Haridusteaduste instituudi teadusprojektid
Horisont 2020
CEITER Cross-Border Educational Innovation through Technology Enhanced Research         

ERA Chair projekti CEITER toel luuakse rahvusvaheline uurimisrühm, mille fookuses on tõenduspõhise haridusinnovatsiooni teostamine, järgmise põlvkonna digitaalsete õpikeskkondade ja -vahendite loomine, õpianalüütika ja haridusele suunatud teadustöö edendamine.

Kestus: 01.07.2015-30.06.2020

Rahastus: 2 396 363 eurot

Vastutav täitja: Tobias Ley

Täpsem info projekti lehel

Institutsionaalne uurimistoetus
Õpetajate professionaalsuse ja professionalismi muutuv kontekst

Teadusteema (IUT 18-2) peamiseks eesmärgiks on mõista, kuidas globaalsed, sotsiaal-majanduslikud ja kultuurilised muutused, hariduspoliitika, õpetajate elulood ja õpetajaks kujunemise individuaalsed teed on mõjutanud õpetajate professionalismi ja professionaalsust Eestis.

Kestus: 01.01.2014-31.12.2019

Rahastus: 249 000 eurot

Vastutav täitja: Ivor Goodson

Põhitäitjad: Krista Loogma, Katrin Niglas, Aino Ugaste, Marika Veisson

Täpsem info ETIS-es ja projekti lehel

Erasmus+, K2
RSP: Rounder Sense of Purpose                                                                                      

Säästva arengu hariduse projekti eesmärk on toetada õpetajahariduse õppekavade arendamist õpetajaks õppijate kompetentside, sh säästva arengu pädevuse kujundamise toel. Projekti käigus luuakse säästva arengu hariduse põhimõtetest lähtuvalt hindamismudel ja juhendmaterjalid, kuidas säästva arengu hariduse põhimõtteid õpetajakoolituses rakendada ja toetada.

Kestus: 01.11.2015-31.07.2018

Rahastus: 40566 eurot

Vastutav täitja: Mihkel Kangur

Põhitäitjad: Grete Arro, Airi Kukk

Täpsem info projekti lehel

TACCLE3 - Coding 

Programmeerimise ja robootika projekti peamine eesmärk on õpetajate koolitamine ja programmeerimise populariseerimine 4-14 aastaste laste hulgas. Projekti käigus luuakse õpetajate jaoks erinevaid tegevusi, õpistsenaariume ja ressursse koondav veebileht, viiakse väikeses mahus läbi koolitusi ning analüüsitakse eksisteerivate õppematerjalide mõju ja efektiivsust.

Kestus: 01.09.2015-01.09.2017

Rahastus: 15793 eurot

Vastutav täitja: Maire Tuul

Täpsem info projekti lehel