Eksternina õppima

Ekstern ei ole üliõpilane, kuid tal on õigus täita õppekava, sealhulgas sooritada eksameid, arvestusi ning kaitsta lõputöö. Eksternõpe sobib neile, kes on varasemalt läbinud õppekava õppeaineid vähemalt 15 ainepunkti ulatuses ning kelle eesmärk on omandada kõrgharidus ja saada diplom, kuid kes soovivad seda teha omas tempos. Kandideerima on oodatud nii algusest alustajad kui ka õpingud katkestanud. Eksternõpe on tasuline, maksmine toimub ainepunkti, lõputöö või lõpueksami tasu alusel. 

Loe lähemalt!