Pakume organisatsioonidele praktilist tellimuskoolitust!

Koolitaja: Jan Kaus, MA; Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi loovkirjutamise lektor, kirjanik.

Koolituse eesmärk on

  • tutvuda keeleliste väljendusvõimaluste ja keele loova potentsiaaliga;
  • õppida koostama selge ülesehitusega korrektselt vormistatud tekste, mis arvestavad adressaati, konteksti ja stiili.

Kellele? Täiskasvanutele, kelle töö vajadused sisaldavad sagedast või pidevat keelelist eneseväljendust.

Koolituse sisu

Mis on loovkirjutamine ja mis on kirjanduslikkus? Stiil kui sisu osa ja väljendaja. Stiiliharjutus. Lähilugemine. Teksti kirjutamine. Tekstide analüüs lähilugemise meetodil.
Konteksti ja adressaadi määramine lühiteksti põhjal. Teksti väljendusrikkuse ja korrektsuse tasakaal. Adressaadi ja konteksti mõju teksti iseloomule. Analüüs. Praktilised harjutused.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu mõistab keelekasutuse mõju sõnumi iseloomule, analüüsib kriitiliselt iseenda eneseväljendust, arvestab teksti adressaadi ja kontekstiga.


Lisainfo ja tellimine:

Elina Tahvel

Koolitusjuht
Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut
509 0216
elina.tahvel@tlu.ee
www.tlu.ee/kommunikatsioon