Lapsed
Haridusuuenduse konkurss on Tallinna Haridusameti ja Tallinna Ülikoolis koostöös korraldatav konkurss, mis on toimunud juba 2018. aastast saati.

Eesmärk: Julgustada Tallinna haridusasutusi looma ja arendama uusi lahendusi Tallinna haridusvisiooni 2030 “Tallinnas on õnnelikud õppijad” elluviimisel ning lähtudes printsiipidest vastutustundlikkus, avatus ja mitmekesisus, uuenduslikkus (VAU).
Sihtrühm: Tallinna Haridusameti hallatavad haridusasutused.
Esitajad: Sihtrühma kuuluvate haridusasutuste esindajad, kes moodustavad vähemalt 3-liikmelise meeskonna ning kes tegelevad haridusuuendusliku algatuse (haridusIDU) arendamisega oma asutuses.

Konkurss toimub neljas valdkonnas, mille kohta saab täpsemalt lugeda Tallinna Haridusameti kodulehelt

2020. aastal haridusasutustes ellu kutsutud ja rakendatud uuenduse (haridusIDU) kirjelduse esitamise tähtaeg on 12. märts 2021 e-kirja kuupäeva järgi.

HaridusIDUde EDUlugusid tutvustatakse Tallinna haridusfestivalil iduEDU 2021.

Tutvu talgutel 2021 osalenud haridusIDUdega

Tutvu Haridusuuendus 2020 kogumikuga