Haridusuuenduse kompetentsikeskus

Haridusuuenduse kompetentsikeskus koondab, analüüsib ja kujundab parimat tänapäevast hariduspraktikat ning levitab seda Eesti haridusruumis. Kompetentsikeskuse fookuses on muutuv õpikäsitus, selle olemus, praktiline realiseerimine ja hindamine ning levitamine.

Haridusuuenduse kompetentsikeskuseks kujuneb TLÜ haridusinnovatsiooni keskus, haarates oma tegevusse haridusteaduste instituudi töötajad ja üliõpilased, samuti ülikooli teistes allüksustes haridustemaatikaga tegelevad töötajad.

Haridusuuenduse kompetentsikeskuse arendamine toimub meetme "Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ja kompetentsikeskuste arendamine ülikoolides" raames kahel perioodil. Projekti esimene periood kestis vahemikus 01.04.2016–30.09.2018. Projekti teine periood kestab 01.10.2018–31.03. 2021. 

logo