21. sajandi humanitaaria töörühm on valdkonna teaduse ja hariduse arengu uute ideede ja lahenduste väljapakkumisele keskendunud nõuandev kogu Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudis (TÜHIs), mille kutsus ellu instituudi direktor 2016. aasta sügisel, et töötada välja uusi lahendusi humanitaaria uurimiseks ja õpetamiseks ülikoolis. Otsides humanitaaria arenguvõimalusi muutunud maailmas ja akadeemilises keskkonnas, väärtustab töörühm kriitilisust ja uudsust, aga ka kollegiaalsust ja avatust akadeemilises maailmas. Töörühma kohtumistega on oodatud liituma kõik, kes on huvitatud humanitaaria arengusuundadest Tallinna Ülikoolis ja laiemaltki.

Töörühm on arendanud diskussiooni TÜHI juhatusega järgnevatel teemadel:

  • humanitaarerialade ja vabade kunstide õpetamine tänapäeval;
  • akadeemiliste valdkondade vahelise koostöö võimalused;
  • humanitaarerialade populariseerimine;
  • õpi- ja töökeskkonna küsimused ülikoolis.

Töörühma ettepanekul on instituudis algatatud õppefond, mis toetab õpetamisega seotud tegevusi nagu ekskursioonide ja õppekäikude korraldamine üliõpilastele ja võimaldab loengutesse ning seminaridesse kutsuda välisõppejõude.

Samuti lõi töörühm kaasa interdistsiplinaarse TÜHI teadusseminari käimalükkamisel, kus tutvustavad oma teadustööd nii meie endi kolleegid kui ka tunnustatud humanitaarteadlased väljaspoolt instituuti.

Lisaks sõnastas töörühm mitmed ettepanekud ülikooli karjäärimudeli väljatöötamise protsessis; liikmed kohtusid ülikooli teiste instituutide esindajatega, et mõelda koostöövõimalustele õppekavade arendamisel.

2018. aasta kevadsemestril täiendas töörühm instituudi tunnustamissüsteemi, mida sellisel kujul rakendati esmakordselt 2018. aasta sügisel. Loe veel siit.

Töörühma liikmed

21. sajandi töörühm koosneb inimestest, keda huvitab instituudi käekäik ja kes on nõus panustama sellesse oma aega ja energiat.

Merilyn Meristo, töörühma juht merilyn.meristo@tlu.ee
Uku Lember uku.lember@tlu.ee
Merilin Aruvee merilin.aruvee@tlu.ee
Linda Kaljundi linda.kaljundi@tlu.ee
Eeva Kesküla eeva.keskula@tlu.ee
Ulrike Plath ulrike.plath@tlu.ee

Julia Kuznetski

julia.kuznetski@tlu.ee
Alari Allik alari.allik@tlu.ee
Grigori Utgof grigori.utgof@tlu.ee
Aleksandra Ljalikova aleksandra.ljalikova@tlu.ee
Mari Uusküla mari.uuskula@tlu.ee
Annika Hussar annika.hussar@tlu.ee
Marje Ermel (liikmelisus ajutiselt peatatud) marje.ermel@tlu.ee
Liisi Keedus (liikmelisus ajutiselt peatatud)  liisi.keedus@tlu.ee
Margus Vihalem (liikmelisus ajutiselt peatatud) margus.vihalem@tlu.ee
Tauri Tuvikene (liikmelisus ajutiselt peatatud) tauri.tuvikene@tlu.ee
Ülar Ploom (liikmelisus ajutiselt peatatud)     ular.ploom@tlu.ee