2020. aastast viiakse sarnast uuringut läbi ka lasteaiaõpetajate seas.

Kooliuuringutes osalemine on vabatahtlik. Iga osalenud kool ja lasteaed saavad nn tagasisideraamatu, mille abil tekib võimalus võrrelda ennast teiste uurimuses osalenud asutustega ning kasutada saadud tulemusi koolioma asutuse edasise arengu kavandamiseks.

Tänaseks on uuringutes osalenud üle 150 kooli ja 70 lasteaia. Ülikooli õppejõud ja uurijad kasutavad saadud tulemusi oma teadustöös ning magistrantide ja doktorantide juhendamisel. Tänaseks on kooliuuringute andmete põhjal kaitstud üle 30 magistritöö ning avaldatud mitmeid artikleid nii teaduslikes kui ka meediaväljaannetes.

2021. aasta kooliuuring ning selles osalemise tingimused kuulutatakse välja selle aasta detsembris siinsamas lehel.