Tunniplaani koostamine

  1. Tunniplaani (õpingukava) koostamist alusta akadeemilises kalendris ettenähtud ajal õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu.
  2. ÕISi tuleb sisse logida. Selleks kasuta Tallinna Ülikooli kasutajakontot. Registreerimisel on abiks ÕISi kasutusjuhend.
  3. Tunniplaani (õpingukava) koostamisel võta aluseks õppekava nominaalne jaotus, mille koostab instituut. Õppekava nominaalse jaotuse leiad selle lehe alumisest osast.
  4. Akadeemiline üksus sisestab kohustuslikud õppeained ASIOsse õpperühma tunnuse järgi (nt: EKEOM_et-1 on eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistrikava eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetaja 1. õppeaasta). Õppekavas loetletud üldained ja vabaained valib üliõpilane lähtuvalt õppekava eesmärgist ja oma huvist.
  5. Eelnevalt on võimalik tutvuda õppeainete nimekirja, toimumise aja ja kohaga ASIOs. ASIOs saab andmeid vaadata ja otsida erinevate tunnuste (sh õpperühma, aine koodi, aine nime, õppejõu nime jm) järgi. Eraldi on välja toodud tugi- ja üldained ning õppetasemed.

Õppekavaga määratletud ained jagunevad:

  • kohustuslikeks;
  • valikaineteks, mida üliõpilane valib õppekavaga määratud õppeainete loetelust;
  • vabaaineteks, mida võib üliõpilane vabalt valida erinevate ülikoolide sama astmeõppekavade õppeainete loetelust ja/või tugiainete nimekirjast.

Näiteks: kui õppekava üldainete plokis tuleb üldaine läbida kohustuslikus korras ja üks aine on üliõpilase valikul, siis kohustusliku aine sisestab akadeemiline üksus ASIOsse rühma tähist kasutades, aga üldainete valikaine valib üliõpilane vabal valikul.

MA õppeainete jaotus semestrite kaupa (sisseastumisaasta järgi)

Aasia uuringud (HILAM) 2016

Aasia uuringute magistriõppe nominaaljaotus 2016. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

AASIA ÜHISKONDADE PEAERIALA    

2016/2017. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

HIL7255

Aasia linnaruumid ja -poliitikad

HIL7251

Aasia ja sotsiaalteadused

HIL7254

Kagu-Aasia ühiskonnad ja poliitika

 

Valikmooduli aine

2016/2017. õa kevadsemester

 

Võõrkeel

HIL7252

Jaapani ühiskond ja poliitika

HIL7253

Hiina ühiskond ja poliitika

 

Valikmooduli aine

 

Valikmooduli aine

2017/2018. õa sügissemester

YID6001

Erialasid lõimiv uuendus

HIL7261

Aasia ühiskondade või poliitika teemaline avalik üritus

HIL7262

Aasia ühiskondade ja poliitika seminar

 

Valikmooduli aine

 

Valikmooduli aine

2017/2018. õa kevadsemester

HIL7263

Aasia ühiskondade ja poliitika praktika

HIL7240

Magistritöö

Aasia uuringud (HILAM) 2017

Aasia uuringute magistriõppe nominaaljaotus 2017. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2017/2018. õa sügissemester

HIK7161

Mitmekultuurilisus globaalsest perspektiivist

HIK7162

Kultuurianalüüsi võtmemõisted

HIL7251

Aasia ja sotsiaalteadused

HIL7225

Aasia linnaruumid ja poliitika

HIL7256

Aasia film ja ühiskond

2017/2018. õa kevadsemester

HIL7252

Jaapani ühiskond ja poliitika

HIL7253

Hiina ühiskond ja poliitika

HIL7254

Kagu-Aasia ühiskonnad ja poliitika

 

Erialane võõrkeel

HIL7264

Aasia filosoofia (valikaine)

HIA7205

Antropoloogiateooria üldised küsimused (valikaine)

2018/2019. õa sügissemester

YID6001

ELU

HIL7262

Aasia ühiskondade ja poliitika seminar

HIL7265

Aasia kirjandused ja postkolonialism (valikaine)

HIA7221

Antropoloogia erikursus I (valikaine)

HIL7263 Aasia ühiskondade ja poliitika praktika

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

2018/2019. õa kevadsemester

HIL7257 Aasia religioonid ja ühiskond

HIL7240

Magistritöö

Aasia uuringud (HILAM) 2018

Aasia uuringute magistriõppe nominaaljaotus 2018. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2018/2019. õa sügissemester

HIK7161

Mitmekultuurilisus globaalsest perspektiivist

HIK7162

Kultuurianalüüsi võtmemõisted

HIL7255

Aasia linnaruumid ja poliitika

 

HIL7265 Aasia kirjandused ja postkolonialism /HIA7226 Kultuuri poliitiline ökonoomia

HIL7254

Kagu-Aasia ühiskonnad ja poliitika

2018/2019. õa kevadsemester

HIL7256

Aasia film ja ühiskond

HIL7257

Aasia religioonid ja ühiskond

HIL7251 Aasia ja sotsiaalteadused

HIL7264

Aasia filosoofia (valik)

 

Erialane inglise keel/ jaapani keel C1.2/ hiina keel C1.2/ araabia keel C1.2

HIL7262

Aasia ühiskondade ja poliitika seminar

2019/2020. õa sügissemester

YID6001

ELU

HIL7253

Hiina ühiskond ja poliitika

HIL7263

Aasia ühiskondade ja poliitika praktika

HIL7252

Jaapani ühiskond ja poliitika

 

Vabaaine(d) 6 EAP ulatuses

RIP7009

Poliitiline kultuur võimustrateegiate perspektiivis

2019/2020. õa kevadsemester

 

Magistritöö

 

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM) 2016

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja magistriõppe nominaaljaotus 2016. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

 

2016/2017. õa sügissemester

AIG7231

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse didaktika I

AIG7232

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse didaktika II

KAT7031

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

YDP7001

Õpetajakoolituse praktika I

AIG7201

Ajalugu ja mälu

2016/2017. õa kevadsemester

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

AIG7203

Eesti ja Balti ajalookirjutus

AIG7235

Uurimisseminar

HIK7214

Ajaloofilosoofia

KAT7033

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

2017/2018. õa sügissemester

AIG7233

Õpetajakoolituse põhipraktika I

 

Õpetajakoolituse valikaine

RIM7035

Majandus nüüdisühiskonnas

 

AIG7204

Rahvuslus ja rahvusteülene ajalugu

2017/2018. õa kevadsemester

AIG7234

Õpetajakoolituse põhipraktika II

AIG7230

Magistritöö

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM) 2017

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja magistriõppe nominaaljaotus 2017. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2017/2018. õa sügissemester

AIG7231

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse didaktika I

 

AIG7204

Rahvuslus ja rahvusteülene ajalugu

KAT7031

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

 

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

 

YDP7001

Õpetajakoolituse praktika I

 

2017/2018. õa kevadsemester

AIG7232

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse didaktika II

AIG7201

Ajalugu ja mälu

AIG7205

Balti ajalookirjutus võrdlevas perspektiivis

KAT7033

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

2018/2019. õa sügissemester

AIG7225

Magistriseminar: kuidas kirjutada ja õpetada ajalugu

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

RIM7035

Majandus nüüdisühiskonnas

AIG7233

Õpetajakoolituse põhipraktika I

 

Õpetajakoolituse valikaine

2018/2019. õa kevadsemester

AIG7234

Õpetajakoolituse põhipraktika II

AIG7230

Magistritöö

 

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (AIAOM) 2018

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja magistriõppe nominaaljaotus. 2018. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2018/2019. õa sügissemester

AIG7207

Suuline ajalugu: meetod ja praktika

KAT7031

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

AIG7231

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse didaktika I

YDP7001

Õpetajakoolituse praktika I

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

2018/2019. õa kevadsemester

KAT7003

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

AIG7205

Balti ajalookirjutus võrdlevas perspektiivis

AIG7232

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse didaktika II

2019/2020. õa sügissemester

AIG7233

Õpetajakoolituse põhipraktika I

 

HARI valikaine 6 EAP ulatuses

 

Magistriseminar: kuidas kirjutada ja õpetada ajalugu

AIG7204

Rahvuslus ja rahvusteülene ajalugu

RIM7035

Majandus nüüdisühiskonnas

2019/2020. õa kevadsemester

AIG7234

Õpetajakoolituse põhipraktika II

 

Magistritöö

Ajalugu (AIAJM) 2016

Ajaloo magistriõppe nominaaljaotus 2016. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

 

2016/2017. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

AIG7211

Ajalugu ja identiteet

 

Erialane inglise keel

AIG7213

Ajalooline keskkonnahumanitaaria

AIG7201

Ajalugu ja mälu

2016/2017. õa kevadsemester

AIG7221

Magistriseminar

AIG7203

Eesti ja Balti ajalookirjutus

AIG7214

Suuline ajalugu

HIK7214

Ajaloofilosoofia

AIG7222

Praktiline ajalugu

2017/2018. õa sügissemester

YID6001

Erialasid lõimiv uuendus

AIG7202

Tänapäeva ajalookirjutus

AIG7212

Ajaloolised murranguperioodid

AIG7204

Rahvuslus ja rahvusteülene ajalugu

AIG7215

Visuaal- ja materiaalne kultuur ajaloo interpreteerijana

2017/2018. õa kevadsemester

AIG7223

Praktika

AIG7200

Magistritöö

Ajalugu (AIAJM) 2017

Ajaloo magistriõppe nominaaljaotus 2017. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

 

2017/2018. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

 

HIK7161

Mitmekultuurilisus globaalsest perspektiivist

 

AIG7204

Rahvuslus ja rahvusteülene ajalugu

AIG7216

Visuaalne ajalugu

HIK7212

Kultuurisemiootika (valikaine)

 

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

 

2017/2018. õa kevadsemester

AIG7205

Balti ajalookirjutus võrdlevas perspektiivis

AIG7206

Inimene, riik ja vägivald

 

Erialane inglise keel

AIG7201

Ajalugu ja mälu

HIK7214

Ajaloofilosoofia (valikaine)

HIK7215

Kultuuriuuringud (valikaine)

2018/2019. õa sügissemester

YID6001

Erialasid lõimiv uuendus

AIG7213

Ajalooline keskkonnahumanitaaria

AIG7207

Suuline ajalugu: meetod ja praktika

AIG7225

Magistriseminar: kuidas kirjutada ja õpetada ajalugu

2018/2019. õa kevadsemester

AIG7209

Digitaalne ja rakenduslik ajalugu

AIG7200

Magistritöö

 

Ajalugu (AIAJM) 2018

2018/2019. õa sügissemester

AIG7207

HIK7160 Humanitaarteaduste metodoloogia

KAT7031

AIG7213 Ajalooline keskkonnahumanitaaria (koos 2. kursusega)

KAT7032

AIG7207 Suuline ajalugu: meetod ja praktika (koos 2. kursusega)

HIK7161

Multiculturalism in Global Perspective

YDP7001

HIK7212 Kultuurisemiootika (valikaine)

2018/2019. õa kevadsemester

KAT7003

AIG7205 Balti ajalookirjutus võrdlevas perspektiivis

KAT7034

Vabaaine(d) 6 EAP ulatuses

 

Erialane inglise keel

 

HIK7214 Ajaloofilosoofia (valik)/ HIK7215 Kultuuriuuringud (valik)

 

AIG7209 Digitaalne ja rakenduslik ajalugu (koos 2. kursusega)

 

AIG7201 Ajalugu ja mälu (ingl)

2019/2020. õa sügissemester

YID6001

ELU

AIG7206

Inimene, riik ja vägivald

AIG7204

Rahvuslus ja rahvusteülene ajalugu (ingl)

AIG7216

Visuaalne ajalugu

AIG7225

Magistriseminar: kuidas kirjutada ja õpetada ajalugu

2019/2020. õa kevadsemester

 

Magistritöö

Eesti uuringud (EKESM) 2017

2017/2018 autumn semester

EKK7401

Introduction to Estonian Studies

EKK7402

Estonian Regional Studies

HIK7162

Key Concepts in Critical Theory and Cultural Analysis

AIG7204

Nationalism ja Transnational History

EKY6101

Practical Estonian A1

EKY6102

Practical Estonian A2

2017/2018 spring semester

YID6001

ELU - Enhanced Learning Unlimited

EKK7403

Estonian Contemporary Culture

EKY6103

Estonian B1.1

EKY6104

Estonian B1.2

AIG7201

History and Memory

EKK7408

Estonian Literature

2018/2019 autumn semester

EKK7405

Research Project in Speciality

RIT7045

Estonian Politics and Society

EKK7406

Master Seminar

DID7033

Contemporary Issues of Estonian Society

EKK7407

Special Course on Estonian Studies

GRT7313

Translation of Fiction

 

Open elective course 6 ECTS

2018/2019 spring semester

EKK7404

Language and Society

EKK7400

Master Thesis

Eesti uuringud (EKESM) 2018

Eesti uuringute magistriõppe nominaaljaotus 2018. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2018/2019. õa sügissemester

 

Kultuurianalüüsi võtmemõisted

EKK7401

Sissejuhatus Eesti uuringutesse

 

EKY6101 Praktiline eesti keel A1 (valik)/ DID7033 Eesti ühiskonna nüüdisprobleeme (valik)/ EKK7407 Erikursus Eesti uuringutest (valik)

RIT7045

Eesti poliitika ja ühiskond

 

Valikaine 6 EAP ulatuses

2018/2019. õa kevadsemester

EKK7403

Eesti nüüdiskultuur

EKY6102

Praktiline eesti keel A2 (valik)

 

EKK7408 Eesti kirjandus (valik)/ AIG7201 Ajalugu ja mälu (valik)

EKK7402

Eesti maatundmine

EKK7404

Keel ja ühiskond

2019/2020. õa sügissemester

EKK7405

Erialane uurimisprojekt

YID6001

ELU

EKK7406

Magistriseminar

 

GRT7313 Ilukirjanduse tõlkimine/ AIG7204 Rahvuslus ja rahvusteülene ajalugu (valik)

EKY6103

Praktiline eesti keel B1.1

2019/2020. õa kevadsemester

EKY6104

Praktiline eesti keel B1.2

 

Magistritöö

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM) 2016

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppe nominaaljaotus 2016. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

EESTI KEELE JA KIRJANDUSE ÕPETAJA PEAERIALA

2016/2017. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

EKL7303

Eesti keele ja kirjanduse õpetamise alused

KAT7031

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

YDP7001

Õpetajakoolituse praktika I

2016/2017. õa kevadsemester

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

EKK7301

Eesti nüüdiskirjandus

EKL7301

Tekstianalüüs, grammatika ja sõnavara

KAT7033

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

2017/2018. õa sügissemester

EKL7309

Õpetajakoolituse põhipraktika I

 

Õpetajakoolituse valikaine

 

Erialane võõrkeel

EKL7306

Uurimisseminar

EKK7302

Erikursus eesti kultuurist

2017/2018. õa kevadsemester

EKL7310

Õpetajakoolituse põhipraktika II

EKL7302

Psühholingvistika, esimese ja teise keele omandamine

EKL7300

Magistritöö

EESTI KEELE KUI TEISE KEELE JA EESTI KULTUURI ÕPETAJA PEAERIALA

2016/2017. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

EKL7305

Eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetamine

KAT7031

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

YDP7001

Õpetajakoolituse praktika I

2016/2017. õa kevadsemester

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

EKK7301

Eesti nüüdiskirjandus

EKL7301

Tekstianalüüs, grammatika ja sõnavara

KAT7033

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

2017/2018. õa sügissemester

EKL7309

Õpetajakoolituse põhipraktika I

 

Õpetajakoolituse valikaine

 

Erialane võõrkeel

EKL7306

Uurimisseminar

EKL7304

Keel ja kultuuridevaheline kommunikatsioon

2017/2018. õa kevadsemester

EKL7310

Õpetajakoolituse põhipraktika II

EKL7302

Psühholingvistika, esimese ja teise keele omandamine

EKL7300

Magistritöö

 

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM) 2017

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppe nominaaljaotus 2017. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

EESTI KEELE JA KIRJANDUSE ÕPETAJA PEAERIALA

2017/2018. õa sügissemester

EKL7303

Eesti keele ja kirjanduse õpetamise alused

 

EKK7302

Erikursus eesti kultuurist

EKL7302

Psühholingvistika, esimese ja teise keele omandamine

 

KAT7031

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

 

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

 

YDP7001

Õpetajakoolituse praktika I

 

2017/2018. õa kevadsemester

EKK7301

Eesti nüüdiskirjandus

EKL7319

Grammatika, sõnavara ja keelekorraldus

KAT7033

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

 

Erialane inglise keel

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

2018/2019. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

 

EKL7306

Uurimisseminar

 

Õpetajakoolituse valikaine

EKL7309

Õpetajakoolituse põhipraktika I

2018/2019. õa kevadsemester

EKL7310

Õpetajakoolituse põhipraktika II

EKL7300

Magistritöö

EESTI KEELE KUI TEISE KEELE JA EESTI KULTUURI ÕPETAJA PEAERIALA

2017/2018. õa sügissemester

EKL7305

Eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetamine

EKL7302

Psühholingvistika, esimese ja teise keele omandamine

KAT7031

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

YDP7001

Õpetajakoolituse praktika I

2017/2018. õa kevadsemester

EKK7301

Eesti nüüdiskirjandus

EKL7319

Grammatika, sõnavara ja keelekorraldus

 

Erialane inglise keel

KAT7033

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

2018/2019. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

 

EKL7306

Uurimisseminar

EKL7312

Sotsiolingvistika ja mitmekeelsus

 

Õpetajakoolituse valikaine

EKL7309

Õpetajakoolituse põhipraktika I

 

Erialane võõrkeel

2018/2019. õa kevadsemester

EKL7310

Õpetajakoolituse põhipraktika II

EKL7300

Magistritöö

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja (EKEOM) 2018

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppe nominaaljaotus 2018. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

EESTI KEELE JA KIRJANDUSE ÕPETAJA

2018/2019. õa sügissemester

EKL7303

Eesti keele ja kirjanduse õpetamise alused

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

KAT7031

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

YDP7001

Õpetajakoolituse praktika I

2018/2019. õa kevadsemester

EKK7301

Eesti nüüdiskirjandus

EKL7301

Tekstianalüüs, grammatika ja sõnavara

 

Erialane inglise keel

KAT7003

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

2019/2020. õa sügissemester

EKL7302

Psühholingvistika, esimese ja teise keele omandamine

EKL7306

Uurimisseminar

 

HARI valikaine 6 EAP ulatuses

EKL7309

Õpetajakoolituse põhipraktika I

EKK7302

Erikursus eesti kultuurist

2019/2020. õa kevadsemester

EKL7310

Õpetajakoolituse põhipraktika II

 

Magistritöö

EESTI KEELE KUI TEISE KEELE JA EESTI KULTUURI ÕPETAJA

2018/2019. õa sügissemester

EKL7331

Eesti keel sihtkeelena

EKL7328

Eesti keele kui teise keele õpetamise didaktika I

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

KAT7031

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

YDP7001 Õpetajakoolituse praktika I

2018/2019. õa kevadsemester

EKL7239

Eesti keele kui teise keele õpetamise didaktika II

 

Erialane inglise keel

KAT7003

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

2019/2020. õa sügissemester

EKL7302

Psühholingvistika, esimese ja teise keele omandamine

 

Eesti identiteedi nurgakivid

EKL7306

Uurimisseminar

 

HARI valikaine 6 EAP ulatuses

EKL7309

Õpetajakoolituse põhipraktika I

2019/2020. õa kevadsemester

EKL7310

Õpetajakoolituse põhipraktika II

 

Magistritöö

Keeleteadus ja keeletoimetamine (EKLNM) 2016

Keeleteaduse ja keeletoimetamise magistriõppe nominaaljaotus 2016. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis. Kaldkriipsuga on esitatud valikmooduli ained.

 

2016/2017. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

EKL7314

Erikursus rakenduslingvistikast

EKL7341/

EKL7326

Toimetamine / Semantika ja pragmaatika

EKL7312

Sotsiolingvistika ja mitmekeelsus

EKL7345/

EKL7324

Leksikoloogia ja terminoloogia / Morfoloogia- ja süntaksiteooriad

2016/2017. õa kevadsemester

EKL7301

Tekstianalüüs, sõnavara ja grammatika

 

Erialane inglise keel

EKL7343/

EKL7302

Kirjastamise alused ja kirjandusliku teksti toimetamine / Psühholingvistika, esimese ja teise keele omandamine

EKL7344/ EKL7323

Keelekorraldus / Keelefilosoofia

EKL7313

Tõlkelingvistika

2017/2018. õa sügissemester

YID6001

Erialasid lõimiv uuendus

EKL7304

Keel ja kultuuridevaheline kommunikatsioon

EKL7342/ EKL7325

Eri tekstiliikide toimetamine / Tüpoloogia, keelemuutuse teooriad ja kontaktlingvistika

EKL7316

Magistriseminar

EKL7317

Praktika

2017/2018. õa kevadsemester

EKL7315

Erialane uurimisprojekt

EKL7330

Magistritöö

Keeleteadus ja keeletoimetamine (EKLNM) 2017

Keeleteaduse ja keeletoimetamise magistriõppe nominaaljaotus 2017. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis. Kaldkriipsuga on esitatud valikmooduli ained.

 

2017/2018. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

EKL7341

Toimetamine

GRT7301/

EKL7324

Kirjaliku tõlke alused (keeletoimetamise valikmoodul) / EKL7324 Morfoloogia- ja süntaksiteooriad (teoreetilise lingvistika valikmoodul)

EKL7346/

EKL7325

Eri tekstiliikide toimetamine ja terminoloogia (keeletoimetamise valikmoodul) / Tüpoloogia, keelemuutuse teooriad ja kontaktlingvistika (teoreetilise lingvistika valikmoodul)

EKL7343/

EKL7302

Kirjastamise alused ja kirjandusliku teksti toimetamine (keeletoimetamise valikmoodul) / Psühholingvistika, esimese ja teise keele omandamine (teoreetilise lingvistika valikmoodul)

2017/2018. õa kevadsemester

EKL7323

Keelefilosoofia

EKL7319

Grammatika, sõnavara ja keelekorraldus

 

Erialane inglise keel

GRT7303

Tõlkeuuringud ja kultuurilugu

YID6001

ELU

2018/2019. õa sügissemester

EKL7312

Sotsiolingvistika ja mitmekeelsus

EKL7326

Semantika ja pragmaatika

EKL7317

Praktika

EKL7320

Rakenduslingvistika magistriseminar

GRT7311

Tõlkelingvistika

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

2018/2019. õa kevadsemester

EKL7330

Magistritöö

 

Keeleteadus ja keeletoimetamine (EKLNM) 2018

Keeleteadus ja keeletoimetamise magistriõppe nominaaljaotus 2018. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2018/2019. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

EKL7341

Toimetamine

GRT7301

Kirjaliku tõlke alused

 

Valikaine 6 EAP ulatuses

EKL7312

Sotsiolingvistika ja mitmekeelsus

GRT7311

Tõlkelingvistika

2018/2019. õa kevadsemester

EKL7301

Tekstianalüüs, grammatika ja sõnavara

 

Erialane inglise keel

GRT7303

Tõlkeuuringud ja kultuurilugu

YID6001

ELU

EKL7326

Semantika ja pragmaatika

2019/2020. õa sügissemester

 

EKL7343 Kirjastamise alused ja kirjandusliku teksti toimetamine/ EKL7302 Psühholingvistika, esimese ja teise keele omandamine

EKL7317

Praktika

EKL7320

Rakenduslingvistika magistriseminar

EKL7323

Keelefilosoofia

EKL7324

Morfoloogia- ja süntaksiteooriad

2019/2020. õa kevadsemester

EKL7330

Magistritöö

Kirjandusteadus (EKKTM) 2016

Kirjandusteaduse magistriõppe nominaaljaotus 2016. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

 

2016/2017. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

EKK7311

Kirjandusteaduse uurimisprobleeme

EKK7303

Eesti kirjandus baltisaksa kirjandusväljal

EKK7304

Kirjanduslik modernism ja modernsus Eestis

EKK7313

Kirjanduse intermeedialisus

2016/2017. õa kevadsemester

 

Erialane inglise keel

EKK7321

Erialane uurimisprojekt

EKL7343

Kirjastamise alused ja kirjandusliku teksti toimetamine

EKK7301

Eesti nüüdiskirjandus

EKK7305

Erikursus eesti kirjandusest

2017/2018. õa sügissemester

YID6001

Erialasid lõimiv uuendus

EKK7312

Erikursus kirjandusteooriast

EKK7302

Erikursus eesti kultuurist

EKK7322

Magistriseminar

EKK7314

Loovkirjutamise ja kirjanduskriitika seminar

2017/2018. õa kevadsemester

EKK7323

Erialane praktika

EKK7300

Magistritöö

Kirjandusteadus (EKKTM) 2017

Kirjandusteaduse magistriõppe nominaaljaotus 2017. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

 

2017/2018. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

EKK7311

Kirjandusteaduse uurimisprobleeme

EKK7314

Loovkirjutamise ja kirjanduskriitika seminar

EKL7343

Kirjastamise alused ja kirjandusliku teksti toimetamine

EKK7316

Traditsioon ja avangard kirjanduses

EKK7302

Erikursus eesti kultuurist (valikaine)

GRA7231

Valikkursus inglise kultuurist, kirjandusest ja kunstist (valikaine)

GRR7211

Frankofoonne kirjandus (valikaine)

2017/2018. õa kevadsemester

YID6001

Erialasid lõimiv uuendus

 

Erialane võõrkeel

EKK7301

Eesti nüüdiskirjandus (valikaine)

HIK7454

Kirjanduse, visuaalkultuuri ja filmi seminar (valikaine)

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

2018/2019. õa sügissemester

EKK7313

Kirjanduse intermeedialisus

EKK7322

Magistriseminar

HIK7425

Narratoloogia

GRS7203

Seminar saksa kultuurist (valikaine)

GRT7313

Ilukirjanduse tõlkimine (valikaine)

HIL7265

Aasia kirjanduse ja postkolonialism

2018/2019. õa kevadsemester

EKK7323

Erialane praktika

EKK7300

Magistritöö

Kirjandusteadus (EKKTM) 2018

Kirjandusteaduse magistriõppe nominaaljaotus 2018. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2018/2019. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

EKK7311

Kirjandusteaduse uurimisprobleeme

HIK7425

Narratoloogia

 

GRS7203 Seminar saksa kultuurist (valik) / Aasia kirjandused ja postkolonialism (valik)/ GRT7313 Ilukirjanduse tõlkimine (Valik)

EKK7313

Kirjanduse intermeedialisus

2018/2019. õa kevadsemester

YID6001

ELU

 

Vabaaine(d) 6 EAP ulatuses

 

Erialane inglise keel

 

EKK7301 Eesti nüüdiskirjandus (valik)/ HIK7454 Kirjanduse, visuaalkultuuri ja filmi seminar I (valik)/

EKK7316

Traditsioon ja avangard kirjanduses

2019/2020. õa sügissemester

EKL7343

Kirjastamise alused ja kirjandusliku teksti toimetamine

EKK7322

Magistriseminar

EKK7314

Loovkirjutamise ja kirjanduskriitika seminar

 

EKK7302 Erikursus eesti kultuurist (valik)/ GRA7231 Valikkursus inglise kultuurist, kirjandusest ja kunstist (valik)/ GRR7211 Frankofoonne kirjandus (valik)

   

2019/2020. õa kevadsemester

EKK7323

Erialane praktika

 

Magistritöö

Antropoloogia (HIANM) 2017

2017/2018 autumn semester

HIK7161

Multi-Culturalism from a Global Perspective

HIK7162

Key Concepts in Critical Theory and Cultural Analysis

HIA7209

Methods of Ethnographic Fieldwork and Project Planning

HIA7231

Academic Writing in English

 

Open elective course 6 ECTS

2017/2018 spring semester

HIA7205

General Debates in Anthropological Theory

HIA7205

Master Seminar I

HIA7208

Ethnographic Readings

HIA7216

Anthropology of Senses

HIK7454

Seminar in Literature, Visual Culture and Film I

2018/2019 autumn semester

HIA7207

Master Seminar II

HIA7210

Special Course on Contemporary Anthropological Theory

HIA7217

History of Anthropological Cinema

HIK7456

Seminar in Literature, Visual Culture and Film III

YID6001

ELU - Enhanced Learning Unlimited

2018/2019 spring semester

HIA7232

Fieldwork Practise

 

Master Thesis

Antropoloogia (HIANM) 2018

Antropoloogia magistriõppe nominaaljaotus 2018. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2018/2019. õa sügissemester

 

BFM7368 Filmitegemine antropoloogidele I / BFM7369 Filmitegemine antropoloogidele II / BFM7370 Filmitegemine antropoloogidele III/ HIA7534 Helimaastikud: tajumine ja disain

HIA7208

Etnograafiate lugemine

HIA7226

Kultuuri poliitiline ökonoomia

YID6001

ELU

HIK7161

Mitmekultuurilisus globaalsest perspektiivist

2018/2019. õa kevadsemester

HIA7205

Antropoloogiateooria üldised küsimused

HIA7206

Magistriseminar I

 

HIA7216 Meelte antropoloogia / HIA7600 Multimeedia seminar

HIK7431

Akadeemiline kirjutamine inglise keeles

HIA7209

Välitööde meetodid ja projekti kavandamine

2019/2020. õa sügissemester

 

Magistriseminar II

HIA7227

Kogemusantropoloogia

 

Vabaaine

2019/2020. õa kevadsemester

HIA7232

Välitöö praktika

 

Magistritöö

Kultuuriteooria ja filosoofia (HIKTM) 2016

Kultuuriteooria ja filosoofia magistriõppe nominaaljaotus 2016. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

 

2016/2017. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

HIK7231

Lugemisseminar

HIK7211

Kultuurifilosoofia

HIK7212

Kultuurisemiootika

HIK7221

Interdistsiplinaarne seminar

2016/2017. õa kevadsemester

 

Erialane inglise keel

HIK7215

Kultuuriuuringud

HIK7222

Interdistsiplinaarne seminar

HIK7214

Ajaloofilosoofia

HIK7223

Interdistsiplinaarne seminar

2017/2018. õa sügissemester

YID6001

Erialasid lõimiv uuendus

HIK7232

Magistriseminar

HIK7213

Teadusfilosoofia

HIK7224

Interdistsiplinaarne seminar IV

HIK7225

Interdistsiplinaarne seminar V

2017/2018. õa kevadsemester

HIK7233

Erialane praktika

HIK7230

Magistritöö

 

Kultuuriteooria ja filosoofia (HIKTM) 2017

Kultuuriteooria ja filosoofia magistriõppe nominaaljaotus 2017. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

 

2017/2018. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

HIK7213

Teadusfilosoofia

 

HIK7211

Kultuurifilosoofia

HIK7216

Interdistsiplinaarne seminar

HIK7212

Kultuurisemiootika

HIK7162

Kultuurianalüüsi võtmemõisted (valikaine)

2017/2018. õa kevadsemester

 

Erialane inglise keel

HIK7215

Kultuuriuuringud

EKL7323

Keelefilosoofia

HIK7214

Ajaloofilosoofia

AIG7201

Ajalugu ja mälu (valikaine)

HIK7454

Kirjanduse, visuaalkultuuri ja filmi seminar I (valikaine)

2018/2019. õa sügissemester

YID6001

Erialasid lõimiv uuendus

HIK7232

Magistriseminar

HIK7233

Erialane praktika

HIK7425

Narratoloogia

HIK7452

Sõna ja pilt keskajal /renessansiajal (valikaine)

2018/2019. õa kevadsemester

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

HIK7230

Magistritöö

Kultuuriteooria ja filosoofia (HIKTM) 2018

Kultuuriteooria ja filosoofia magistriõppe nominaaljaotus 2018. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2018/2019. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

 

HIK7163 Kultuurianalüüsi võtmemõisted / HIK7452 Sõna ja pilt keskajal/renessansi ajal /HIK7456 Kirjanduse, visuaalkultuuri ja filmi seminar III

HIK7213

Teadusfilosoofia

HIK7212

Kultuurisemiootika

HIK7425

Narratoloogia

2018/2019. õa kevadsemester

AIG7201

Ajalugu ja mälu

HIK7214

Ajaloofilosoofia

HIK7215

Kultuuriuuringud

 

Erialane inglise keel

HIK7211

Kultuurifilosoofia

2019/2020. õa sügissemester

EKL7323

Keelefilosoofia

HIK7216

Interdistsiplinaarne seminar

HIK7232

Magistriseminar

HIK7233

Erialane praktika

YID6001

ELU

2019/2020. õa kevadsemester

 

Vabaaine

 

Magistritöö

 

Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria (HIKVM) 2017

2017/2018 autumn semester

HIK7162

Key Concepts in Critical Theory and Cultural Analysis

BFR7003

Film Culture

YID6001

ELU - Enhanced Learning Unlimited

HIK7455

Seminar in Literature, Visual Culture and Film II

KV7001

Word and Image

 

Open elective course 6 ECTS

2017/2018 spring semester

HIK7454

Seminar in Literature, Visual Culture and Film I

HIK7457

Film Adaptation

KV7000

Key Concepts in Critical Theory and Visual Culture

KV7003

Histories of Postmodernism: Architecture in Theory and Visual Culture

 

English for Special Purposes

2018/2019 autumn semester

HIK7425

Word and Image in the Middle Ages/Renaissance

HIK7431

Academic Writing in English

HIK7433

Practical Training

HIK7452

Narratology

HIK7456

Seminar in Literature, Visual Culture and Film III

2018/2019 spring semester

HIK7453

Master’s Seminar

 

Master Thesis

Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria (HIKVM) 2018

LiViFi magistriõppe nominaaljaotus 2018. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2018/2019. õa sügissemester

HIK7163

Kultuurianalüüsi võtmemõisted

YID6001

ELU

HIK7452

Sõna ja pilt keskajal/renessansi ajal

YID6001

ELU

HIK7456

Kirjanduse, visuaalkultuuri ja filmi seminar III

 

Vabaaine

BFR7004

Digikultuur (valik)

2018/2019. õa kevadsemester

HIK7454

Kirjanduse, visuaalkultuuri ja filmi seminar I

HIA7206

Eesti arhitektuur ja disain; Sissejuhatus Eesti kunsti lühiajalukku ning hetkeseis

HIK7457

Filmiadaptsioon

HIK7431

Akadeemiline kirjutamine inglise keeles

KV7000

Kriitilise teooria ja visuaalkultuuri võtmemõisted

2019/2020. õa sügissemester

HIK7433

Erialapraktika

HIK7455

Kirjanduse, visuaalkultuuri ja filmi seminar II

 

BFR7003 Filmikultuur / HIA7227 Kogemusantropoloogia

KV7001

Sõna ja pilt

HIK7164

Narratoloogia ja filmianalüüs

2019/2020. õa kevadsemester

HIK7453

Magistriseminar

 

Magistritöö

 

Võõrkeeleõpetaja (GRVOM) 2016

Võõrkeeleõpetaja magistriõppe nominaaljaotus 2016. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis. Kahe keele õpetajate teise keele didaktikad ja teise keele õpingute ained kajastuvad Asio tunniplaanisüsteemi ja need tuleb läbida vastavalt õppekavas kirjeldatud tingimustele.

INGLISE KEELE ÕPETAJA PEAERIALA

2016/2017. õa sügissemester

KAT7031

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

YDP7001

Õpetajakoolituse praktika I

GRA7232

Keelte ja kultuuride kontakt ühiskonnas

GRA7311

Võõrkeele didaktika I

2016/2017. õa kevadsemester

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

KAT7033

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

GRA7312

Võõrkeele didaktika II

GRA7233

Pragmaatika inglise diskursuse analüüsis

2017/2018. õa sügissemester

GRA7315

Õpetajakoolituse põhipraktika I

 

Õpetajakoolituse valikaine

GRA7231

Valikkursus inglise kultuurist, kirjandusest ja kunstist

GRA7235

Keeletesti koostamine ja arendus

GRA7313

Uurimisseminar

2017/2018. õa kevadsemester

GRA7316

Õpetajakoolituse põhipraktika II

GRA7235

Inglise keele teooria

GRA7300

Magistritöö

INGLISE JA TEISE KEELE ÕPETAJA PEAERIALA

2016/2017. õa sügissemester

KAT7031

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

YDP7001

Õpetajakoolituse praktika I

GRA7232

Keelte ja kultuuride kontakt ühiskonnas

GRA7311

Võõrkeele didaktika I

EKL7305

Eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetamine

2016/2017. õa kevadsemester

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

KAT7033

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

GRA7312

Võõrkeele didaktika II

GRA7233

Pragmaatika inglise diskursuse analüüsis

 

Teine võõrkeel/Teise võõrkeele valikkursus

2017/2018. õa sügissemester

GRA7315

Õpetajakoolituse põhipraktika I

 

Õpetajakoolituse valikaine

GRA7231/GRA7235

Valikkursus inglise kultuurist, kirjandusest ja kunstist/ Keeletesti koostamine ja arendus

 

Teise võõrkeele valikkursus

GRA7313

Uurimisseminar

2017/2018. õa kevadsemester

GRA7316

Õpetajakoolituse põhipraktika II

GRA7300

Magistritöö

PRANTSUSE KEELE ÕPETAJA PEAERIALA

2016/2017. õa sügissemester

KAT7031

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

YDP7001

Õpetajakoolituse praktika I

LCF6331

Prantsuse keel C1.1

GRA7311

Võõrkeele didaktika I

2016/2017. õa kevadsemester

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

KAT7033

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

GRA7312

Võõrkeele didaktika II

LCF6332

Prantsuse keel C1.2

2017/2018. õa sügissemester

GRA7315

Õpetajakoolituse põhipraktika I

 

Õpetajakoolituse valikaine

GRR7211

Frankofoonne kirjandus

GRR7210

Prantsuskeelsete tekstide diskursuse analüüs

GRA7313

Uurimisseminar

2017/2018. õa kevadsemester

GRA7316

Õpetajakoolituse põhipraktika II

GRR7212

Tänapäeva prantsuse teooria

GRA7300

Magistritöö

PRANTSUSE JA TEISE KEELE ÕPETAJA PEAERIALA

2016/2017. õa sügissemester

KAT7031

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

YDP7001

Õpetajakoolituse praktika I

LCF6331

Prantsuse keel C1.1 (soovituslik)/Teise võõrkeele valikkursus

GRA7311

Võõrkeele didaktika I

EKL7305

Eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetamine

2016/2017. õa kevadsemester

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

KAT7033

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

GRA7312

Võõrkeele didaktika II

LCF6332

Prantsuse keel C1.2

 

Teine võõrkeel/Teise võõrkeele valikkursus

2017/2018. õa sügissemester

GRA7315

Õpetajakoolituse põhipraktika I

 

Õpetajakoolituse valikaine

GRR7211/ GRR7210

Frankofoonne kirjandus/ Prantsuskeelsete tekstide diskursuse analüüs

 

Teise võõrkeele valikkursus

GRA7313

Uurimisseminar

2017/2018. õa kevadsemester

GRA7316

Õpetajakoolituse põhipraktika II

GRR7212

Tänapäeva prantsuse teooria

GRA7300

Magistritöö

SAKSA KEELE ÕPETAJA PEAERIALA

2016/2017. õa sügissemester

KAT7031

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

YDP7001

Õpetajakoolituse praktika I

LCD6331

Saksa keel C1.1

GRA7311

Võõrkeele didaktika I

2016/2017. õa kevadsemester

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

KAT7033

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

GRA7312

Võõrkeele didaktika II

LCD6332

Saksa keel C1.2

2017/2018. õa sügissemester

GRA7315

Õpetajakoolituse põhipraktika I

 

Õpetajakoolituse valikaine

GRS7203

Seminar saksa kultuurist

GRS7202

Tänapäeva saksa keel

GRA7313

Uurimisseminar

2017/2018. õa kevadsemester

GRA7316

Õpetajakoolituse põhipraktika II

GRS7201

Kirjanduse lugemise mudelid

GRA7300

Magistritöö

SAKSA JA TEISE KEELE ÕPETAJA PEAERIALA

2016/2017. õa sügissemester

KAT7031

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

YDP7001

Õpetajakoolituse praktika I

LCD6331

Saksa keel C1.1 (soovituslik)/Teise võõrkeele valikkursus

GRA7311

Võõrkeele didaktika I

2016/2017. õa kevadsemester

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

KAT7033

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

GRA7312

Võõrkeele didaktika II

LCD6332

Saksa keel C1.2

 

Teine võõrkeel/Teise võõrkeele valikkursus

2017/2018. õa sügissemester

GRA7315

Õpetajakoolituse põhipraktika I

 

Õpetajakoolituse valikaine

GRS7203/ GRS7202

Seminar saksa kultuurist/ Tänapäeva saksa keel

 

Teise võõrkeele valikkursus

GRA7313

Uurimisseminar

2017/2018. õa kevadsemester

GRA7316

Õpetajakoolituse põhipraktika II

GRS7201

Kirjanduse lugemise mudelid

GRA7300

Magistritöö

SOOME JA TEISE KEELE ÕPETAJA PEAERIALA

2016/2017. õa sügissemester

KAT7031

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

YDP7001

Õpetajakoolituse praktika I

 

Soome keel C1.1 (soovituslik)/Teise võõrkeele valikkursus

GRA7311

Võõrkeele didaktika I

2016/2017. õa kevadsemester

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

KAT7033

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

GRA7312

Võõrkeele didaktika II

EKS6432

Soome keel C1.2

 

Teine võõrkeel/Teise võõrkeele valikkursus

2017/2018. õa sügissemester

GRA7315

Õpetajakoolituse põhipraktika I

 

Õpetajakoolituse valikaine

EKS7201

Soome keele variatiivsus ja kultuuriline mitmekesisus

 

Teise võõrkeele valikkursus

GRA7313

Uurimisseminar

2017/2018. õa kevadsemester

GRA7316

Õpetajakoolituse põhipraktika II

EKS7202/

EKS7203

Tänapäeva soome kirjandus/Soome-ugri rahvaste kultuurid ja kirjandused

GRA7300

Magistritöö

 

 

Võõrkeeleõpetaja (GRVOM) 2017

Võõrkeeleõpetaja magistriõppe nominaaljaotus 2017. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis. Kahe keele õpetajate teise keele didaktikad ja teise keele õpingute ained kajastuvad ASIO tunniplaanisüsteemi ja need tuleb läbida vastavalt õppekavas kirjeldatud tingimustele.

INGLISE KEELE ÕPETAJA PEAERIALA

2017/2018. õa sügissemester

KAT7031

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

YDP7001

Õpetajakoolituse praktika I

GRA7232

Keelte ja kultuuride kontakt ühiskonnas

GRA7311

Võõrkeele didaktika I

GRA7231

Valikkursus inglise kultuurist, kirjandusest ja kunstist

2017/2018. õa  kevadsemester

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

KAT7033

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

GRA7312

Võõrkeele didaktika II

GRA7234

Inglise keele teooria

2018/2019. õa sügissemester

GRA7315

Õpetajakoolituse põhipraktika I

 

Õpetajakoolituse valikaine

GRA7235

Keeletesti koostamine ja arendus

GRA7313

Uurimisseminar

2018/2019. õa kevadsemester

GRA7316

Õpetajakoolituse põhipraktika II

GRA7233

Pragmaatika inglise diskursuse analüüsis

GRA7300

Magistritöö

INGLISE JA TEISE KEELE ÕPETAJA PEAERIALA

2017/2018. õa sügissemester

KAT7031

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

YDP7001

Õpetajakoolituse praktika I

GRA7232

Keelte ja kultuuride kontakt ühiskonnas

GRA7311

Võõrkeele didaktika I

EKL7305

Eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetamine (juhul kui teine keel on eesti keel)

GRA7231

Valikkursus inglise kultuurist, kirjandusest ja kunstist

2017/2018. õa kevadsemester

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

KAT7033

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

GRA7312/ SKS7253

Võõrkeele didaktika II / Vene keele kui võõrkeele õpetamise metoodika ja didaktika (juhul kui teine keel on vene keel)

GRA7234

Inglise keele teooria

 

Teine võõrkeel/Teise võõrkeele valikkursus

2018/2019. õa sügissemester

GRA7315

Õpetajakoolituse põhipraktika I

 

Õpetajakoolituse valikaine

GRA7235

Keeletesti koostamine ja arendus

 

Teise võõrkeele valikkursus

GRA7313

Uurimisseminar

2018/2019. õa kevadsemester

GRA7316

Õpetajakoolituse põhipraktika II

GRA7233

Pragmaatika inglise diskursuse analüüsis

GRA7300

Magistritöö

 

 

Võõrkeeleõpetaja (GRVOM) 2018

Võõrkeeleõpetaja magistriõppe nominaaljaotus 2018. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

INGLISE KEELE ÕPETAJA

2018/2019. õa sügissemester

KAT7031

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

GRA7311

Võõrkeele didaktika I

YDP7001

Õpetajakoolituse praktika I

GRA7235

Keeletesti koostamine ja arendus

2018/2019. õa kevadsemester

KAT7003

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

GRA7312

Võõrkeele didaktika II

GRA7233

Pragmaatika inglise  diskursuse analüüsis

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

2019/2020. õa sügissemester

 

HARI valikaine

GRA7313

Uurimisseminar

GRA7315

Õpetajakoolituse põhipraktika I

GRA7231

Valikkursus inglise kultuurist, kirjandusest ja kunstist

GRA7232

Keelte ja kultuuride kontakt ühiskonnas

2019/2020. õa kevadsemester

GRA7234

Inglise keele teooria

GRA7316

Õpetajakoolituse põhipraktika II

 

Magistritöö

PRANTSUSE KEELE ÕPETAJA

2018/2019. õa sügissemester

KAT7031

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

GRA7311

Võõrkeele didaktika I

LCF6331

Prantsuse keel C1.1

YDP7001

Õpetajakoolituse praktika I

2018/2019. õa kevadsemester

KAT7003

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

GRA7312

Võõrkeele didaktika II

LCF6332

Prantsuse keel C1.2

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

2019/2020. õa sügissemester

 

HARI valikaine

GRA7315

Õpetajakoolituse põhipraktika I

GRA7313

Uurimisseminar

GRR7211

Frankofoonne kirjandus

GRR7210

Prantsuskeelsete tekstide diskursuse analüüs

2019/2020. õa kevadsemester

GRR7216

Erikursus prantsuse keelest või kultuurist

GRA7316

Õpetajakoolituse põhipraktika II

 

Magistritöö

SAKSA KEELE ÕPETAJA

2018/2019. õa sügissemester

KAT7031

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

GRA7311

Võõrkeele didaktika I

LCD6331

Saksa keel C1.1

 

GRS7203

Seminar saksa kultuurist

2018/2019. õa kevadsemester

KAT7003

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

GRA7312

Võõrkeele didaktika II

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

LCD6332

Saksa keel C1.2

2019/2020. õa sügissemester

 

HARI valikaine

GRA7315

Õpetajakoolituse põhipraktika I

GRA7313

Uurimisseminar

GRS7206

Erikursus saksa keelest või kultuurist

GRS7202

Tänapäeva saksa keel

2019/2020. õa kevadsemester

GRA7316

Õpetajakoolituse põhipraktika II

 

Magistritöö

Kirjalik tõlge (GRTKM) 2016

Kirjaliku tõlke magistriõppe nominaaljaotus 2016. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

 

2016/2017. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

GRT7301

Kirjaliku tõlke alused

EKL7341

Toimetamine

 

Erialane inglise keel

GRT7325/ GRT7313

Suulise tõlke alused ja tõlkija elukutse / Ilukirjanduse tõlkimine

2016/2017. õa kevadsemester

GRT7303

Tõlkeuuringud ja kultuurilugu

GRT7332

Magistriseminar I

GRT7304

Psühholingvistika

GRT7322/ GRT7312

Terminoloogia ja tõlketehnika / Tõlkepoeetika

GRT7324/ GRT7311

Empiirilised uurimismeetodid tõlketeaduses / Tõlkelingvistika

2017/2018. õa sügissemester

YID6001

Erialasid lõimiv uuendus

GRT7332

Magistriseminar II

GRT7330

Erialapraktika

GRT7323/ GRT7314

Õigustõlge / Humanitaarteadusliku teksti tõlkimine

GRT7302

Keel ja kultuur

2017/2018. õa kevadsemester

GRT7300

Magistritöö

Kirjalik tõlge (GRTKM) 2017

Kirjaliku tõlke magistriõppe nominaaljaotus 2017. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

 

2017/2018. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

GRT7301

Kirjaliku tõlke alused

GRT7302

Keel ja kultuur

EKL7341

Toimetamine

GRT7311

Tõlkelingvistika (valikaine)

GRT7317

Õigustõlge ja majandustõlge (valikaine)

2017/2018. õa kevadsemester

GRT7303

Tõlkeuuringud ja kultuurilugu

GRT7304

Psühholingvistika

GRT7332

Magistriseminar I

GRT7315

Audiovisuaalne tõlge (valikaine)

GRT7231

Tehnikatõlge (valikaine)

 

Erialane inglise keel

2018/2019. õa sügissemester

YID6001

Erialasid lõimiv uuendus

GRT7331

Magistriseminar II

GRT7330

Erialapraktika

GRT7313

Ilukirjanduse tõlkimine (valikaine)

GRT7316

Tõlketehnika ja projektijuhtimine (valikaine)

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

2018/2019. õa kevadsemester

GRT7312

Tõlkepoeetika (valikaine)

GRT7300

Magistritöö

Kirjalik tõlge (GRTKM) 2018

Kirjaliku tõlke magistriõppe nominaaljaotus 2018. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2018/2019. õa sügissemester

EKL7341

Toimetamine

GRT7301

Kirjaliku tõlke alused

GRT7302

Keel ja kultuur

 

GRT7313 Ilukirjanduse tõlkimine/ GRT7318 Projektijuhtimine, masintõlge ja tõlketehnika/ GRT7311 Tõlkelingvistika

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

2018/2019. õa kevadsemester

GRT7303

Tõlkeuuringud ja kultuurilugu

GRT7312

Tõlkepoeetika

LCE7302

Akadeemiline inglise keel

YID6001

ELU

  Vabaaine(d) 6 EAP ulatuses

2019/2020. õa sügissemester

 

GRT7315 Audiovisuaalne tõlge/ GRT7321 Tehnikatõlge

GRT7317

Õigustõlge ja majandustõlge

GRT7330

Erialapraktika

GRT7332

Magistriseminar

 

Vabaaine(d) 6 EAP ulatuses

2019/2020. õa kevadsemester

GRT7304

Psühholingvistika

 

Magistritöö

 

Suuline tõlge (GRTSM)

Suuline tõlge (GRTSM) 2016

Suulise tõlke magistriõppe nominaaljaotus 2016. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

 

2016/2017. õa sügissemester

GRT7272

Suulise tõlke alused

GRT7301

Kirjaliku tõlke alused

GRT7273

Tõlge elukutse ja uurimisseminar

GRT7202

Järeltõlge A-B-A I

 

Valikaine

 

Valikaine

2016/2017. õa kevadsemester

GRT7203

Järeltõlge A-B-A II

GRT7224

Sünkroontõlge A-B-A I

RIE7030

Euroopa Liidu põhikursus

GRT7248

Sünkroontõlge C-A I

 

Valikaine

 

Valikaine

 

Valikaine

2017/2018. õa sügissemester

YID6001

Erialasid lõimiv uuendus

GRT7249

Sünkroontõlge C-A II

GRT7206

Sünkroontõlge A-B-A II

GRT7248

Järeltõlge C-A I

GRT7276

Tõlkepraktikum

2017/2018. õa kevadsemester

GRT7249

Järeltõlge C-A II

 

Vabaaine

GRT7270

Magistrieksam

Suuline tõlge (GRTSM) 2018

Suulise tõlke magistriõppe nominaaljaotus 2018. aastal sisseastunutele

Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2018/2019. õa sügissemester

TGRT7243

Suuline väljendusoskus tõlkimisel I

GRT7278

Sissejuhatus järeltõlkesse

GRT7279

Sissejuhatus kontakttõlkesse

GRT7301

Kirjaliku tõlke alused

GRT7302

Keel ja kultuur

 

Vabaaine(d) 6 EAP ulatuses

2018/2019. õa kevadsemester

GRT7244

Suuline väljendusoskus tõlkimisel II

RIE7030

Euroopa Liidu põhikursus

GRT7281

Järeltõlge A-B-A I

GRT7282

Järeltõlge C-A

GRT7283

Sissejuhatus sünkroontõlkesse

GRT7284

Kontakttõlge

YID6001

ELU

2019/2020. õa sügissemester

GRT7285

Järeltõlge A-B-A II

GRT7286

Sünkroontõlge A-B-A

GRT7289

Järel- ja sünkroontõlge C-A

GRT7290

Tõlgi elukutse ja uurimisseminar

GRT7280

Praktika

GRT7288

Kõnetehnika

 

Vabaaine 2 EAP ulatuses

2019/2020. õa kevadsemester

GRT7287

Järel- ja sünkroontõlge

GRT7270

Magistrieksam

 

Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM) 2016

Vene keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppe nominaaljaotus 2016. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis. Erialase võõrkeele läbimise tingimused on kehtestatud õppekava vastavas moodulis.

VENE KEELE JA KIRJANDUSE ÕPETAJA PEAERIALA

2016/2017. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

SKS7243

Vene keele kui emakeele õpetamise metoodika ja didaktika I

KAT7031

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

YDP7001

Õpetajakoolituse praktika I

SKS7222

Tekst ja kommentaar

 

Erialane võõrkeel

2016/2017. õa kevadsemester

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

SKS7244

Vene keele kui emakeele õpetamise metoodika ja didaktika II

SKS7224

Tekstoloogia ja allikaõpetus

KAT7033

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

SKS7223

Vene keele arengutendentsid

2017/2018. õa sügissemester

SKS7245

Õpetajakoolituse põhipraktika I

 

Õpetajakoolituse valikaine

SKS7249

Uurimisseminar

SKS7225

Teksti pragmaatika

2017/2018. õa kevadsemester

SKS7246

Õpetajakoolituse põhipraktika II

SKS7240

Magistritöö

VENE KEELE KUI VÕÕRKEELE ÕPETAJA PEAERIALA

2016/2017. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

SKS7241

Vene keele kui võõrkeele õpetamise didaktika ja metoodika I

KAT7031

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

YDP7001

Õpetajakoolituse praktika I

SKS7222

Tekst ja kommentaar

 

Erialane võõrkeel

2016/2017. õa kevadsemester

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

SKS7242

Vene keele kui võõrkeele õpetamise didaktika ja metoodika II

SKS7224

Tekstoloogia ja allikaõpetus

KAT7033

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

SKS7223

Vene keele arengutendentsid

2017/2018. õa sügissemester

SKS7245

Õpetajakoolituse põhipraktika I

 

Õpetajakoolituse valikaine

SKS7249

Uurimisseminar

SKS7225

Teksti pragmaatika

2017/2018. õa kevadsemester

SKS7246

Õpetajakoolituse põhipraktika II

SKS7240

Magistritöö

 

 

Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM) 2017

Vene keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppe nominaaljaotus 2017. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis. Erialase võõrkeele läbimise tingimused on kehtestatud õppekava vastavas moodulis.

VENE KEELE JA KIRJANDUSE ÕPETAJA PEAERIALA

2017/2018. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

SKS7251

Vene keele didaktika alused

KAT7031

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

YDP7001

Õpetajakoolituse praktika I

SKS7203

Vene kultuur ja ühiskond (valikaine)

2017/2018. õa kevadsemester

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

SKS7252

Vene keele kui emakeele õpetamise metoodika ja didaktika

SKS7223

Vene keele arengutendentsid (valikaine)

SKS7206

Vene diasporaa kultuur (valikaine)

KAT7033

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

SKS7250

Uuenduslikud võtted vene keele ja kirjanduse tunnis

2018/2019. õa sügissemester

SKS7245

Õpetajakoolituse põhipraktika I

 

Õpetajakoolituse valikaine

SKS7249

Uurimisseminar

SKS7207

Tekstoloogia ja teksti kommentaar (valikaine)

 

Erialane võõrkeel

2018/2019. õa kevadsemester

SKS7246

Õpetajakoolituse põhipraktika II

SKS7240

Magistritöö

VENE KEELE KUI VÕÕRKEELE ÕPETAJA PEAERIALA

2017/2018. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

SKS7251

Vene keele didaktika alused

KAT7031

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

YDP7001

Õpetajakoolituse praktika I

SKS7203

Vene kultuur ja ühiskond (valikaine)

2017/2018. õa kevadsemester

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

SKS7253

Vene keele kui võõrkeele õpetamise didaktika ja metoodika

KAT7033

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

SKS7223

Vene keele arengutendentsid (valikaine)

SKS7250

Uuenduslikud võtted vene keele ja kirjanduse tunnis

2018/2019. õa sügissemester

SKS7245

Õpetajakoolituse põhipraktika I

 

Õpetajakoolituse valikaine

SKS7249

Uurimisseminar

SKS7208

Keel ja kultuur (valikaine)

 

Erialane võõrkeel

SKS7207

Tekstoloogia ja teksti kommentaar (valikaine)

2018/2019. õa kevadsemester

SKS7246

Õpetajakoolituse põhipraktika II

SKS7240

Magistritöö

 

Vene keele ja kirjanduse õpetaja (SKVOM) 2018

2018/2019. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

KAT7031

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

KAT7032

Arengu ja õppimise toetamine

YDP7001

Õpetajakoolituse praktika I

SKS7251

Vene keele didaktika alused

SKS7207

Tekstoloogia ja teksti kommentaar (valik)

2018/2019. õa kevadsemester

KAT7003

Õppe diferentseerimine

KAT7034

Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

YDP7002

Õpetajakoolituse praktika II

SKS7252

Vene keele kui emakeele õpetamise metoodika ja didaktika

 

SKS7203 Vene kultuur ja ühiskond (valik) / SKS7223 Vene keele arengutendentsid (valik)

SKS7250

Uuenduslikud võtted vene keele ja kirjanduse tunnis

LCR6332

Vene keel C1.2

2019/2020. õa sügissemester

 

HARI valikaine

SKS7245

Õpetajakoolituse põhipraktika I

LCR6401

Poola keel A1

SKS7249

Uurimisseminar

SKS7206

Vene diasporaa kultuur (valik)

2019/2020. õa kevadsemester

SKS7246

Õpetajakoolituse põhipraktika II

 

Magistritöö

 

Slaavi keeled ja kultuurid (SKSLM) 2016

Slaavi keelte ja kultuuride magistriõppe nominaaljaotus 2016. aastal sisseastunutele. Vene filoloog toimetaja-tõlkija peaeriala. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis. Erialase võõrkeele läbimise nõuded on kajastatud õppekavas vastavas plokis.

 

2016/2017. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

 

Erialane võõrkeel

SKS7211

Tõlketeooria ja semiootika

SKS7222/ SKS7204

Tekst ja kommentaar / Vene kultuuri eneseteadvus

SKS7203

Vene kultuur ja ühiskond

2016/2017. õa kevadsemester

SKS7212

Kirjalik tõlge

SKS7213

Vene keele normatiivne grammatika

SKS7223/ SKS7202

Vene keele arengutendentsid / Russistika sünkroonilised ja diakroonilised aspektid

SKS7201

Vene diasporaa keel ja kultuur

SKS7221

Sissevaade tänapäeva vene kultuur

2017/2018. õa sügissemester

YID6001

Erialasid lõimiv uuendus

SKS7232

Teksti žanrid ja nende analüüs

SKS7233

Magistriseminar

SKS7205

Vaim ja võim vene kultuuriloos

SKS7225

Teksti pragmaatika

2017/2018. õa kevadsemester

SKS7231

Praktika

SKS7200

Magistritöö

Slaavi keeled ja kultuurid (SKSLM) 2017

Slaavi keelte ja kultuuride magistriõppe nominaaljaotus 2017. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis. Erialase võõrkeele läbimise nõuded on kajastatud õppekavas vastavas plokis.

2017/2018. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

HIK7161

Mitmekultuurilisus globaalsest perspektiivist

 

Erialane võõrkeel

SKS7202

Russistika sünkroonilised ja diakroonilised aspektid

SKS7203

Vene kultuur ja ühiskond

SKS7209

Tõlketeooria ja kultuuriloolised aspektid

SKS7217

Korrektuuritehnika ja keeleline toimetamine

2017/2018. õa kevadsemester

SKS7206

Vene diasporaa kultuur

 

SKS7212

Kirjalik tõlge

 

SKS7223

Vene keele arengutendentsid

 

YID6001

Erialasid lõimiv uuendus

 

Vabaaine(d) 6 EAP mahus

 

2018/2019. õa sügissemester

SKS7207

Tekstoloogia ja teksti kommentaar

SKS7208

Keel ja kultuur

SKS7216

Tõlke eriliigid

SKS7218

Eriliigiliste tekstide toimetamine

SKS7233

Magistriseminar

2018/2019. õa kevadsemester

SKS7231

Praktika

SKS7200

Magistritöö

Slaavi keeled ja kultuurid (SKSLM) 2018

Slaavi keelte ja kultuuride magistriõppe nominaaljaotus 2018. aastal sisseastunutele. Nominaaljaotuses võib tulla muudatusi, mis kajastuvad semestri tunniplaanis.

2018/2019. õa sügissemester

HIK7160

Humanitaarteaduste metodoloogia

HIK7161 Mitmekultuurilisus globaalsest perspektiivist

SKS7208

Keel ja kultuur

 

SKS7217 Korrektuuritehnika ja keeleline toimetamine (valik)/ SKS7216 Tõlke eriliigid/ SKS7218 Eriliigiliste tekstide toimetamine/ SKS7212 Kirjalik tõlge (valik)

SKS7207

Tekstoloogia ja teksti kommentaar

2018/2019. õa kevadsemester

SKS7203

Vene kultuur ja ühiskond

SKS7223

Vene keele arengutendentsid

 

Vabaaine(d) 6 EAP ulatuses

YID6001

ELU

2019/2020. õa sügissemester

SKS7206

Vene diasporaa kultuur

SKS7209

Tõlketeooria ja kultuuriloolised aspektid

SKS7233

Magistriseminar

SKS7202

Russistika sünkroonilised ja diakroonilised aspektid

 

LCR6401 Poola keel A1 / LCR6303 Erialane vene keel C1.1

2019/2020. õa kevadsemester

SKS7231 Praktika
 

Magistritöö