Gümnaasiumi valikkursused
Kursuse visioon: 
  • kujundada ühiskonda, kus inimestele meeldib mõelda, üheskoos arutleda ja arukalt tegutseda.
Kursuse eesmärk: 
  • arendada õpilaste kriitilist mõtlemist ja arutlusoskust läbi väga erinevate eluliste teemade.
Õpieesmärgid õpilasele:
  • arendab kriitilise mõtlemise ja arutlusoskust mitmesugustel teemadel;
  • oskab leida seoseid erinevate teemade vahel, õppida tundma maailma kui tervikut;
  • väärtustab elu ja oskab tunda rõõmu lihtsatest asjadest;
  • oskab mõtestada oma ellusuhtumist ja analüüsida oma igapäevaseid mõttemustreid;
  • oskab mõtestada erinevaid nähtusi elus ja maailmas.

Vaata materjale