Tallinna Ülikooli elukestva ja mitteformaalõppe valdkonna eksperdid nõustavad kutse taotlejaid, kuidas omandatud kogemusi kirjeldada, mõtestada ja analüüsida ning kuidas arengumappi kokku panna. Tegemist on teenusega, mille sihtgrupiks on kutse taotlejad: 

  • kutseõpetaja tase 5, tase 6 ja tase 7;
  • täiskasvanu koolitaja tase 5, tase 6 ja tase 7;
  • noorsootöötaja tase 5, tase 6 ja tase 7. 

Teenuse raames pakume kutse taotlejate konsultatsiooni ja praktilistes töötubades osalemise võimalust. 

Vaata teenuse tutvustust ka Eesti ülikoolide ning teadus- ja arendusasutuste koostöövõrgustikust Adapter