ülikoolieluga tutvumiseks ning erialaselt terviklike teadmiste saamiseks oleme loonud koolitusprogrammid tasemeõppeainetest.Täiendusõppijana on võimalik osaleda nii rakenduskõrghariduse kui ka magistriõppe ainetes vastavalt tasemeõppe üliõpilaste tunniplaanile.

 

2021. aasta sügissemestril pakutavad koolitusprogrammid:

Lisainfo: Elina Ojamets, 5090270, eojamets@tlu.ee