haridusIDU EDUtalgudHaridusIDU EDUtalgud (varem haridusuuenduse konkurss) on Tallinna Haridusameti ja Tallinna Ülikooli koostöös korraldatav iga-aastane arendusprojekt alates 2018. a.​​​​​​

Eesmärk: Julgustada Tallinna haridusasutusi looma ja arendama uusi lahendusi Tallinna haridusvisiooni 2030 “Tallinnas on õnnelikud õppijad” elluviimisel ning lähtudes printsiipidest vastutustundlikkus, avatus ja mitmekesisus, uuenduslikkus (VAU).

haridusIDU EDUtalgud 2023 statuut       

Sihtrühm: Tallinna Haridusameti hallatavad haridusasutused.

Esitajad: sihtrühma kuuluvate haridusasutuste esindajad, kes moodustavad vähemalt 3-liikmelise meeskonna ning kes tegelevad haridusuuendusliku algatuse (haridusIDU) arendamisega oma asutuses.

HaridusIDU EDUtalgute ajakava 2022/23 õppeaastal:

  • 12. detsember 2022  kell 12.00: infotund “Kuidas haridusIDUst kasvab EDUlugu?” (Zoomis);
  • 15. jaanuar  2023: Haridusasutustes ellu kutsutud ja rakendatud uuenduse (haridusIDU) kirjelduse esitamise tähtaeg on IDU-ideekavandi esitamise tähtaeg;
  • 08. veebruar 2023: IDU-labor, kus täpsustatakse haridusIDU õppijast lähtuvat eesmärki ja selle saavutamise hindamist ning kuidas on uuenduse protsessi juhitud (6 ak t).    
  • 22. märts 2023:  KASVUlabor (6 ak t).
  • 27.-28. aprill 2023: IDUloo esitlus haridusfestivalil iduEDU.
  • 10. mai 2023: EDU-labor, kus kavandatakse haridusIDU tõenduspõhist juhtimist ja jätkusuutlikkust (4 ak t).
  • 20. september 2023: SAAGilabor (2 ak t).

 

12.12.22 toimunud  haridusIDU EDUtalgute infotunni salvestus

Tutvu talgutel 2021 osalenud haridusIDUdega

Tutvu Haridusuuendus 2020 kogumikuga