Gümnaasiumi valikkursused
Soovid vaheldust igapäevastele ainetundidele ning sa tahad teada oma õigusi ja kohustusi?

Kui vastasid eelnevatele küsimustele jaatavalt, siis ootame sind meeleldi meie kursusele. Kas õde Kati ja vend Mati pärivad võrdsetes osades? Mis vahe on töölepingul ja töövõtulepingul? Kuhu pöörduda õigusvaidluse korral? Kellel on siis lõpuks õigus? Kõik eeltoodud küsimused on tegelikult väga elulised ja võivad tunduda keerulised, kuid omandades algteadmised õigusteadusest, on sul edaspidi lihtsam elus ettetulevate probleemidega hakkama saada. Õpetame kaitsma end ohtude eest, mida tänapäeva ühiskonnas kohata võib. Kui tahad teada, kuidas kaitsta end probleemide eest, mis võivad tekkida perekonnas või näiteks tulevase või praeguse tööandjaga, on meie kursus just õige koht!

Läbi praktiliste näidete saab omandatud kõige olulisem. Õpitakse kõigest – nii õigusõpikutest kui ka õppijate isiklikest kogemustest. Õpitakse seal, kus keskkond kõige paremini toetab: õues, koridoris, aulas, ülikooli ruumides. Õpitakse nii paberil kui ka nutiseadmes. Muuhulgas lahendatakse kaasuseid, tehakse rollimänge, diskuteeritakse ja käiakse ka paaril õppekäigul. Kõige selle käigus arendatakse analüütilist mõtlemist, et edasises elus seadusi ja kombeid paremini mõista, süsteemides kiirelt kohaneda ning osata õigusalaseid teadmisi kasutada.

Vaata materjale