Doktoriõppe eelkool

2017. aasta veebruarikuus alustas Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi doktoriõppe eelkool, mille eesmärk on tutvustada instituudi prioriteetseid uurimisvaldkondi ja doktoriõppe korraldust.

Eelkoolis toimuvad teadusseminarid, mille käigus arutatakse teemadega seotud teadustekste ja leitakse seoseid enda doktoritöö teemavaldkonnaga. Seminaride käigus tutvutakse juhendajatega, kellega koostöös on võimalik oma doktoritöö kavandit luua ja täiendada.

Kevadsemestril 2020 toimub doktoriõppe eelkool konsultatsioonide vormis ning rühmad moodustatakse instituudi akadeemilistest suundadest lähtuvalt.