Teated

Õppimist eestvedav juhtimine huvikoolides

Tallinna Ülikoolis alustas huvikoolide arendusprogramm, mille eesmärk on huvikoolide juhtkondade juhtimiskompetentside arendamine.

Juhtimine

Programm aitab kaasa hoiakute kujunemisele, mis arvestaksid nüüdisaegse õpikäsitusega ning 21. sajandi väljakutsetega haridusele. Arendusprogrammiga toetatakse taotlust lähendada üldharidust ja huviharidust, et huviharidust võiks lõimida üldharidusega.  

Programmist võtavad osa kolmeliikmelised meeskonnad kümnest Tallinna huvikoolist:

  • Lasnamäe Muusikakool;
  • Mustamäe Laste Loomingu Maja;
  • Nõmme Muusikakool;
  • Tallinna Huvikeskus Kullo;
  • Tallinna Kanutiaia Huvikool;
  • Tallinna Kopli Noortemaja;
  • Tallinna Kunstikool;
  • Tallinna Muusikakool;
  • Tallinna Nõmme Huvikool;
  • Tallinna Tondiraba Huvikool.

ruumi pilt

Huvikoolide meeskondade kohtumine Tallinna Ülikoolis 12. märtsil 2019.

Programm lähtub kahest põhimõttest. Iga huvikooli juhtkond koostab just enda asutuse arengu eesmärkidest lähtuva arenguprogrammi ning kavandab selle saavutamiseks praktilise tegevuskava, mida samm-sammult ellu viiakse. Huvikoole nõustatakse arendusprogrammis individuaalselt. Iga kohtumise üheks punktiks on tegevuskava rakendamine ja see, kuidas eesmärgi suunas liigutakse. Igale huvikoolile määratakse ülikoolipoolne juhendaja (nn coach), kes külastab huvikooli programmi jooksul kord kuus ja nõustab individuaalselt huvikooli meeskonda.

Kuna tänapäevased teadmised õppimisest ja õpetamisest on olulised ka huvikoolides õpetamisel, käsitletakse programmi vältel ka nüüdisaegset õpikäsitust, arengut toetava õppimiskeskkonna loomist, erivajadusega õppija toetamist ja palju muud. Lisaks toimub üksteiselt õppimine ja teiste huvikoolide tegevustega tutvumine. Toimuvad õppereisid Tartu ja Pärnu huvikoolidesse. Kavandatakse võrgustikutööd, et jagada ressursse ja teadmisi ühist huvi pakkuvates valdkondades.