Alustavad koolijuhid

Juhtimist võib mõista väga erinevalt, lähtudes hariduspoliitilisest (sh rahvuslikust, ajaloolisest) kontekstist ja ootusest haridusasutusele, aga ka haridusasutuse liikmete arusaamadest ja varasematest kogemustest. Arenguprogramm aitab neil, kes on viimase kahe aasta jooksul esmakordselt koolijuhi või huvikoolijuhi ametisse asunud, kasvatada oma ametipädevusi ja leida uude rolli sisseelamiseks mõttekaaslasi.

VAATA! Õppekava    

 

TUTVU IX lennuga 

Programmi ülesehitus

Arenguprogramm kestab poolteist aastat. Igal osalejal on kogu arenguprogrammi kestel oma praktikust mentor. Mentor on alustava juhi toetaja õpingute perioodil – kuulaja, peegeldaja, märkaja, suunaja. 

Peale avaseminari (9.-10. oktoober) toetab alustavat juhti mentor ning 2025. aasta jaanuarist toimuvad kord kuus kahepäevased moodulid, kokku kaheksa kohtumist.

Moodulite vahepealsel ajal tuleb osalejatel sooritada iseseisvad tööd, milleks on erinevad arenguülesanded, lisalugemised ja eneseanalüüsid.


Kandideerimine uude lendu

Kandideerimiseks esitada:

  • elulookirjeldus (CV),
  • motivatsioonikiri, kus rõhutatakse hetkel esilekerkivaid ametialaseid väljakutseid ja võimalusi (ca 250–350 sõna) ja
  • pidaja kinnituskiri, kus on pidaja kinnitab, et on nõus ja toetab kandidaadi osalemist kogu programmi vältel (sh sõiduskulud, kontaktõppes osalemise võimaldamine jm)

e-posti aadressile alustavjuht@tlu.ee. Kandideerimisperiood: 28. august - 8. september 2024. a.

Valitud kandidaatidega tehakse intervjuu ning alustava grupi koosseis kinnitatakse 20. septembril 2024. a.

Programmi läbiviimist toetavad Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist ja Eesti riik. Tegevuse nimetus:  „Haridus- ja noortevaldkonna töötajate esma- ja täiendusõpe ning järelkasv

 image-20240131092901-2