ülikoolieluga tutvumiseks ning erialaselt terviklike teadmiste saamiseks oleme loonud koolitusprogrammid tasemeõppeainetest.Täiendusõppijana on võimalik osaleda nii rakenduskõrghariduse kui ka magistriõppe ainetes vastavalt tasemeõppe üliõpilaste tunniplaanile.

2020/2021 sügissemestril pakume järgnevaid tasemeõppeainetest loodud koolitusprogramme:

Hariduse juhtimise alused 18 EAP 

Sissejuhatus andragoogikasse 24 EAP

Inseneripedagoogika  24 EAP

Ettevõtluspedagoogika 24 EAP

Soovi korral on võimalik osaleda üksikutes moodulites.