Konverents

Konverents tutvustas uusi võimalusi loodusteaduste ja tehnoloogia õpetamiseks

Möödunud nädalal toimus Tartus Tamme Gümnaasiumis teadushariduse konverents, mis tõi kokku spetsialistid, kes tutvustasid koolidele uusi võimalusi loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) õppe atraktiivsemaks muutmiseks.

Gloobus

Kahepäevase konverentsi "Loodusteadused ja tehnoloogia koolis. Koostöö ja lõiming. Scientix Eesti konverents 2019" üks peaesinejaid oli Iisraeli õppejõud ja koolitaja Ran Peleg, kes rääkis inimeste kaasasündinud mängulisuse rakendamisest teadushariduses läbi põgenemistubade metoodika.

Konverentsi mitmekesine programm pakkus mõtteainet õpetatava paremaks lõimimiseks ning tutvustas võimalusi, mida pakub teadushariduse kogukond Scientix. Kõneleti nii uutest väljakutsetest LTT ainete õpetamisel, loodusainete ainekavade arendusest, tõsimängudest hariduses kui ka kosmoseprogrammi ja põgenemistubade ainetundi toomisest. 

Konverentsi korraldasid haridus- ja teadusministeerium, Eesti Teadusagentuur, Tartu Tamme Gümnaasium, Tartu Loodusmaja, Tartu Ülikool ning Tallinna Ülikool.