Tutvustus

Meedia- ja kommunikatsiooniteooriate lektor; ekspertiis andmete analüüsis ja tõlgendamises, semiootikas. Nüüdismeedia MA programmi kuraator.