Gümnaasiumi valikkursused

Haridusinnovatsiooni keskus korraldas 2015. aastal gümnaasiumiõpilastele valikkursuste projekti, mille käigus töötasid Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli tudengi HIK-i ja valdkonnajuhendajate toel välja gümnaasiumi riiklikus õppekavas kirjeldatud valikkursusi, lähtudes Eesti elukestva õppe strateegias 2020 kirjeldatud muutunud õpikäsituse põhimõtetest.

Projekti eesmärk oli võimaldada gümnaasiumiõpilastele mitmekesisemaid õppimisvõimalusi, kui nende koolidel pakkuda on võimalik. Samas sooviti luua ka häid näiteid muutunud õpikäsituse rakendamisest.

HIK usub, et õppimine on huvitav ja lõbus ning valmistab õppija mitmekülgselt ette edasiseks eluks aktiivse maailmakodanikuna. Seetõttu julgustati tudengeid katsetama ka kõige ootamatumaid ja eksperimentaalsemaid võtteid oma kursuste raames, hoides samal ajal pidevalt silme ees kursuse eesmärke.

Iga kursuse meeskonna moodustasid 2–4 innukat tudengit. Projektis osales ligi 40 üliõpilast, kes töötasid 15-s tiimis. Projekt koosnes kahest suurest moodulist: koolitusprogrammist (mai–september 2015) ja kursuste korraldamisest (2015/16 õppeaasta).

Tudengite toetamiseks korraldas HIK kõigile projektiga liitunud üliõpilastele 4-st õppepäevast koosneva koolitusprogrammi, kus tutvustati tudengitele pedagoogilisi põhitõdesid ning meetodeid ja pandi paika oma kursuse raamistik. Tudengid võisid kursuse õppetöö planeerimisse ja elluviimisesse kaasata ka era- või avaliku sektori esindajaid, et luua otseseid seoseid hariduse ja tööturu vahel. Kursused valmisid 2015. aasta septembrikuuks.

Põhiosa kogu ettevõtmisest toimus osalejate motivatsiooni toel, mille aluseks oli soov muuta Eesti kool huvitavamaks. Koolitus- ja tugiprogrammi korraldamist toetas haridus- ja teadusministeerium algatuse Huvitav Kool kaudu. 

Projekti käigus loodud materjalidega saad tutvuda vasakpoolses menüüs.