jaapani uuringud MA, Tokyo

Jaapani uuringud MA

Sind huvitab Jaapan ning sa soovid saada põhjalikud teadmised Jaapani kultuurist ja omandada jaapani keeles C1 taset? Sind köidab mõni konkreetne valdkond, näiteks Jaapani kirjandus, esteetika, ühiskond, film või popkultuur? Aasia uuringute magistrikavale sisse astudes saad valida Jaapani uuringute peaeriala, mis pakub sulle ainulaadse võimaluse tegeleda süvitsi Jaapani kultuuri erinevate aspektidega.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 2 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 10

Õppevorm Sessioonõpe

Kahe aasta jooksul saad omandada mitmekesised teadmised Jaapanist ja lisaks sellele ka praktilised oskused, nagu keeleoskus, analüütiline mõtlemine, tekstide kirjutamise ja esinemise oskus, mis valmistavad sind ette erinevateks karjäärivalikuteks, nii et tulevikus tuled toime ükskõik millisel ametikohal.

Õppekavale on oodatud Jaapani uuringute bakalaureuseõppe või kõrvaleriala lõpetanud, kel on jaapani keele B2 tase. Kuid vastu võtame ka kõik need, kes on omandanud jaapani keele vähemalt B1 tasemel ja kellel on olemas põhiteadmised Jaapani kultuurist. Juhul kui üliõpilane alustab Jaapani uuringute magistrikaval õpinguid B1 tasemel keeleoskusega, tuleb tal esmalt omandada jaapani keele B2 tase (õppe kestus 1 aasta), ja alles siis saab ta liituda jaapani keele C1 taseme õppegrupiga (õppe kestus 1 aasta, grupp avatakse üle aasta). Jaapani uuringute magistrantuuris tuleb õppekava täitmiseks omandada jaapani keele C1 tase.
 

Miks tulla meile õppima?

 • See eriala on Eestis ainus, mis pakub süvateadmisi Jaapani kultuurist ja C1 tasemel akadeemilise jaapani keele oskust.

 • Õpet viivad läbi kompetentsed õppejõud Rein Raud, Maret Nukke, Alari Allik, Akiko Masaki-Kadarik ja Margit Juurikas, kes kõik on tunnustatud ja pikaajalise õpetamiskogemusega Jaapani eriala asjatundjad.

 • Lisaks loengutele toimuvad ka seminarid, kus on võimalik aktiivselt osaleda diskussioonis.

 • Meile on oluline iga üliõpilase individuaalne areng, seepärast toetame igati igaühe kitsamat erialast huvi.

 • Selle õppekava läbimine annab võimaluse edukaks kandideerimiseks doktoriõppesse.

 

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

 • Kestus: 2 aastat
 • Õppevorm: sessioonõpe (loengud ja seminarid toimuvad iganädalaselt neljapäeviti ja reedeti, mõnikord ka laupäeviti). Üliõpilased, kes asuvad õppekaval õppima B1 taseme jaapani keele oskusega, alustavad kõigepealt jaapani keele B2 taseme omandamisega koos BA tudengitega ning need keeletunnid toimuvad kolm korda nädalas ka teistel nädalapäevadel (esmaspäevast reedeni, erinevatel kellaaegadel).
 • Praktika aine saab sooritada enamasti kirjanduse tõlkimise seminaris, kuid igal aastal pakume parimatele jaapani keeleoskusega magistrantidele (maksimaalselt 2 õppekohta) jaapani keele õpetamise praktikat (individuaalse juhendamisega).
 • Õpingute lõpuks kirjutab üliõpilane magistritöö Jaapani kultuurist või ühiskonnast.

Olulised erialaained

Jaapani teater ja film

Ainekursus käsitleb kahte omavahel tihedalt seotud valdkonda – teatri- ja filmikunsti – ning on üles ehitatud teemapõhiselt. Kursus keskendub jaapani teatri ja filmikunsti allikate, teemade ja esteetika seostele ühiskonna, ajaloo, kultuuri, folkloori ja kirjandusega (sooperformatiivsus klassikalises teatris, teatri- ja filmiadaptatsioonid, kaasaegse ühiskonna probleemide kujutamine teatris ja filmis, klassikaline kirjandus ja teater filmis jms).

Jaapani kunst ja esteetika

Ainekursus annab ülevaate Jaapani esteetikast Heiani perioodist tänapäevani (mono no aware, shibumi, yūgen, ma, jo-ha-kyū, suki, wabi-sabi, kõdu-esteetika, mitate, yatsushi, iki, fūryū, ero-guro-nansensu, kawaii, superflat), aga ka üldistest Jaapani kunsti ja esteetika mõistetest, nagu kata ja katachi, michi jms. Loengutes käsitletakse Jaapani esteetika seoseid kujutava kunsti, kirjanduse, teatri ja ühiskonnaga

Jaapani popkultuur ja meedia

Ainekursus toimub loengute ja seminaride vormis ning käsitleb erinevaid popkultuuri teemasid, nagu Jaapani soft power, keskkonna, ajaloo, kirjanduse, folkloori ja religiooni teemad animes ja mangas, Jaapani meedia ja tsensuuri eripära, küberpunk ja postapokalüptilised düstoopiad mangas ja animes.

Jaapani filosoofia

Kursus annab ülevaate jaapani filosoofia arengust, põhilistest mõtlejatest ja mõistetest. Kursuse jooksul uuritakse, kuidas jaapani filosoofia kesksed kontseptsioonid (basho, kū, aida jt) on mõjutanud jaapani kultuuri. Kursus algab sissejuhatava ülevaateloengutega, millele järgnevad seminarid. Käsitlemist leidvad mõtlejad ja tekstid määratleb õppejõud kursuseprogrammis ja need võivad olla erinevad sõltuvalt sellest, millised teemad on parajasti fookusesse võetud.

Jaapani moodne kirjandus

Kursusel käsitletakse traditsiooniliste Jaapani kirjandusvormide ja lääne kirjandusest pärit žanride vahelisi pingeid ning pööratakse tähelepanu selliste vastuolude viljastavale mõjule. Lisaks loengutes käsitletavatele autoritele loetakse ka kriitilisi tekste, mis lahkavad kirjandust nii Jaapani kui ka lääne vaatenurgast. Käsitlemist leidvad autorid ja tekstid määratleb õppejõud kursuseprogrammis.

Jaapani keel C1

Kursus keskendub jaapani kirjakeele oskuse arendamisele ja akadeemilisele jaapani keelele. Kursuse sügissemestril (C1.1) õpitakse tundma kolme põhilist kirjanditüüpi: setsumeibun (kirjeldav tekst), kansōbun (muljete ja kogemuste kirjeldus) ja ikenbun (arutlev arvamuskirjand) ning kevadsemestril (C1.2) võetakse tekstitüüpidest lähema vaatluse alla yōyakubun (kokkuvõte ja abstrakt), shōrombun (lühiessee), rombun (teadustöö) ja ilukirjanduslik essee (essei). Kõigi tekstitüüpide puhul õpitakse neile omast väljendusviisi (sõnavara, vorm, grammatilised väljendid jm) ja tehakse praktilisi ülesandeid. Lisaks omandatakse jaapani mustandipaberi (genkō-yōshi) ülalt alla kirjutamise reeglid, jaapani keeles allikate viitamise, refereerimise ja bibliograafias allikakirjete vormistamise põhimõtted. Kõik kursusel kasutatavad materjalid on jaapanikeelsed.

Jaapani uuringute praktika

Kursus pakub võimaluse rakendada praktikas ellu magistriõpingute stuudiumi jooksul omandatud keele- ja kultuurialaseid teadmisi ja oskusi. Praktiline töö võib olla (ilu)kirjandusliku või teadusteksti, näidendi või filmi tõlge (s.h manga ja anime tõlge), aga ka suuline tõlge või jaapani keele õpetamise praktiline töö.

Jaapani uuringute seminar

Ainekursus keskendub õppejõu valitud teemale (teater, film, meedia, kirjandus, filosoofia, ühiskond) Jaapani uuringute suunal. Kursuse raames loetakse teemakohast kirjandust, tehakse ettekandeid ja kirjutatakse õppejõu juhendamisel eksamiessee.  

 

Tutvu õppekavaga

Õppekeskkond

 • Meie ülikoolil on pikaajalised sidemed mitme Jaapani ülikooliga (s.h Tsukuba ülikool ja Waseda ülikool) ning me toetame igati magistrantide õpinguid Jaapanis üliõpilasvahetuse programmide raames.
 • Meie instituudis on suur roll õppetöövälisel tegevusel. Meie üliõpilased osalevad aktiivselt üliõpilasnõukogu tegevustes.
 • Eriala omandamist toetab hästi välja arenenud ülikoolilinnak, kus sinu kasutuses on õppetööks vajaliku tehnikaga varustatud auditooriumid, mitmekülgne tänapäevaste võimalustega õpperaamatukogu, arvutiklassid ja õpikeskus, aga ka kohvikud ja lastehoid. Lisaks õpperaamatukogule saavad üliõpilased kasutada ka ülikooli akadeemilist raamatukogu.
 • Tallinna ülikool asub kesklinnas ja on hõlpsasti ligipääsetav. 

Õppejõud

Rein Raud on Eesti tuntumaid humanitaarõpetlasi, kultuuriteooria ja Aasia kultuuri spetsialist, kirjanik ja tõlkija. Ta õppis jaapani filoloogiat Leningradi ülikoolis ja kaitses oma väitekirja jaapani keskaja kirjandusest Helsingi ülikoolis. Ta on Eesti Humanitaarinstituudi üks asutajaid. Aastatel 2006-2011 oli ta Tallinna ülikooli esimene rektor. 1995–2016 oli ta Helsingi ülikooli jaapani keele ja kultuuri professor, töötades rööpselt professorina Tallinna ülikoolis.

Tema erialased huvid on seotud ennekõike üldise kultuuriteooria, keskaja jaapani kirjanduse ja võrdleva filosoofiaga. Ta on avaldanud suure hulga raamatuid, nii ilukirjandusteoseid kui ka teaduskäsitlusi, sh eestikeelse kõrgkooli õpiku “Mis on kultuur? Sissejuhatus kultuuriteooriatesse” (2012) ja ingliskeelse monograafia “Meaning in Action: Outline of an Integral Theory of Culture” (2016).

 • Kuula Rein Raua esinemist saates "Plekktrumm" (03.10.2016)

Alari Allik on Jaapani uuringute lektor.

Oma teadustöös keskendub ta omaeluloolisusele keskaegses Jaapani kirjanduses ning käsitleb filosoofia ja religiooni mõju kirjanike enesemääratlusele.

Lisaks teadustööle on Alari Allik tegelenud ka klassikalise jaapani kirjanduse tõlkimise ja toimetamisega. Tallinna Ülikooli Kirjastuse "Bibliotheca Asiatica" sarjas on tema tõlkes ilmunud erakmunk Saigyō "Mägikodu" ja Fujiwara noTeika koostatud "Sada luuletust, sada luuletajat", mis annavad hea ülevaate keskaegsest jaapani luulest.


Maret Nukke on Jaapani uuringute lektor ning peab loenguid Jaapani ühiskonna, poliitika, teatri, kunsti, folkloori ja popkultuuri teemadel ning õpetab süvataseme jaapani keelt.

Oma teadustöös keskendub ta nō-teatri uute näidendite kui traditsioonilise teatri adaptatsioonide uurimisele, samuti on üheks uurimisteemaks Jaapani esteetika ja selle seosed tänapäeva ühiskonnaga.


Margit Juurikas õpetab praegu Tallinna ülikoolis jaapani keelt, kuid on olnud aastaid ka Jaapani uuringute lektor. Selle kõrvalt omandab ta ka doktorikraadi kultuuride uuringute õppekaval.

Tema uurimisteemad on jaapani klassikaline teater ( ja kyōgen) ning jaapani kirjandus (nii klassikaline kui ka nüüdisaegne), samas on tema huviorbiidis ka mitmed ühiskonna teemad ja jaapani põlisusund shintō.

Lisaks teadustööle on Margit Juurikas ka aktiivne jaapani kirjanduse tõlkija. Tema sulest on ilmunud Mishima Yukio, Ōe Kenzaburō, Akutagawa Ryūnosuke jt autorite tõlked.

 


Akiko Masaki Kadarik on jaapani keele õpetaja. Ta õpetab Eestis jaapani keelt alates 2000. aastast. 

Ta on sündinud jaapanis ja lõpetanud Tokyo Gakugei ülikooli. Ta on omandanud Tallinna ülikoolis magistrikraadi. Tema magistritöö uuris jaapani keele õppimisel kasutatava vahekeele eripärasid eesti üliõpilaste hulgas.

Ta räägib eesti ja inglise keelt, õpetab jaapani keelt eesti keele baasil.

Vastuvõtutingimused

 • Kandidaadil peab olema bakalaureusekraad või sellele vastav haridus. 
 • Kandidaadi jaapani keele oskus on vähemalt B1-tasemel ja tal peavad olema alusteadmised Jaapani kultuuri ja ühiskonnast. Kui jaapani keele oskuse kohta puudub pädev dokument, hinnatakse kandidaadi jaapani keele oskust vastuvõtueksami järel toimuva keeletaseme määramise testiga.
 • Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast, mis on hindamisel võrdse osakaaluga.
 • Kirjalik osa on magistritöö esialgne kava (2-3 lehekülge), mis esitatakse koos vastuvõtudokumentidega SAISi keskkonnas. Magistritöö esialgne kava sisaldab tulevase uurimuse lühikest sisukirjeldust, probleemipüstitust ja esialgset bibliograafiat. Kavand peab olema PDF-formaadis ja faili nimi on kandidaadi nimi..
 • Suulises osas toimub vestlus vastuvõtukomisjoniga. Vestlusel põhjendab kandidaat oma magistritöö teemavalikut ja arutab kavandit koos vastuvõtukomisjoniga. Arutelu käigus peab kandidaat demonstreerima muu hulgas oma valmisolekut tegeleda süvitsi valitud uurimisteemaga.
 • Vastuvõtueksamil hinnatakse kandidaadi oskust põhjendada erialavalikut ning võimet esitada, avada ja arutada oma uurimistöö plaane nii kirjalikult kui ka vestluse käigus. Vastuvõtukomisjon hindab ka kandidaadi motivatsiooni ja huvi Jaapani uuringute eriala õppimiseks. Hinnatakse ka kandidaadi teadmisi jaapani kultuuri põhialuste kohta.
 • Vastuvõtulävend on 70 palli.

Vastuvõtueksamite ajakava

Vilistlased

"Nii magistri- kui ka bakalaureuseastmes keskendusin jaapani keele ja kultuuri õppimisele. Just selle keele ja valdkonna tundmine aitas saada tööle praegusele kohale, mis on tihedalt seotud Aasia, sealhulgas Jaapani finantsmaailmaga.“


"Aasia uuringute magistrantuuris õppisin jaapani keelt ja kultuuri, mille tundmine on olnud mulle suureks eeliseks rahvusvahelises müügis, sest Jaapan on ALPAKA üks olulisematest eksporditurgudest."

Kuhu edasi?

Millist tööd teevad meie lõpetajad?

Eesti ja Jaapani vahel valitsevad väga head suhted, aktiivselt toimub kultuurivahetus ja Eesti ettevõtted tegutsevad juba paarkümmend aastat Jaapani turul. Eestit külastavate Jaapani turistide hulk on viimase kümne aasta jooksul kasvanud peaaegu kümme korda, ulatudes 100 000 külastuseni aastas. Mitmed meie eriala lõpetanud töötavad või on töötanud Välisministeeriumis, Jaapani Suursaatkonnas ja Jaapanisse eksportivates ettevõtetes või õpetavad jaapani keelt keeltekoolides ja töötavad jaapani keele giidi või tõlgina. Meie vilistlased organiseerivad Eestis toimuvaid Jaapaniga seotud kultuuriüritusi.

Järjest enam tekib juurde töökohti neile, kes valdavad väga heal tasemel jaapani keelt ning tunnevad Jaapani kultuuri ja ühiskonda. Eestis kasvab vajadus spetsialistide järele, et täita igal aastal lisanduvaid Jaapaniga seotud ametikohti (jaapani keele tõlgid, giidid jt). Igal aastal saabub tööpakkumisi ka Jaapanis tegutsevatesse ettevõtetesse ja meie õppejõud vahendavad sellist informatsiooni üliõpilastele.

Jaapani uuringute magistriõppe lõpetanud töötavad täna järgmistes valdkondades: 

 • ettevõtlus, 
 • rahvusvahelised suhted,
 • turism,
 • keeleõpe,
 • suuline ja kirjalik tõlge,
 • kultuurikorraldus.

Edasiõppimisvõimalused

Jaapani uuringute magistriõppe lõpetamisel on võimalus jätkata õpinguid TÜHI kultuuride uuringute doktoriõppes. Samuti on võimalus edasi õppida tunnustatud välisülikoolides.

Võta ühendust!

PostiaadressNarva mnt 29, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9376

Sarnased erialad

Aasia ühiskonnad

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitavad Aasia riikide ühiskonnad ja poliitika? Soovid intensiivselt õppida ühte Aasia keelt (araabia, hiina, korea, jaapani, türgi)? Tahad töötada Eesti-Aasia suhteid korraldava spetsialistina era- või riigisektoris? Astudes Tallinna Ülikooli Aasia uuringute magistrikavale, saad valida Aasia ühiskondade peaeriala.

Magistriõpe
Eesti keel
10
Sessioonõpe
Vaata eriala

Antropoloogia

Humanitaarteaduste instituut

Mida tähendab inimeseks olemine? Kas sind huvitab, miks on kultuurid ja ühiskonnad nii erinevad ning mis on meil inimestena ühist? Kas soovid end teostada töökohtadel, mis nõuavad oskust ja tahet mõista ning suhestuda inimestega, kel on maailmast erinevad arusaamad ja kogemused?

Magistriõpe
Inglise keel
Päevaõpe
1250
Vaata eriala

Jaapani uuringud

Humanitaarteaduste instituut

Kui tahad tulevikus teha tööd, kus saad kasutada teadmisi Jaapani kultuurist, keelest, ajaloost ja ühiskonnast, siis tule õppima Jaapani uuringute erialale.

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
20
Päevaõpe
Vaata eriala

Hiina uuringud

Humanitaarteaduste instituut

Sind huvitab hiina kultuur ja ühiskond? Soovid õppida süvendatult hiina keelt? Tahad töötada hiina kultuuri ja keelt valdava spetsialistina era- või riigisektoris? Siis tule õppima Tallinna ülikooli Aasia uuringute bakalaureuseõppekavale, millele astudes saad valida Hiina uuringute peaeriala.

Bakalaureuseõpe
Eesti keel
15
Päevaõpe
Vaata eriala