Magistritööde kaitsmine

 

Aasia uuringud

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Ajalugu

Antropoloogia

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Eesti uuringud

Keeleteadus ja keeletoimetamine

Kirjalik tõlge 30.01.2020 auditooriumis S-415

Kirjandusteadus

Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria

Kultuuriteooria ja filosoofia 30.01.2020 auditooriumis M-328

Slaavi keeled ja kultuurid

Suuline tõlge (magistrieksam) 20.01.2020 auditooriumis S-529

Vene keele ja kirjanduse õpetaja

Võõrkeeleõpetaja