ülikoolieluga tutvumiseks ning erialaselt terviklike teadmiste saamiseks oleme loonud koolitusprogrammid tasemeõppeainetest.Täiendusõppijana on võimalik osaleda nii rakenduskõrghariduse kui ka magistriõppe ainetes vastavalt tasemeõppe üliõpilaste tunniplaanile.

2020/2021 sügissemestril avatavate ainepakettide info lisandub juunis 2020.