Erasmus+ programmi poolt rahastatavas projektis osalevad rootsi keele õppejõud ja teadurid viiest kõrgkoolist Rootsist, Soomest, Eestist, Lätist ja Islandilt.

Projekti peamine eesmärk on välja töötada e-õppe moodul äri- ja tööelus kasutatava rootsi keele õppimiseks Põhja- ja Baltimaades. Projekti käigus valmiv virtuaalne õppematerjal saab olema vabalt kättesaadav kõigile huvilistele ja on rakendatav kõikides haridusasutustes, samuti ettevõttesiseses koolituses nendes ettevõtetes, kus üheks töökeeleks on rootsi keel.
Põhja- ja Baltimaades asuvates rootsi keelt kasutatavates ettevõtetes viiakse projekti raames läbi ka uurimus rootsi keele kasutamise kohta igapäevases tööelus.

  • Projekti kestus: 1.9.2016 - 31.8.2019
  • Projekti rahastusprogramm: Erasmus+ (projekti number 2016-1-SE01-KA203-022142)

Projekti kontakt Tallinna Ülikoolis:

Kristiina Tedremaa-Levorato

 

PostiaadressNarva mnt 29, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9306

 

Erasmus _logo  Viedex logo