haridusIDU EDUtalgudHaridusIDU EDUtalgud (varem haridusuuenduse konkurss) on Tallinna Haridusameti ja Tallinna Ülikooli koostöös korraldatav iga-aastane arendusprojekt alates 2018. a.​​​​​​

Eesmärk: Julgustada Tallinna haridusasutusi looma ja arendama uusi lahendusi Tallinna haridusvisiooni 2030 “Tallinnas on õnnelikud õppijad” elluviimisel ning lähtudes printsiipidest vastutustundlikkus, avatus ja mitmekesisus, uuenduslikkus (VAU).

haridusIDU EDUtalgud 2023 statuut       

Sihtrühm: Tallinna Haridusameti hallatavad haridusasutused.

Esitajad: sihtrühma kuuluvate haridusasutuste esindajad, kes moodustavad vähemalt 3-liikmelise meeskonna ning kes tegelevad haridusuuendusliku algatuse (haridusIDU) arendamisega oma asutuses.

Haridusasutustes ellu kutsutud ja rakendatud uuenduse (haridusIDU) kirjelduse esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2023 e-kirja kuupäeva järgi.

HaridusIDUde kasvulugusid tutvustatakse Tallinna haridusfestivalil iduEDU 2023.

12.12.22 toimunud  haridusIDU EDUtalgute infotunni salvestus

Tutvu talgutel 2021 osalenud haridusIDUdega

Tutvu Haridusuuendus 2020 kogumikuga