ülikoolieluga tutvumiseks ning erialaselt terviklike teadmiste saamiseks oleme loonud koolitusprogrammid tasemeõppeainetest.Täiendusõppijana on võimalik osaleda nii bakalaureuse- kui ka magistriõppe ainetes vastavalt tasemeõppe üliõpilaste tunniplaanile. 2019/2020 sügissemestril on avatud järgmised ainepaketid: 

  • Noorsootöö baaskursus, mille raames saab osaleda koos noorsöötöö bakalaureuseõppe üliõpilastega tsükliõppes ainetes nagu Noorsootöö alused; Infotöö ja noorteinfo; Mitteformaalõppe keskkonnad ja meetodi; Väärtuskasvatus ja inimõigused noorsootöös. 
  • Sissejuhatus andragoogikasse, mille raames saab osaleda koos andragoogika magistriõppe üliõpilastega tsükliõppe ainetes nagu Andragoogika, Andragoogi professionaalne areng ja identiteet; Täiskasvanute juhendamis- ja nõustamisprotsessid. 
  • Hariduse juhtimise alused, mille raames saab osaleda koos hariduse juhtimise magistriõppe üliõpilastega tsükliõppe ainetes nagu Haridusasutuse juhtimine, Areng ja õppimine ning Tõenduspõhine muudatuste juhtimine. 

Registreerumine toimub perioodil mai kuni august 2019.