Tasuta e-kursused inglise keele lõpueksamiteks valmistumiseks

2022. aasta kevadel pakub Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut põhikooli- ja gümnaasiumilõpetajatele e-kursusi, mis aitavad valmistuda inglise keele lõpueksami või riigieksami sooritamiseks. Kursused toimuvad Moodle’i keskkonnas ja on osalejatele tasuta.

 

Kursused avanevad 1. märtsil 2022.

 Gümnaasiumi inglise keele riigieksamiks aitab valmistuda kursus, mis asub SIIN

 Põhikooli inglise keele lõpueksamiks aitab ette valmistada kursus, mis asub SIIN

Põhikoolile mõeldud kursus sisaldab põhikooli lõpueksamiks nõutavaid teemasid: keelestruktuurid, kirjutamisosa, kuulamis- ja lugemisülesanded. Gümnaasiumikursus sisaldab inglise keele riigieksamiks nõutavaid teemasid: keelestruktuurid, kirjutamisosa, kuulamis- ja lugemisülesanded. 

Mõlemad kursused avanevad etappide kaupa:

Keelestruktuurid I: 1. märts 2022

Keelestruktuurid II: 8. märts 2022

Lugemine: 15. märts 2022

Kuulamine: 22. märts 2022

Kirjutamine I: 29. märts 2022

Kirjutamine II: 5. aprill 2022

Materjalid jäävad ligipääsetavaks ka pärast kursuse lõppu.

Kursusel osalemiseks on vajalik Moodle’i kasutajakonto.

 

Põhikoolikursusele registreerumise ja Harno Moodle konto loomise juhend on SIIN

Gümnaasiumikursusele registreerumise ja Harno Moodle konto loomise juhend on SIIN

Kursuste väljatöötamist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Lisainfo:

Siiri Soidro

640 9308

Siiri.soidro@tlu.ee