Täiendusõpe

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut esindab haridusuuenduse valdkonda. Omame rahvusvahelist, teadusel põhinevat kompetentsi kolmes akadeemilises suunas: elukestev ja mitteformaalne õpe; hariduse tugiteenused ning õpetajaharidus ja kasvatusteadus (Õpetajate Akadeemia). Pakume mitmekülgseid professionaalse arengu võimalusi teostades lühemaid ja pikemaid täienduskoolitusi andragoogika, eripedagoogika ja noorsootöö erialadel.

Meie koolitajateks on Tallinna Ülikooli õppejõud, oma ala eksperdid ja parimad praktikud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meie koolituste tugevus on:
 • õppijakesksus ja praktilisus – lähtume alati osalejate reaalsetest vajadustest ning loome programmid nii, et õppeprotsessis on võimalik õpitu kohe enda professionaalses praktikas nähtavaks teha;

 • protsessi- ja suhtlemiskesksus – olulised on tähenduslikud arutelud, grupiprotsessid ning seeläbi heade koostöiste suhete toetamine;
 • terviklikkus – suunatud nii professionaalsele kui isiksuslikule arengule ning osalejate vajadustega igakülgne arvestamine;
 • intensiivsus ja avatus – eelnevatest põhimõtetest tulenevalt on pakutavad võimalused oma olemuselt intensiivsed ja enese piiride avardamist toetavad;
 • väärtus- ja teaduspõhisus – põimime uusimaid teadustulemusi traditsiooniliste meetoditega.
Pakume mitmekülgseid professionaalse arengu võimalusi:
 • avalikud koolitused;
 • kursused tasemeõppeainetest – täiendusõppijana on võimalik osaleda tasemeõppe, nii bakalaureuse- kui magistriõppe ainetel vastavalt tunniplaanile. Kompaktsete teadmiste saamiseks oleme moodustanud kursused tasemeõppeainetest.  Bakalaureusetaseme ainetel osalemiseks on nõutavaks eelduseks keskharidus, magistritaseme ainetel osalemiseks bakalaureuse tase;
 • tellimuskoolitused organisatsioonidele – loome võimaluse meeskondlikuks õppimiseks lähtuvalt iga organisatsiooni spetsiifilistest vajadustest;
 • individuaalkonsultatsioonid – lähtuvad konkreetse inimese arenguvajadusest;
 • supervisioon ja coaching – individuaalne või grupisupervisioon toetab nii isiklikku kui meeskondlikku arengut;
 • praktilised arenduspäevad meeskondadele, organisatsioonidele, töögruppidele. 

Küsi pakkumist!

Kui olemasolevate pakkumiste seas sobivat ei leidunud ja soovid tellida spetsiaalselt oma asutusele koostatud või individuaalkoolituse programmi, siis saada meile koolituspäring!