Eesti Haridusteaduste Ajakiri innustab praktikuid uurima

kirjutab

Ilmus Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumber, mille teemad on ainedidaktika ja ülikoolis õpetamine, keskmes aga tegevusuuring, mille käigus praktikud uurivad ja mõtestavad oma õpetamist.

Jyväskylä Ülikooli haridusteaduse professor Hannu Heikkinen loob ajakirjas õpetamispraktikate uurimise ja arendamise laiema mõisteraamistiku, Reetta Niemi uurimus puudutab üldhariduskooli, Merilin Aruvee ja Helin Puksandi artikkel käsitleb aga kirjaoskuse arendamist. Reeli Liivik, Sirje Rekkor ja Meidi Sirk kõnelevad teooria ja praktika seostamisest kutsedidaktikas ning Britt Petjärv, Kati Aus ja Grete Arro näitavad tegevusuuringu rakendamise võimalusi inseneriõppe näitel kõrgkoolis.

Raamatutest on vaatluse all John Hattie ja Gregory Yatesi „Nähtav õppimine ja teadus sellest, kuidas me õpime“, seda kommenteerib Eve Kikas.

Värske erinumbri toimetajad on Tartu Ülikooli kõrgkoolipedagoogika dotsent Mari Karm, Tallinna Ülikooli õpetajahariduse professor Katrin Poom-Valickis ja Helsingi Ülikooli haridusteaduste professor Erika Löfström.

Eesti Haridusteaduste Ajakiri on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga eestikeelne teadusajakiri (ETIS-e klassifikatsioon 1.2). Järgmine vabanumber ilmub novembris 2020 ja erinumber õpilaste üldpädevuste arendamise kohta mais 2021.

Ajakirja veebiväljaande ja info kaastöölistele leiab aadressilt eha.ut.ee.

pais.jpg