Mainekujunduse ja populariseerimise töörühm keskendub humanitaarteaduste instituudi (TÜHI) kuvandi arendamisele erinevates kanalites, viib ellu humanitaarerialade tutvustamise ja populariseerimisega seotud tegevusi ning kogub ja pakub välja ideid, kuidas kujundada instituudi kuvandti ning hoida humanitaaria ja instituudi mainet kõrgel.

2018/2019. õppeaasta eesmärkideks on täiendada ja edasi arendada instituudi kodulehte ja luua sinna terviklahendus, mis lähtuks sisulisest visioonist ja hõlmaks ka huvitavaid visuaalseid elemente.

Töörühma on kokku kutsunud instituudi direktor.

Liikmed

Daniele Monticelli – professor, töörühma juht

Merilin Aruvee – lektor

Doris-Marii Maxwell – kommunikatsiooniassistent

Maris Peters – rahvusvahelistumise koordinaator

Elina Tahvel – koolitusjuht

Jelizaveta Hristokina – tudengite esindaja