Gümnaasiumi valikkursused
Kursuse eesmärk:
  • osaleja omandab psühholoogiateadmisi ja oskab neid kasutada praktilistes tegevustes;
  • õpilane organiseerib, planeerib ja juhib oma õppimist;
  • õpilane püüdleb tervikliku isiksuse ja enesearendamise suunas;
  • toetab õppeprotsessis kaasõppijate arengut.
Õpieesmärgid õpilasele:
  • oskab sisukalt osaleda seminarides ja grupitöödes; koostada valitud teemal ettekandeid; 
  • oskab korraldada katset ja selle tulemusi analüüsida ning ette kanda;
  • koostab õpipäeviku ja oskab oma tegevust õppeprotsessis reflekteerida.

Vaata materjale