Gümnaasiumi valikkursused
Kursuse eesmärk:
  • õppida koostama äriplaani, tuginedes ettevõtluse põhiprintsiipidele ja elementidele.
Kursuse visioon:
  • arendada õpilastes ettevõtlikku ja keskkonda väärtustavat ning säästvat eluhoiakut;
  • arendada probleemide lahendamise ja uurimise oskusi;
  • toetada huvi kujunemist ettevõtluse vastu.
Õpieesmärgid õpilasele:
  • mõistab ettevõtluse põhimõisteid ja ettevõtluse tähendust ühiskonnas;
  • oskab kavandada ideest eduka ettevõtte ning kavandada turundus- ja müügistrateegia;
  • koostab ja kaitseb äriplaani.

Vaata materjale