Essee pikkusega kuni kaks lehekülge:

 

  • Multimeedia võimalused kunstis ja muusikas
  • Minu maailmapilti mõjutanud kultuurielamus
  • Miks ma pean filmi tegema (filmikunstniku mooduli valinutele)

Koos sisseastumisdokumentidega palume saata varem valminud loometööde paremiku ehk portfoolio, CV ning essee elektrooniliselt hiljemalt 4. juulil Mari Kirmele (mari.kirme@tlu.ee). CVle palume kindlasti lisada foto endast.

Vastuvõtueksamid:
10. juulil
kell 9.00 infotund ruumis M-218 (Tallinna saal);
kell 10.00 erialakatsete algus kunsti- ja filmikunstniku mooduli valinutel Teadlaste Foorumis (Astra maja 1. korrus), muusikamooduli valinutel ruumis T-314.
Muusikamooduli erialakatsetel tuleb esitada vabalt valitud a capella laul või instrumentaalpala, üks klaveripala ja teha musikaalsustest (mäludiktaat, duur/moll helirida, lihtintervallid, duur/moll kolmkõlad + prima vista lihtsa meloodia noodist laulmine). Täpsem info Vaike Kiik-Saluperelt (vkiik@tlu.ee).
Kunstimooduli erialakatseteks on joonistamine ja kaks kompositsiooniülesannet. Kompositsiooniülesandeks on heli visualiseerimine ja selleks palume võimalusel kaasa võtta nutitelefon. Lisaks võtke kaasa harilikke pliiatseid, kustukumm, pintslid, kattevärvid (akrüül või guašš), liimipulk, joonlaud, käärid. Täpsem info Krista Arenilt (krista.aren@tlu.ee).
Filmikunsti mooduli erialakatsed algavad kell 10.00 ruumis T-317, T-318 joonistamisülesandega ja jätkuvad kell 13.00 kahe filmikunsti ülesandega ruumis N-207.
 

11. juulil kell 10.00 toimub vestlusvoor muusika suunale ruumis T-314, kunsti suunale ruumis T-307 ja filmikunstniku suunale ruumis T-317.
 

12. juulil kell 10.00 toimub ühiskollokvium filmikunsti suuna sissesaanutele ruumis N-307.