Humanitaaria nähtavuse ja kommunikatsiooni töörühm kutsus ellu instituudi direktor 2021. aasta sügisel.

Töörühm on loodud, et tegeleda

  • humanitaarerialade populariseerimisega laemas ühiskondlikus plaanis;
  • kommunikatsiooniga seotud küsimuste koordineerimiseks instituudis..

 

Töörühma liikmed

 

Mari Uusküla – lingvistika ja tõlketeaduse dotsent;

 

Ivo Rull – kommunikatsioonispetsialist;

 

Julia Kuznetski – anglistika professor;

 

Anu Printsmann – teadur; töörühma juht;

 

Maris Peters – rahvusvahelistumise koordinaator;

 

Helin Kask – rakenduslingvistika lektor;

 

Kristo Nurmis – teadur;

 

Lydia Kurus – üliõpilaste esindaja.