Humanitaarteaduste instituudi teadustegevus hõlmab väga mitmeid omavahel põimunud uurimissuundi, sh

  • kultuurisõlteliste tähendusloome protsesside teoreetiline analüüs, mida täiendab ja toetab empiiriline uurimistöö tähendusloome ruumiliste, tekstiliste, esituslike ja visuaalsete praktikate valdkonnas, toimija-võrgustike eritlus kesk- ja varauusaegses Läänemere regioonis;
  • Eesti ühiskondlike protsesside uurimine viimasel viiel sajandil rahvusülese ajaloo raamistikus; 
  • "oma" ja "võõra" kujundiloome analüüs 20. sajandi Eesti kultuurides; 
  • kultuuridevahelise/interlingvistilise ja kultuurisisese/intersemiootilise tõlke mehhanismide ning keeleomandamise ja -kasutuse analüüsimine.

Instituudil on üle 40 teaduslepingu ajaloo, kultuuriuuringute, filosoofia, keeleteaduse ja semiootika valdkonnas. Meie teadusprojektid on peamiselt saanud rahastuse riiklikest programmidest, regionaalsetest programmidest (nt Interreg) ja Euroopa Komisjonilt (nt ERC).

Meie teadusrahastuse taotlemise aktiivsus on viimastel aastatel oluliselt kasvanud. 2017. aastal esitasime ligi 70 taotlust, sh koostöös mitme Euroopa ülikooliga.

Mitmed instituudi uurimissuunad on koondunud TLÜ kultuuridevaheliste uuringute tippkeskusesse, millega koostöös korraldatakse regulaarselt TÜHI teadusseminare. Instituudi koosseisus on kaks teaduskeskust:

Kontakt

Kristel Toom, teaduskoordinaator

PostiaadressUus-Sadama 5, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 619 9535