitekirja jaapani keskaja kirjandusest Helsingi ülikoolis. Ta on Eesti Humanitaarinstituudi üks asutajaid. Aastatel 2006-2011 oli ta Tallinna ülikooli esimene rektor. 1995–2016 oli ta Helsingi ülikooli jaapani keele ja kultuuri professor, töötades rööpselt professorina Tallinna ülikoolis.

Tema erialased huvid on seotud ennekõike üldise kultuuriteooria, keskaja jaapani kirjanduse ja võrdleva filosoofiaga. Ta on avaldanud suure hulga raamatuid, nii ilukirjandusteoseid kui ka teaduskäsitlusi, sh eestikeelse kõrgkooli õpiku “Mis on kultuur? Sissejuhatus kultuuriteooriatesse” (2012) ja ingliskeelse monograafia “Meaning in Action: Outline of an Integral Theory of Culture” (2016).


Karin Dean on Kagu-Aasia uuringute vanemteadur ja koolituselt poliitgeograaf (PhD, National University of Singapore). Ta on elanud ja töötanud Tais, Hiinas, Singapuris ning periooditi Myanmaris ja Vietnamis. Kogu Karin Deani teadustöö alates doktoritööst toetub etnograafilistele välitöödele valdavalt Myanmari piiriüleste vähemusrahvuste hulgas Myanmaris, Lõuna-Hiinas, Kirde-Indias ja Tais. Ta on raamatu Kagu-Aasia riigid, rahvad ja ühiskonnad (Varrak, 2013) autor.
Teaduslikud huvid: Kagu-Aasia poliitilised arengusuunad, sh suhted Hiinaga (eelkõige Hiina uue Siiditee algatuse raames), Kagu-Aasia riikide ja ühiskondade vahelised suhted, sotsiaalsed või poliitilised suundumused ja teemad nagu linnastumine, inimeste mobiilsus, kodanikuühiskond, üleilmastumine, erinevad võrgustikud, riiklikud diskursused. Teadustöö võtmesõnad on piirid ja piirialad, geopoliitika, võim, vähemusrahvused, identiteedipoliitika, territoriaalsus.
Teadustöös rõhutab Karin kohalike tavade ja paikade olulisust teooriate
püstitamisel.

 •  Karin Dean saate Välisilm otse-eetris (26.10.2020).
 •  Karin Dean Reisisaate R2 Reispass avalikul salvestusel ja Amazonas Reiside sarja "Ära ole turist" elavas jututunnis, Telliskivi Loomelinnaku Erinevate Tubade Klubis (koos Rene Satsiga, 12.01.2020)
 •  ETIS-e profiil

Alari Allik on Jaapani uuringute lektor.

Teaduslikud huvid: Oma teadustöös keskendub ta omaeluloolisusele keskaegses Jaapani kirjanduses ning käsitleb filosoofia ja religiooni mõju kirjanike enesemääratlusele.

Lisaks teadustööle on Alari Allik tegelenud ka klassikalise jaapani kirjanduse tõlkimise ja toimetamisega. Tallinna Ülikooli Kirjastuse "Bibliotheca Asiatica" sarjas on tema tõlkes ilmunud erakmunk Saigyō "Mägikodu" ja Fujiwara noTeika koostatud "Sada luuletust, sada luuletajat", mis annavad hea ülevaate keskaegsest jaapani luulest.


Helen Geršman on Lähis-Ida uuringute lektor. Ta on omandanud Tallinna ülikoolis doktorikraadi kultuuride uuringute erialal. Ta on täiendanud ennast Hispaanias Granada ülikoolis, Iisraelis Jerusalemma heebrea ülikoolis ja õppinud türgi keelt Ankara keeltekoolis TÖMER ning araabia luulet ja retoorikat Süürias Aleppos.

Teaduslikud huvid: araabia luule ja retoorika

 


Jekaterina Koort on Hiina uuringute lektor. Jekaterina Koort on õppinud hiina keelt Taiwani riiklikus pedagoogikaülikoolis ja Hiina Rahvavabariigis Zhenjiangi ülikoolis ning on täiendanud ennast Taiwani Hiina uuringute keskuse (CCS) teadurina.

Teaduslikud huvid: Tema uurimisvaldkonnad on kultuuri- ja mõttelugu fookusega Ida-Aasia suurimate maailmavaateliste süsteemide, eelkõige taoismi ja konfutsianismi ühiskondlikele ja poliitilistele aspektidele.

 


Maret Nukke on Jaapani uuringute lektor ning peab loenguid Jaapani ühiskonna, poliitika, teatri, kunsti, folkloori ja popkultuuri teemadel ning õpetab süvataseme jaapani keelt.

Oma teadustöös keskendub ta -teatri uute näidendite kui traditsioonilise teatri adaptatsioonide uurimisele, samuti on üheks uurimisteemaks Jaapani esteetika ja selle seosed tänapäeva ühiskonnaga.


Sandra Peets on Kultuuridevaheliste uuringute tippkeskuse nooremteadur ning kultuuride uuringute doktorant. Ta omandas magistrikraadi Tallinna Ülikoolis Aasia ühiskonnad ja poliitika erialal, kus keskendus Iraani uuringutele. Sandra doktoriuurimus tegeleb Ajatolla Khomeini kõnede retoorilise analüüsiga. Sandra teaduslikud huvid on Iraani välispoliitika, Lähis–Ida riikidevahelised suhted ja poliitiline retoorika.


Alessandro Rippa on hiina uuringute dotsent (PhD, University of Aberdeen; järeldoktorantuur sooritatud Müncheni, Colorado Boulderi ja Tallinna ülikoolides). Hetkel projektijuht uurimisgrupis “Environing Infrastructure: Communities, Ecologies, and China’s “Green” Development in Contemporary Southeast Asia” (Volkswagen Stiftung), keskuses Rachel Carson Center, LMU Munich.

Teaduslik huvi: piirialade väikekaubandus, taristuarendus ja mitteformaalsete turgude roll globaliseeruvas maailmas. Alessandro Rippa on uurinud Hiina piiriülest taristuarendust ja kohalikku kaubandust Pakistani ja Myanmari piirialadel pikaajaliste etnograafiliste välitööde vältel. Tema praegune fookus on Hiina investeeringute sotsiaalsete ja keskkonnamõjude analüüsil ning teoreetiliste lähenemisviiside tuletamisel suurtaristute uurimiseks. Ta on raamatu Borderland Infrastructures: Trade, Development, and Control in Western China (Amsterdam University Press, 2020) autor.

Akiko Masaki Kadarik on jaapani keele õpetaja. Ta õpetab Eestis jaapani keelt alates 2000. aastast. Ta on sündinud Jaapanis ja lõpetanud Tokyo Gakugei ülikooli. Ta on omandanud Tallinna ülikoolis magistrikraadi. Tema magistritöö uuris jaapani keele õppimisel kasutatava vahekeele eripärasid eesti üliõpilaste hulgas. Ta räägib eesti ja inglise keelt ning õpetab jaapani keelt eesti keele baasil.


Margit Juurikas õpetab praegu Tallinna ülikoolis jaapani keelt, kuid on olnud aastaid ka Jaapani uuringute lektor. Selle kõrvalt omandab ta ka doktorikraadi kultuuride uuringute õppekaval.
Tema uurimisteemad on jaapani klassikaline teater (nō ja kyōgen) ning jaapani kirjandus (nii klassikaline kui ka nüüdisaegne), samas on tema huviorbiidis ka mitmed ühiskonna teemad ja jaapani põlisusund shintō. Lisaks teadustööle on Margit Juurikas ka aktiivne jaapani kirjanduse tõlkija. Tema sulest on ilmunud Mishima Yukio, Ōe Kenzaburō, Akutagawa Ryūnosuke jt autorite tõlked.

 • ETIS-e profiil

  HIINA KEEL

  (õpe toimub inglise keeles)

  Hiina keelt õpetavad Konfutsiuse instituudi õpetajad Hiinast. Pakutavate hiina keele kursustega saab tutvuda siin.
  Hiina keele õppimine on TLÜ tudengitele tasuta!


  KOREA KEEL

  (õpe toimub inglise keeles)

  Korea keelt õpetavad Tallinna King Sejongi Instituudi keeleõpetajad Lõuna-Koreast. Korea keele kursuste ja muude tegevustega saab tutvuda instituudi Facebooki lehel.
  Korea keele õpe on TLÜ tudengitele tasuta!

   

Vastuvõtutingimused

 • Kandidaadil peab olema bakalaureusekraad või sellele vastav ettevalmistusaste.
 • Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast, mis on hindamisel võrdse osakaaluga.
 • Kirjalik osa on magistritöö esialgne kava (2–3 lehekülge), mis esitatakse koos vastuvõtudokumentidega SAIS-i keskkonnas. Magistritöö esialgne kava sisaldab tulevase uurimuse lühikest sisukirjeldust, probleemipüstitust ja esialgset bibliograafiat. Kavand peab olema PDF-formaadis ja faili nimi on kandidaadi nimi.
 • Suulises osas toimub vestlus vastuvõtukomisjoniga. Vestlusel põhjendab kandidaat oma magistritöö teemavalikut ja arutab kavandit koos vastuvõtukomisjoniga. Arutelu käigus peab kandidaat demonstreerima muu hulgas oma valmisolekut tegeleda süvitsi valitud uurimisteemaga. Osa vestlusest toimub inglise keeles.
 • Vastuvõtueksamil hinnatakse kandidaadi oskust põhjendada erialavalikut ning võimet esitada, avada ja arutada oma uurimistöö plaane nii kirjalikult kui ka vestluse käigus. Vastuvõtukomisjon hindab ka kandidaadi motivatsiooni ja huvi Aasia uuringute eriala õppimiseks.
 • Vastuvõtulävend on 70 palli.

Vastuvõtueksamite ajakava

Vilistlased

 

"Tallinna Ülikoolis õppimine aitas luua täielikuma teoreetilise raamistiku ja pildi juba praktilistele kogemustele, mida Aasias elades olin omandanud. Ühtlasi andis ka alusteadmised kultuuride ja riikide osas, millega pärast õpinguid rohkem kokku puutuma hakkasin. Kuna ühiskondlik orienteerumisvõime on Välisministeeriumi töös äärmiselt oluline, on Tallinna Ülikoolis veedetud aastad ja kogutud teadmised olnud toeks minu professionaalses elus."

 


"Nii magistri- kui ka bakalaureuseastmes keskendusin jaapani keele ja kultuuri õppimisele. Just selle keele ja valdkonna tundmine aitas saada tööle praegusele kohale, mis on tihedalt seotud Aasia, sealhulgas Jaapani finantsmaailmaga.“


"Aasia uuringute magistrantuuris õppisin jaapani keelt ja kultuuri, mille tundmine on olnud mulle suureks eeliseks rahvusvahelises müügis, sest Jaapan on ALPAKA üks olulisematest eksporditurgudest."

 

 

 

 

 

 

Kuhu edasi?

Millistel erialadel võib tööd leida?

Aasia ja Lähis-Ida riikide mõju on tänapäeval tuntav kõikides meie elusfäärides. Sellega seoses on järjest kasvanud nõudlus Aasia ja Lähis-Ida keeli, kultuure, ühiskonda ja poliitikat mitmekülgselt tundvate spetsialistide järele.

Aasia uuringute õppekaval pööratakse ühest küljest suurt tähelepanu tänapäeva ühiskondlike ja poliitiliste arengute mõistmisele, aga samas ei unustata ka seda, et paljude protsesside juured viivad tagasi kaugele ajalukku, mistõttu tegeletakse ka vanema pärandi uurimisega. See annab meie lõpetajatele laia silmaringi ning valmiduse töötada mitmesugustel töökohtadel. 

Lõpetajad leiavad rakendust järgnevates valdkondades: 

 • ettevõtlus, 
 • rahvusvahelised suhted,
 • ajakirjandus,
 • diplomaatia,
 • turism,
 • keeleõpe,
 • suuline ja kirjalik tõlkimine,
 • toimetamine,
 • õpetamine,
 • nõustamine,
 • teadustegevus
 • kultuur (filmindus, kirjandus).

Edasiõppimisvõimalused

Aasia uuringute magistrikraadi saanutel on võimalus jätkata õpinguid TÜHI kultuuride uuringute doktoriõppes, keskendudes vastavalt huvile kas Lähis-Ida ja Aasia kirjandusele ja kultuurile, kunstiteadustele, kultuurigeograafiale, sotsiaal- ja kultuuriantropoloogiale või filosoofiale. Samuti on võimalus õpinguid jätkata tunnustatud välisülikoolides.

Võta ühendust!

PostiaadressNarva mnt 29, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9376

Sarnased erialad

Jaapani uuringud MA

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitab Jaapan ning sa soovid saada põhjalikud teadmised Jaapani kultuurist ja omandada jaapani keeles C1 taset? Sind köidab mõni konkreetne valdkond, näiteks Jaapani kirjandus, esteetika, ühiskond, film või popkultuur? Aasia uuringute magistrikavale sisse astudes saad valida Jaapani uuringute peaeriala, mis pakub sulle ainulaadse võimaluse tegeleda süvitsi Jaapani kultuuri erinevate aspektidega.

Magistriõpe
Eesti keel
10
Sessioonõpe
Vaata eriala

Antropoloogia

Humanitaarteaduste instituut

Mida tähendab inimeseks olemine? Kas sind huvitab, miks on kultuurid ja ühiskonnad nii erinevad ning mis on meil inimestena ühist? Kas soovid end teostada töökohtadel, mis nõuavad oskust ja tahet mõista ning suhestuda inimestega, kel on maailmast erinevad arusaamad ja kogemused?

Magistriõpe
Inglise keel
Päevaõpe
1250
Vaata eriala

Sotsioloogia

Ühiskonnateaduste instituut

Tallinna Ülikooli uuendatud, tsükliõppena toimuv sotsioloogia magistriõpe pakub head võimalust õppida mitmekülgselt ja loovalt analüüsima 21. sajandi ühiskonda ning arendada kriitilise mõtlemise oskusi.

Magistriõpe
Eesti keel
10
Sessioonõpe
Vaata eriala

Jaapani uuringud

Humanitaarteaduste instituut

Kui tahad tulevikus teha tööd, kus saad kasutada teadmisi Jaapani kultuurist, keelest, ajaloost ja ühiskonnast, siis tule õppima Jaapani uuringute erialale.

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
20
Päevaõpe
Vaata eriala

Lähis-Ida uuringud

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitavad Lähis-Ida maade kultuurid ja ühiskonnad? Soovid õppida süvendatult araabia keelt? Tahad töötada Lähis-Ida kultuure ja araabia keelt valdava spetsialistina era- või riigisektoris? Siis tule õppima Tallinna ülikooli Aasia uuringute bakalaureuseõppekavale, millele astudes saad valida Lähis-Ida uuringute peaeriala

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
15
Päevaõpe
Vaata eriala

Hiina uuringud

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitab hiina kultuur ja ühiskond? Soovid õppida süvendatult hiina keelt? Tahad töötada hiina kultuuri ja keelt valdava spetsialistina era- või riigisektoris? Siis tule õppima Tallinna ülikooli Aasia uuringute bakalaureuseõppekavale, millele astudes saad valida Hiina uuringute peaeriala.

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
15
Päevaõpe
Vaata eriala