Noor õpetaja

Kutseaasta programmi raames toimuvad alustavate õpetajate esimes(t)e tööaasta(te) tugiprogrammi jooksul kutseaasta ja mentorite koolitus.

Tugiprogrammi koolitus toimub arutelude, diskussioonide ja juhtumianalüüside vormis. Tähelepanu all on enesekehtestamise, koostööoskuste, grupiprotsesside juhtimise, õpetaja rolli ja eneseanalüüsi oskuste arendamine. Kutseaasta kestel on töökohal algajale õpetajale abiks kogenud kolleeg – mentor. Tugiprogrammis kohtutakse 8 päeval õppeaasta jooksul, millele lisandub iseseisev töö.

Mentorkoolitusele oodatakse vähemalt 3-aastase töökogemusega tegevõpetajaid, kes on valmis noort õpetajat tema esimese tööaasta jooksul toetama.

2018/2019 õppeaasta programmide ajad

Mentorkoolitus MATK ehk Mentorlus – Arengut Toetav Koostöö
06.02.2019-23.05.2019 Mentorlus - Arengut Toetav Koostöö (koolieelsete lasteasutuste õpetajad)
14.01.2019-25.04.2019 Mentorlus - Arengut Toetav Koostöö (üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajad)
Mentorlusest juhtidele
28.01.2019-07.03.2019 Juht kui koostöise keskkonna looja ja mentor * (koolijuhtide rühm, sh õppejuhid, õppealajuhatajad)

* täpsema info kursuse kohta kursusele klikkides