Säästev haridus

Alates 2015. aasta novembrist osaleb Tallinna Ülikool rahvusvahelises säästva arengu hariduse edendamise projektis "RSP: Rounder Sense of Purpose", kuhu on kaasatud eksperdid Ühendkuningriigist, Itaaliast, Ungarist, Küproselt, Hollandist ja Eestist.

Säästva arengu hariduse projekti eesmärk on toetada õpetajahariduse õppekavade arendamist õpetajaks õppijate komptentside, sh säästva arengu pädevuse kujundamise toel. Projekti käigus luuakse säästva arengu hariduse põhimõtetest lähtuvalt hindamismudel ja juhendmaterjalid, kuidas säästva arengu hariduse põhimõtteid õpetajakoolituses rakendada ja toetada.

Säästva arengu hariduse võtmekompetentside mudeli tutvustus

22. novembril 2017 toimus seminar, mille eesmärk oli anda ülevaade, millistele printsiipidele tuginedes on 12 võtmekompetentsil põhinev mudel loodud ja tutvustada iga võtmekompetentsi arengu toetamise näidistegevusi õppes. Ühisarutelude käigus testiti ja tagasisidestati väljatöötatud mudelit.