Teadus

Käivitumas on TLÜ ja TÜ ülikoolide kaasava hariduse koolitusprogrammi pilootprojekt

2018. aastal käivitati Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli haridusteaduste instituutide koostöös EMP/Norra rahastusmehhanismi toetusel projekt “Kaasava hariduse õppekava õpetamise kvaliteedi arendamine ja tõhustamine”, mis on praeguseks edukalt käima läinud. Tänavu novembrist alustatakse täiendkoolituse pilootprojektiga koostöös koolimeeskondadega ning kavas on uurida kaasava hariduse koolitusprogrammi mõju osalejate teadmistele ja hoiakutele.

koolilapsed kirjutavad

Stavangeri ja Oslo ülikoolide toel on projektis plaanis välja töötada kaasava hariduse teemaline täienduskoolitusprogramm, mille eesmärk on toetada koole kaasava hariduskorralduse rakendamisel nii kooli kui klassiruumi tasandil. 

Projekti tulemusena soovitakse pakkuda nii tegutsevatele kui ka tulevastele õpetajatele teadmisi, oskusi ja pädevusi, mis on vajalikud kaasava õppe edendamiseks ja hariduslike erivajadustega õpilaste segregatsiooni vähendamiseks.

Eesmärk on kaasava hariduse tõhustamine ning innovatiivsete praktikate väljatöötamine, nende katsetamine ja rakendamine õpetajakoolituse valdkonnas. 

Projekt aitab ka välja selgitada ja lahendada põhjuseid, mis takistavad õpetajatel toetada erivajadustega õpilaste integreerimist tavaklassidesse. Lisaks soovitakse tugevdada Eesti ülikoolide pädevust ja suutlikkust selles valdkonnas.

Kaasava hariduse projekt aitab välja selgitada ja lahendada põhjuseid, mis takistavad õpetajatel toetada erivajadustega õpilaste integreerimist tavaklassidesse. Lisaks soovitakse tugevdada Eesti ülikoolide pädevust ja suutlikkust selles valdkonnas.

Tallinna Ülikoolist osalevad projektis Triin Ulla, Piret Soodla, Tiiu Tammemäe, Ene Varik-Maasik, Eliis Ait, Lii Lilleoja ja Kadi Lukanenok, õpetajahariduse ja kasvatusteaduse suuna juht professor Katrin Poom-Valickis ning haridusteaduste instituudi direktor Tiia Õun. 

Täiendkoolitusprogrammi katsetamisel kaasatakse lisaks teisi kolleege Tallinna Ülikoolist.

Kogemused Norra kolleegidelt

16.–20. septembril külastas projektimeeskond (koosseisus Katrin Poom-Valickis, Piret Soodla, Tiiu Tammemäe, Ene Varik-Maasik, Lii Lilleoja, Eliis Ait ja Triin Ulla) Stavangeri ja Oslo ülikoolide haridusteaduste instituute, kus tutvuti kaasava hariduskorralduse uurijate teadustöödega ja kohaliku kaasava hariduse korraldusega.

Norra ja Eesti kaasava hariduse korralduses on kahtlemata sarnasusi, mitmed murekohadki kattuvad. Küll aga on peamine õppetund, mis külastatud kollektiividest kõlama jäi ja millest Eestis kindlasti õppida, lapse vajaduste ja individuaalsuse oskuslik märkamine ning sellest lähtuv õpikeskkonna kujundamine kõigi õpetajate koostöös.

Samuti paistsid Norra haridusasutused silma laste omavaheliste positiivsete suhete, kuuluvus- ja turvatunde soodustamise poolest. Iga laps, mistahes erivajadusega, koges seotust oma eakaaslastega. Õpetajad rõhutasid meeskonnatöö olulisust, sest ühiselt on pädevusi enam, et leida iga lapse jaoks sobivaim lahendus, ning iga eriline laps on väljakutse uue õppimiseks meeskonnana.

Saadud kogemust kasutatakse väljatöötatava täienduskoolituse kujundamisel.

2019. aasta novembrist käivituva täiendkoolituse pilootprojektis osaleb neli koolimeeskonda Põhja- ja Lõuna-Eestist. Ühtlasi on kavas uurida koolitusprogrammi mõju osalejate teadmistele ja hoiakutele.