Tutvustus

Andres Luure on filosoofia lektor. Ta on õppinud Tartus ja Moskvas matemaatikat, Tallinnas ja Oxfordis filosoofiat ning Tartus semiootikat. Õpetab filosoofiat alates 1994. aastast. Ta on õpetanud paljusid väga erineva temaatikaga filosoofiakursusi. Ta on soovinud luua senisest täiuslikumat ja teadlikumat loogikat, mis võimaldaks paljusid mõtlemise umbsõlmi ühtse võtmega lahti harutada ning jätta inimesed vabaks mõtete jaoks, mida loogika vähemalt esialgu haarata ei suuda. Mõtlemise arendamise võimsaimaks taganttõukajaks peab ta armastust, mis tekitab mõtlemisele kõige raskemini alluvaid ja mõtlemise põhjalikku ümbertöötamist nõudvaid küsimusi, mis on ühtlasi need, mille kõrvalejätmine ähvardab elu mõttele ja õnnele kriipsu peale tõmmata. Enamasti suubub tema mõtlemine kõnelustesse ja kirjavahetusse üliõpilaste ja teiste huvilistega.