Aasia uuringud

Aasia ühiskonnad

Sind huvitavad Aasia riikide ühiskonnad ja poliitika? Soovid õppida ühte Aasia keelt (araabia, hiina, jaapani) süvendatult ? Tahad töötada Eesti-Aasia suhteid korraldava spetsialistina era- või riigisektoris? Astudes Tallinna Ülikooli Aasia uuringute magistrikavale, saad valida Aasia ühiskondade peaeriala.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 2 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv lävendipõhine

Õppevorm Sessioonõpe

Ootame sind õppima Aasia ühiskondade peaeriale, kui sul on huvi Aasia riikide hetkeolukorra vastu.

Oled sobiv kandidaat, kui sul on bakalaureusekraad sotsiaalteadustes (nt antropoloogia, sotsioloogia, geograafia, riigiteadused, rahvusvahelised suhted) või Aasia uuringutes (Jaapani, Hiina, Kagu-Aasia ja Lähis-Ida uuringud). Kuid võrdselt on teretulnud kõik, kes tunnevad, et Aasia ühiskondade parem tundmine annab neile eelise ettevõtluses või mõnes teises tegevusvaldkonnas.

 

Miks tulla meile õppima?

 • Aasia uuringute magistriõppekava pakub kursuseid Aasia riikide ühiskondadest ja poliitikast, keskendudes peamiselt Jaapani, Hiina ja Kagu-Aasia piirkonnale
 • Oluline osa on erialasel praktikal, millega omandad oskused ja kogemused, et edendada tänapäevaste Aasia ühiskondadega seotud teemasid Eesti ühiskonnas. 
 • Saad õppida üht vastava piirkonna keelt. 
 • Meie lõpetajad leiavad tööd nii avalikus kui ka erasektoris. Eesti riigil on praegu suur huvi Eesti-Aasia strateegia ja tegevuste arendamise vastu. Seega on suur vajadus selle valdkonna spetsialistide järele.

 • Üha enam luuakse mõne Aasia keele oskust või Aasia-alaseid

  süvateadmisi nõudvaid ametikohtasid. Lisaks tõlkimisele, õpetamisele ja giiditööle oodatakse keeleoskajaid või eksperte kaasa äridelegatsioonidele või riigiametnike kohtumistele. Konkreetsetes valdkondades spetsialiseerunud lõpetajaid palgatakse konsultantideks nii riigiasutustesse kui ka ettevõtetesse.

 • Magistriõppekaval omandatakse süvateadmisi Aasia kultuuridest, ühiskondadest või poliitikast ja nende uurimisest tänapäeval. Magistrant oskab kasutada neid teadmisi iseseisvas teaduslikus ja erialases töös.

 • Võimalus osaleda teadusprojektides, õppida Aasia partnerülikoolides või olla Erasmus+ üleilmse õpirände vahetusüliõpilane Hiina, Tai või Myanmari ülikoolides.

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 2 aastat
 • Õppevorm: sessioonõpe (loengud ja seminarid toimuvad neljapäevast laupäevani)
 • Aasia uuringute magistrikavale astudes saad valida kahe peaeriala vahel: Aasia ühiskonnad ja Jaapani uuringud.Aasia ühiskondade peaeriala pakub kursuseid Aasia eri piirkondade ühiskondadest ja poliitikast, keskendudes peamiselt Jaapani, Hiina ja Kagu-Aasia piirkonnale.
 • Oluline osa on erialasel praktikal, mille raames omandad oskused ja kogemuse tänapäevaste Aasia ühiskondadega seotud teemade edendamisel Eesti ühiskonnas.
 • Õpingute jooksul kirjutad ja kaitsed magistritöö. 

Olulised eriala- ja üldained

Esimene õppeaasta

Esimese õppeaasta sügisel õpid tundma, mis ja milline on Aasia ning kuidas seda uurida, selgitades ühtlasi välja oma magistritööks parima lähenemisviisi ning viies ennast kurssi oluliste Aasiaga seotud diskussioonidega sotsiaalteadustes (kursusel Aasia ja sotsiaalteadused). Tutvud lähemalt Hiina ja Jaapani ühiskondadega.

Kevadel koged Aasia ühiskondi ja poliitikat läbi filmi (kursusel Aasia film ja ühiskond) ning uurid religiooniga seotud nüüdisaegseid teemasid (kursusel Religion and Society in Contemporary Asia). Samuti tutvud lähemalt kolmanda suurema piirkonnaga Aasias—Kagu-Aasia riikide ja ühiskondadega. Hiina, Jaapani ja Kagu-Aasia teemaliste kursuste raames on võimalus süvitsi tegeleda just ennast huvitava teemaga, valmistudes ettekandeks, kirjutades lühikest uurimust või osaledes teistes õppejõu poolt ette antud ülesannetes.

Teine õppeaasta

Teise aasta sügisel tutvud Aasia linnadega, kus tänapäeval elab üle poole kogu maailma linnarahvastikust. Uurime koos nii üleilmseid kui ka kohalikke arenguid, mis kujundavad Aasia linnade ilmet, avalikku ruumi ja arenguvõimalusi, ning seda, milliseid poliitilisi seisukohti ja kogemusi võiksid linnad maailma eri piirkondades omavahel jagada (kursusel Aasia linnaruumid ja poliitikad). Kuumadel Aasiaga seotud teemadel saad kaasa rääkida Aasia ühiskondade ja poliitika seminaril.

Instituudi kohustuslikud üldained pakuvad ühiskondade uurimiseks olulisi raamistikke ja võtmemõisteid (kursused mitmekultuurilisus globaalsest perspektiivist ja kultuurianalüüsi võtmemõisted — mõlemasse on lõimitud ka Aasia perspektiiv). Samuti tuleb osa võtta ELU projektist.

Kevadel häälestud tulevikuvõimalustele (kursusel Aasia ühiskondade ja poliitika praktika), milles praktika raames tutvud võimalike tööandjatega või omandad vastavalt huvile praktilisi kogemusi uutes ja originaalsetes vormides, sest kursuse sisu sõltub sind huvitava praktika iseloomust (nt välitöö, stažeerimine asutuses või ettevõttes, akadeemilise kursuse õpetamine või assisteerimine, osalemine uuringus vms).

Magistrantidel soovitatakse vabaainetena võtta kultuurantropoloogia ja sotsioloogia magistriõppe aineid ning õppida üht vastavalt piirkonnale valitud Aasia keelt. 

Aasia ühiskondade magistriõppes on ideaalne võimalus õppida Aasia keeli (hiina, jaapani, türgi, araabia) või lihvida oma inglise keelt nii akadeemia kui ka edaspidi tööturu jaoks. 

2018/19. õppeaastal annavad Aasia uuringute suunal loenguid rahvusvaheliste suhete, geograafia ja antropoloogia professorid Mandalay Ülikoolist (Myanmar). Rahvusvaheliselt tunnustatud Tai professor Pavin Chachavalpongpun pakub kursust Southeast Asian Societies and Politics (sügis 2018) ja seminari Asian Societies and Politics (kevad 2019). Seda tänu suuna osalusele programmis Erasmus Plus International Credit Mobility. Sama programmi raames on kahel Aasia uuringute tudengil võimalus stipendiumiga õppida kuni 5 kuud Mandalay Ülikoolis.

Tutvu õppekavaga

Õppekeskkond

 • Aasia uuringute suund koordineerib vahetusprogramme Aasia ülikoolidega ning julgustab tudengeid juba magistriastmes tegema uurimis- või välitöö vastavas riigis. 
 • Tudengitel on võimalus korraldada Aasiaga seotud üritusi ja olla kaasatud rahvusvahelisse teadustöösse.
 • Tallinna ülikooli Aasia uuringute suuna teadlased on maailmas tunnustatud ning nende artiklite ja väitekirjadega saab tutvuda AUKE  (Aasia Uuringute Koda Eestis) teadusuudiste rubriigis.
 • Aasia uuringute õppejõud ja doktorandid kirjutavad ka blogipostitusi päevakajalistel Aasia ühiskondi, poliitikat ja majandust puudutavatel teemadel AUKE blogisse.
 • Aasia uuringute suuna tudengid korraldavad Aasia-teemalisi vestlusõhtuid.

 • TÜHI-s on suur roll õppetöövälisel tegevusel. Meie aktiivsed üliõpilased osalevad üliõpilasnõukogu tegevustes.
 • Eriala omandamist toetab hästi välja arenenud ülikoolilinnak, kus sinu kasutuses on õppetööks vajaliku tehnikaga varustatud auditooriumid, mitmekülgne tänapäevaste võimalustega õpperaamatukogu, arvutiklassid ja õpikeskus, aga ka kohvikud ja lastehoid. Lisaks õpperaamatukogule saavad üliõpilased kasutada ka ülikooli akadeemilist raamatukogu.
 • Tallinna ülikool asub kesklinnas ja on hõlpsasti ligipääsetav. 

Õppejõud

Lisa Indraccolo on hiina uuringute professor. Ta on kaitsnud doktoritöö Ca’ Foscari ülikoolis 2010. aastal ning seejärel asunud järeldoktorantuuri Zürichi ülikooli. 

Lisa Indraccoli uurimistöö keskendub filosoofia ja filoloogia vahelisele sillale ning Hiina klassikalisele mõtteviisile, kirjandusele ja kultuurile impeeriumieelses ja varases keiserlikus Hiinas. 


Rein Raud on Eesti tuntumaid humanitaarõpetlasi, kultuuriteooria ja Aasia kultuuri spetsialist, kirjanik ja tõlkija. Ta õppis jaapani filoloogiat Leningradi ülikoolis ja kaitses oma väitekirja jaapani keskaja kirjandusest Helsingi ülikoolis. Ta on Eesti Humanitaarinstituudi üks asutajaid. Aastatel 2006-2011 oli ta Tallinna ülikooli esimene rektor. 1995–2016 oli ta Helsingi ülikooli jaapani keele ja kultuuri professor, töötades rööpselt professorina Tallinna ülikoolis.

Tema erialased huvid on seotud ennekõike üldise kultuuriteooria, keskaja jaapani kirjanduse ja võrdleva filosoofiaga. Ta on avaldanud suure hulga raamatuid, nii ilukirjandusteoseid kui ka teaduskäsitlusi, sh eestikeelse kõrgkooli õpiku “Mis on kultuur? Sissejuhatus kultuuriteooriatesse” (2012) ja ingliskeelse monograafia “Meaning in Action: Outline of an Integral Theory of Culture” (2016).


Karin Dean on Kagu-Aasia uuringute vanemteadur ja koolituselt poliitgeograaf (PhD, National University of Singapore). Ta on elanud ja töötanud Tais, Hiinas, Singapuris ning periooditi Myanmaris ja Vietnamis. Kogu Karin Deani teadustöö alates doktoritööst toetub etnograafilistele välitöödele valdavalt Myanmari piiriüleste vähemusrahvuste hulgas Myanmaris, Lõuna-Hiinas, Kirde-Indias ja Tais. Ta on raamatu Kagu-Aasia riigid, rahvad ja ühiskonnad (Varrak, 2013) autor.
Teaduslikud huvid: Kagu-Aasia poliitilised arengusuunad, sh suhted Hiinaga (eelkõige Hiina uue Siiditee algatuse raames), Kagu-Aasia riikide ja ühiskondade vahelised suhted, sotsiaalsed või poliitilised suundumused ja teemad nagu linnastumine, inimeste mobiilsus, kodanikuühiskond, üleilmastumine, erinevad võrgustikud, riiklikud diskursused. Teadustöö võtmesõnad on piirid ja piirialad, geopoliitika, võim, vähemusrahvused, identiteedipoliitika, territoriaalsus.
Teadustöös rõhutab Karin kohalike tavade ja paikade olulisust teooriate
püstitamisel.

 •  Karin Dean saate Välisilm otse-eetris (26.10.2020).
 •  Karin Dean Reisisaate R2 Reispass avalikul salvestusel ja Amazonas Reiside sarja "Ära ole turist" elavas jututunnis, Telliskivi Loomelinnaku Erinevate Tubade Klubis (koos Rene Satsiga, 12.01.2020)

Alari Allik on Jaapani uuringute lektor.

Teaduslikud huvid: Oma teadustöös keskendub ta omaeluloolisusele keskaegses Jaapani kirjanduses ning käsitleb filosoofia ja religiooni mõju kirjanike enesemääratlusele.

Lisaks teadustööle on Alari Allik tegelenud ka klassikalise jaapani kirjanduse tõlkimise ja toimetamisega. Tallinna Ülikooli Kirjastuse "Bibliotheca Asiatica" sarjas on tema tõlkes ilmunud erakmunk Saigyō "Mägikodu" ja Fujiwara noTeika koostatud "Sada luuletust, sada luuletajat", mis annavad hea ülevaate keskaegsest jaapani luulest.


Helen Geršman on Lähis-Ida uuringute lektor. Ta on omandanud Tallinna ülikoolis doktorikraadi kultuuride uuringute erialal. Ta on täiendanud ennast Hispaanias Granada ülikoolis, Iisraelis Jerusalemma heebrea ülikoolis ja õppinud türgi keelt Ankara keeltekoolis TÖMER ning araabia luulet ja retoorikat Süürias Aleppos.

Teaduslikud huvid: araabia luule ja retoorika

 


Jekaterina Koort on Hiina uuringute lektor. Jekaterina Koort on õppinud hiina keelt Taiwani riiklikus pedagoogikaülikoolis ja Hiina Rahvavabariigis Zhenjiangi ülikoolis ning on täiendanud ennast Taiwani Hiina uuringute keskuse (CCS) teadurina.

Teaduslikud huvid: Tema uurimisvaldkonnad on kultuuri- ja mõttelugu fookusega Ida-Aasia suurimate maailmavaateliste süsteemide, eelkõige taoismi ja konfutsianismi ühiskondlikele ja poliitilistele aspektidele.

 


Maret Nukke on Jaapani uuringute lektor ning peab loenguid Jaapani ühiskonna, teatri, kunsti, folkloori ja poliitika teemadel ja õpetab jaapani keelt.

Teaduslik huvi: Praegu jagunevad käsil olevad uurimisteemad peamiselt kaheks: jaapani kawaii-esteetika fenomeni juurte kaardistamine 19.-20. sajandi Jaapani ja Euroopa esteetika kontseptsioonide valguses ning jaapani uuskodutute elupaikade kui linnaruumi piiridel aset leidva ühiskonna sotsiokultuuriliste tähendusväljade taasloomise uurimine.


Sandra Peets on Kultuuridevaheliste uuringute tippkeskuse nooremteadur ning kultuuride uuringute doktorant. Ta omandas magistrikraadi Tallinna Ülikoolis Aasia ühiskonnad ja poliitika erialal, kus keskendus Iraani uuringutele. Sandra doktoriuurimus tegeleb Ajatolla Khomeini kõnede retoorilise analüüsiga. Sandra teaduslikud huvid on Iraani välispoliitika, Lähis–Ida riikidevahelised suhted ja poliitiline retoorika. 


Alessandro Rippa on hiina uuringute dotsent (PhD, University of Aberdeen; järeldoktorantuur sooritatud Müncheni, Colorado Boulderi ja Tallinna ülikoolides). Hetkel projektijuht uurimisgrupis “Environing Infrastructure: Communities, Ecologies, and China’s “Green” Development in Contemporary Southeast Asia” (Volkswagen Stiftung), keskuses Rachel Carson Center, LMU Munich.

Teaduslik huvi: piirialade väikekaubandus, taristuarendus ja mitteformaalsete turgude roll globaliseeruvas maailmas. Alessandro Rippa on uurinud Hiina piiriülest taristuarendust ja kohalikku kaubandust Pakistani ja Myanmari piirialadel pikaajaliste etnograafiliste välitööde vältel. Tema praegune fookus on Hiina investeeringute sotsiaalsete ja keskkonnamõjude analüüsil ning teoreetiliste lähenemisviiside tuletamisel suurtaristute uurimiseks. Ta on raamatu Borderland Infrastructures: Trade, Development, and Control in Western China (Amsterdam University Press, 2020) autor.

 • ETIS-e profiil

  Keeleõpetajad 


  Akiko Masaki Kadarik on jaapani keele õpetaja. Ta õpetab Eestis jaapani keelt alates 2000. aastast. Ta on sündinud jaapanis ja lõpetanud Tokyo Gakugei ülikooli. Ta on omandanud Tallinna ülikoolis magistrikraadi. Tema magistritöö uuris jaapani keele õppimisel kasutatava vahekeele eripärasid eesti üliõpilaste hulgas. Ta räägib eesti ja inglise keelt ning õpetab jaapani keelt eesti keele baasil.


   

Vastuvõtutingimused

 • Kandidaadil peab olema bakalaureusekraad või sellele vastav ettevalmistusaste.
 • Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast.
 • Koos vastuvõtuavaldusega tuleb SAISi keskkonnas esitada magistritöö esialgne kavand, mis sisaldab uurimistöö lühikest sisukirjeldust, probleemi püstitust ja esialgsel bibliograafiat, mis on sõnastatud 2–3 leheküljel. Uurimistöö kavandi faili nimi peab olema kandidaadi enda nimi.
 • Sisseastumiseksami käigus toimub vestlus uurimistöö kavandi põhjal. 
 • Vastuvõtueksami kellaaeg teatatakse kandidaadile pärast avalduse esitamist.
 • Vastuvõtulävend on 70 palli.

Vastuvõtueksamite ajakava

Vilistlased

 

Tallinna Ülikoolis õppimine aitas luua täielikuma teoreetilise raamistiku ja pildi juba praktilistele kogemustele, mida Aasias elades olin omandanud. Ühtlasi andis ka alusteadmised kultuuride ja riikide osas, millega pärast õpinguid rohkem kokku puutuma hakkasin. Kuna ühiskondlik orienteerumisvõime on Välisministeeriumi töös äärmiselt oluline, on Tallinna Ülikoolis veedetud aastad ja kogutud teadmised olnud toeks minu professionaalses elus."

 


"Nii magistri- kui ka bakalaureuseastmes keskendusin jaapani keele ja kultuuri õppimisele. Just selle keele ja valdkonna tundmine aitas saada tööle praegusele kohale, mis on tihedalt seotud Aasia, sealhulgas Jaapani finantsmaailmaga.“


"Aasia uuringute magistrantuuris õppisin jaapani keelt ja kultuuri, mille tundmine on olnud mulle suureks eeliseks rahvusvahelises müügis, sest Jaapan on ALPAKA üks olulisematest eksporditurgudest."

 

 

 

 

 

 

Kuhu edasi?

Millistel erialadel võib tööd leida?

Aasia ja Lähis-Ida riikide mõju on tänapäeval tuntav kõikides meie elusfäärides. Sellega seoses on järjest kasvanud nõudlus Aasia ja Lähis-Ida keeli, kultuure, ühiskonda ja poliitikat mitmekülgselt tundvate spetsialistide järele. 

Aasia uuringute õppekaval pööratakse ühest küljest suurt tähelepanu tänapäeva ühiskondlike ja poliitiliste arengute mõistmisele, aga sama ei unustata ka seda, et  paljude protsesside juured viivad tagasi kaugele ajalukku, mistõttu tegeletakse ka vanema pärandi uurimisega. See annab meie lõpetajatele laia silmaringi ning valmiduse töötada mitmesugustel töökohtadel. 

Lõpetajad leiavad rakendust järgnevates valdkondades: 

 • ettevõtlus, 
 • rahvusvahelised suhted,
 • ajakirjandus,
 • diplomaatia,
 • turism,
 • keeleõpe,
 • suuline ja kirjalik tõlkimine,
 • toimetamine,
 • õpetamine,
 • nõustamine,
 • teadustegevus.

Edasiõppimisvõimalused

Aasia uuringute magistrikraadi saanutel on võimalus jätkata õpinguid TÜHI kultuuride uuringute doktoriõppes, keskendudes vastavalt huvile kas Lähis-Ida ja Aasia kirjandusele ja kultuurile, kunstiteadustele, kultuurigeograafiale, sotsiaal- ja kultuurantropoloogiale või filosoofiale. Samuti on võimalus õpinguid jätkata tunnustatud välisülikoolides.

Võta ühendust!

PostiaadressNarva mnt 29, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9376

Sarnased erialad

Jaapani uuringud MA

Humanitaarteaduste instituut

Soovid põhjalikumaid teadmisi jaapani keelest ja kultuurist? Tahad olla võimeline analüüsima erinevaid tekste, kunstiteoseid, filme ja popkultuuri? Astudes Aasia uuringute magistrikavale saad valida jaapani uuringute peaeriala, mis pakub sulle ainulaadset võimalust tegeleda süvitsi jaapani kultuuri erinevate valdkondadega.

Magistriõpe
Eesti keel
lävendipõhine
Sessioonõpe
Vaata eriala

Antropoloogia

Humanitaarteaduste instituut

Mida tähendab inimeseks olemine? Kas sind huvitab, miks on kultuurid ja ühiskonnad nii erinevad ning mis on meil inimestena ühist? Kas soovid end teostada töökohtadel, mis nõuavad oskust ja tahet mõista ning suhestuda inimestega, kel on maailmast erinevad arusaamad ja kogemused?

Magistriõpe
Inglise keel
Päevaõpe
913
Vaata eriala

Sotsioloogia

Ühiskonnateaduste instituut

Tallinna Ülikooli uuendatud, tsükliõppena toimuv sotsioloogia magistriõpe pakub head võimalust õppida mitmekülgselt ja loovalt analüüsima 21. sajandi ühiskonda ning arendada kriitilise mõtlemise oskusi.

Magistriõpe
Eesti keel
8
Sessioonõpe
Vaata eriala

Jaapani uuringud

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitab jaapani kultuur ja ühiskond? Soovid õppida süvendatult jaapani keelt? Tahad töötada jaapani kultuuri ja keelt valdava spetsialistina era- või riigisektoris? Siis tule õppima Tallinna ülikooli Aasia uuringute bakalaureuseõppekavale, kus saad valida Jaapani uuringute peaeriala.

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
Päevaõpe
Vaata eriala

Lähis-Ida uuringud

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitavad Lähis-Ida maade kultuurid ja ühiskonnad? Soovid õppida süvendatult araabia keelt? Tahad töötada Lähis-Ida kultuure ja araabia keelt valdava spetsialistina era- või riigisektoris? Siis tule õppima Tallinna ülikooli Aasia uuringute bakalaureuseõppekavale, millele astudes saad valida Lähis-Ida uuringute peaeriala.

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
Päevaõpe
Vaata eriala

Hiina uuringud

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitab hiina kultuur ja ühiskond? Soovid õppida süvendatult hiina keelt? Tahad töötada hiina kultuuri ja keelt valdava spetsialistina era- või riigisektoris? Siis tule õppima Tallinna ülikooli Aasia uuringute bakalaureuseõppekavale, millele astudes saad valida Hiina uuringute peaeriala.

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
Päevaõpe
Vaata eriala