Noor õpetaja

Kutseaasta programmi raames toimuvad alustavate õpetajate esimes(t)e tööaasta(te) tugiprogrammi jooksul kutseaasta ja mentorite koolitus.

Tugiprogrammi koolitus toimub arutelude, diskussioonide ja juhtumianalüüside vormis. Tähelepanu all on enesekehtestamise, koostööoskuste, grupiprotsesside juhtimise, õpetaja rolli ja eneseanalüüsi oskuste arendamine. Kutseaasta kestel on töökohal algajale õpetajale abiks kogenud kolleeg – mentor. Tugiprogrammis kohtutakse 8 päeval õppeaasta jooksul, millele lisandub iseseisev töö.

Mentorkoolitusele oodatakse vähemalt 3-aastase töökogemusega tegevõpetajaid, kes on valmis noort õpetajat tema esimese tööaasta jooksul toetama.

2019/2020 õppeaasta programmide ajad

Kutseaasta alustavale õpetajale
26.09.2019 - 03.05.2020 Kutseaasta alustavale lasteaiaõpetajale
24.09.2019 - 13.05.2020 koolide alustavatele õpetajatele ja mentoriteleVahetame vaatenurka: mentorlus alustavale ja kogenud õpetajale
Mentorkoolitus MATK ehk Mentorlus – Arengut Toetav Koostöö
02.10.2019-26.03.2020 Mentorlus - Arengut Toetav Koostöö lasteaiaõpetajale
24.09.2019 - 13.05.2020 Vahetame vaatenurka: mentorlus alustavale ja kogenud õpetajale
Mentorlusest juhtidele
11.02.2020 - 31.03.2020 Juht kui koostöise keskkonna looja ja mentor

* täpsema info kursuse kohta kursusele klikkides