Põhitööülesanded

Haridustehnoloogia keskuse projektide taotluste ja lepingute ettevalmistus; ressursside planeerimine, finantstehingute vormistamine ja aruandlus.